Transparența veniturilor salariale

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
              LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL CASEI DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER  ȘI
                    DREPTURILE SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII NR.153/2017
Nr.crt Funcția Nivel studii Grad/treaptă profesională Salariu de bază
1 Director (manager)  S  II 5,940
2 Referent  S 2,258
3 Îngrijitor M,G 2,300
4 Referent M 2,264
5 Muncitor calificat 2,135
 
NOTĂ

1. Valoarea anuală a voucherelor de vacnță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora, conform art.I, pct.1, din OUG nr.46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009privind acordarea voucherelor de vacanță, prevede că instituțiile și autoritățile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER
              LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL CASEI DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER  ȘI
                    DREPTURILE SALARIALE STABILITE CONFORM LEGII NR.153/2017
Nr.crt Funcția Nivel studii Grad/treaptă profesională Salariu de bază
1 Director (manager)  S  II 4,752
2 Referent  S 1,806
3 Referent M 1,810
4 Muncitor calificat 1,708
 
NOTĂ

1. Valoarea anuală a voucherelor de vacnță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora, conform art.I, pct.1, din OUG nr.46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea OUG nr.8/2009privind acordarea voucherelor de vacanță, prevede că instituțiile și autoritățile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.