Cartea lunii / Das Buch des Monats

Cartea lunii august 2923

Ce faci, este bine

Kobi Yamada

 Editura Adrian 2020

Ce faci când o idee iți apare in minte si nu îți mai dă pace?  Te cheamă, te urmărește, chiar dacă încerci să te prefaci ca nu există.  Ai de ales: intre a o ignora  sau a răspunde chemării ei. Dar, odată încolţită în minte, e greu să te prefaci că nu există, mai ales când ea pare hotărâtă să te urmărească până la capătul lumii. Nici nu-ţi dai seama când devine la fel de apropiată ca un bun prieten care nu caută decât multă atenţie și multă joacă. Și, la fel ca un prieten, o idee îţi poate schimba lumea.

“Ce faci cu o idee?”, „Ce faci cu o problemă?” și cel mai recent, „Ce faci cu o șansă?”, sunt povești despre procesul creativ cu toate aspectele sale, adesea dificile si inconfortabile.

În  cartea “Ce faci cu o idee?” ni se prezintă povestea  unui copil care are o idee, dar nu este sigur ce să facă cu ea La început copilul  ignoră ideea. Pe măsură ce îi dă atenție și are grijă de ea, ideea crește,devine prietena copilului,  înflorește și începe să schimbe lumea.

Cartea tematizează rezistența pe care lumea o opune de cele mai multe ori ideilor noi și originale; arată că  putem depăși propriile îndoieli și criticile celorlalți atunci când credem cu tărie în ideile noastre și nu renunțăm la ele. Dacă  permitem ideilor să prindă viață și  le hrănim puțin înainte de a le judeca, le oferim posibilitatea să devină extraordinare.

Ce faci cu o problemă?” evidențiază frica care apare atunci când ne confruntăm cu probleme. Povestea începe în  tonuri de alb și negru, când copilul este urmărit de o problemă care îi produce spaimă și îngrijorare. Când decide să-și înfrunte frica și să abordeze problema, descoperă în ea o oportunitate frumoasă. Înțelegem că în fiecare problemă există o posibilă oportunitate dacă suntem dispuși să o căutăm.

În esență, această carte este o introducere în importanța gândirii creative. Când suntem antrenați în abilitatea de a gândi creativ – de a inventa idei noi – avem mai multă libertate și flexibilitate. Când apar probleme, știm că  putem aplica gândirea creativă pentru a găsi multe soluții.

Ce faci cu o șansă?” este opusul poveștii  „Ce faci cu o problemă?”. Copilului i se prezintă  de această dată o oportunitate excepțională. Ca și în celelalte povești, el o respinge inițial, dar  apoi capătă curaj pe măsură ce narațiunea și imaginile se desfășoară. Frica lui este înlocuită de speranță; de o așteptare pozitivă iar șansa i se prezintă încă o dată. De data asta, copilul nu o mai ratează

Cartea abordează  unul dintre cei mai importanți factori ai creativității: deschiderea către nou, către experiență. Mesajul cărții apare în dedicația pentru copiii săi pe care autorul a scris-o pe coperta interioara a cărții: „Când apare ceva extraordinar în viața ta, sper că îl vezi așa cum este. . . ca pe un dar.” Cu alte cuvinte, rămâneți deschiși.

WAS DU MACHST IST GUT

Kobi Yamada

Adrian Verlag 2020

Was tust du, wenn du  eine Idee hast, die dir keine Ruhe lässt? Die Idee  ruft dich,  folgt dir, auch wenn du versuchst so zu tun, als wäre sie nicht da. Du hast die Wahl: Du kannst sie ignorieren oder auf ihren Ruf antworten. Aber wenn man sie erst einmal im Kopf hat, ist es schwer, so zu tun, als wäre sie nicht da.

„Was macht man mit einer Idee?“, „Was macht man mit einem Problem?“ und „Was macht man mit einer Chance?“ sind Geschichten über den kreativen Prozess in all seinen oft schwierigen und unangenehmen Aspekten.

Das Buch „Was macht man mit einer Idee?“  ist die Geschichte eines Kindes, das eine Idee hat,  aber nicht weiß, was es damit anfangen soll. Zunächst ignoriert das Kind die Idee. Während er ihr Aufmerksamkeit schenkt und sich um sie kümmert, wächst die Idee, wird zum Freund des Kindes, blüht auf und beginnt, die Welt zu verändern.

Die Geschichte  thematisiert den Widerstand, den die Welt neuen und originellen Ideen oft entgegensetzt.  Sie zeigt, dass wir unsere eigenen Zweifel und die Kritik anderer überwinden können, wenn wir fest an unsere Ideen glauben und sie nicht aufgeben. Wenn wir es zulassen, dass Ideen zum Leben kommen und sie ein wenig fördern, bevor wir sie beurteilen, geben wir ihnen die Möglichkeit, außergewöhnlich zu werden.

„Was macht man mit einem Problem?“ Es unterstreicht die Angst, die entsteht, wenn wir mit Problemen konfrontiert werden. Die Geschichte beginnt in Schwarz-Weiß-Farben, als das Kind von einem Problem heimgesucht wird, das ihm Angst und Sorge bereitet. Als er beschließt, sich seiner Angst zu stellen und das Problem anzugehen, entdeckt er darin eine wunderbare Chance. Wir verstehen, dass in jedem Problem eine mögliche Chance steckt, wenn wir bereit sind, danach zu suchen.

Im Wesentlichen ist dieses Buch eine Einführung in die Bedeutung des kreativen Denkens. Wenn wir in der Fähigkeit geschult werden, kreativ zu denken – neue Ideen zu erfinden – haben wir mehr Freiheit und Flexibilität. Wenn Probleme auftreten, wissen wir, dass wir kreatives Denken anwenden können, um viele Lösungen zu finden.

„Was macht man mit einer Chance?“ ist das Gegenteil der Geschichte „Was macht man mit einem Problem?“

. Diesmal bietet sich dem Kind eine außergewöhnliche Chance. Wie in den anderen Geschichten lehnt er sie zunächst ab, gewinnt dann aber im Verlauf der Erzählung  immer mehr Mut. Seine Angst wird durch Hoffnung ersetzt. Die Chance bietet sich erneut. Diesmal entgeht es dem Kind nicht.

Das Buch thematisiert einen der wichtigsten Faktoren der Kreativität: die Offenheit für Neues, für Erfahrungen.

Die Botschaft des Buches erscheint in der Widmung an seine Kinder, die der Autor auf der Innenseite des Buchumschlags geschrieben hat: „Wenn etwas Außergewöhnliches in eurem Leben kommt, wünsche ich euch, dass ihr es als das erkennt, was es ist…ein Geschenk“ Mit anderen Worten: Bleibt offen.