Cartea lunii / Das Buch des Monats

Cartea lunii februarie 2021

Un înțelept, un rege și mult orez
Legenda șahului
de Paolo Friz
Editura Antlantis 2017

În jurul apariției jocului de șah circulă mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute este cea a boabelor de orez sau de grâu.

“Un înțelept, un rege și mult orez” de Paolo Friz repovestește această legendă, plasând-o în spațiul asiatic, al Chinei antice și însoțind-o de ilustrații luminoase și clare care dau viață poveștii. Povestea este despre un rege nedrept dar iubitor de jocuri si un înțelept.

Atunci când oamenii s-au dus să se plângă la înțelept de lăcomia și nedreptatea regelui, acesta a născocit un joc pt a –i da o lecție regelui. Un joc în care personaje erau chiar regele și supușii săi.

Regele a fost încântat de frumusețea jocului și s-a aratat dispus să plătească oricât pentru a-l cumpăra. Înțeleptul i-a cerut însă ceva neașteptat: un bob de orez pentru primul pătrat de pe tabla de șah, două boabe pt al doilea, patru boabe pentru al treilea, opt boabe pentru al patrulea ș.a.m.d până la al șaizecișipatrulea, cantitatea dublându-se mereu de la un pătrat la altul. Regele a fost de acord, uimit că bărbatul a cerut o recompensă atât de mică : doar un sac de orez.

Mai târziu a aflat de la trezorierul său că ceea ce ceruse înțeleptul era o sumă astronomică, rezultatul progresiei geometrice: o cantitate de orez fabuloasă care depășea cu mult rezervele de orez ale Chinei și chiar ale întregului glob timp de mai multe secole. Era nevoie de miliarde de vapoare pline cu orez care dacă ar fi fost așezate unul lângă altul, ar fi depășit distanța de la pamînt la soare. Cantitatea era de 900 de miliarde de tone!

Cu această mutare abilă, înțeleptul i-a dat regelui orgolios și nedrept, șah mat și o importantă lecție de viață.

Povestea “Un înțelept, un rege și mult orez” este un fel de basm anecdotic-matematic, despre nedreptate, orgoliu și înțeleciune care nu se adresează doar copiilor. Ea explică foarte frumos apariția șahului și ilustrează inteligența și gândirea creativă și strategică de care este nevoie în confruntarea jocului.

Ein Weiser, ein Kaiser und viel Reis
 Die Legende von der Erfindung des Schachspiels
Von Paolo Friz
Antlantis Verlag 2017

Um die Erfindung des Schachs ranken sich zahlreiche Legenden. Eine der bekanntesten ist die von Reis- oder Weizenkörnern.

Paolo Friz erzählt in seinem schönen Bilderbuch “Ein Kaiser, ein Waiser und viel Reis”  diese Legende nach, und siedelt sie im asiatischen Raum des alten China an. Die Geschichte. die mit märchenhaften Illustrationen versehen ist, handelt von einem ungerechten, aber spieleliebenden König und einem Weisen.

Als sich die Bauern über die Gier und Ungerechtigkeit des Kaisers bei dem Weisen beschweren, erfindet dieser ein Spiel, das Schach, um dem König eine Lektion zu erteilen. Ein Spiel, in dem der Kaiser die wichtigste Figur ist aber ohne Bauern und die anderen Figuren nichts erreichen kann.

Der Kaiser ist so begeistert von der Schönheit des Spiels, dass er jeden Preis für das Spiel zu zahlen bereit ist. Aber der Weise bittet ihn um etwas Unerwartetes: ein Reiskorn für das erste Feld auf dem Spielbrett, zwei Körner für das zweite, vier Körner für das dritte, acht Körner für das vierte und so fort bis zum vierundsechzigsten – immer das Doppelte. Der König stimmt zu, erstaunt, dass der Mann eine so kleine Belohnung verlangt: nur einen Sack Reis.

Später erfährt er von seinem Hofmathematiker, dass der Weise um eine astronomische Summe gebeten hat, eine fabelhafte Menge Reis, die jahrhundertelang die Reisreserven Chinas und sogar der ganzen Welt weit überstieg. Das waren Milliarden von Frachtschiffen voller Reis. Wenn man sie aneinanderreihen würde, wäre die Schiffskette länger als der Weg von der Erde bis zur Sonne. Die Menge betrug 900 Milliarden Tonnen!

Mit diesem geschickten Zug setzt der Weise den überheblichen und ungerechten Kaiser Schachmatt und erteilt ihm eine wichtige Lektion fürs Leben.

Die Geschichte von der Erfindungs des Schachsspiels ist eine Art anekdotisch-mathematisches Märchen über Ungerechtigkeit, Überheblichkeit und Weisheit, die  sich nicht nur an Kinder richtet. Sie veranschaulicht die Intelligenz und das kreative und strategische Denken, die erforderlich sind, um eine Schachpartie zu gewinnen.