Scurt istoric

Deschiderea festivă cu prilejul Jubileului de 60 de ani al Casei Schiller
Festakt zum 60 jährigen Jubiläum des Schiller-Hauses
(video-preluare TVR1)

Casa de Cultură “Friedrich Schiller” a fost înfiinţată la 1 iunie 1957  prin hotărârea Consiliului Popular Bucureşti şi a funcţionaDSCN0845t până la sfârşitul anului 1961. În perioada 1961 – 1969 a fost desfiinţată, funcţionând numai biblioteca, ca o sectie a Bibliotecii Municipale “Mihail Sadoveanu”. În 12 decembrie 1969 a fost reînfiinţată ca instituţie culturală pentru minoritatea germană din Bucureşti împreună cu Casa de Cultură Petofi Sandor pentru minoritatea maghiară, prin Decizia numărul 1035 / 12 dec.1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, publicată în Buletinul Oficial, numărul XV / nov.- dec.1969 al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti.

Casa de Cultură “Friedrich Schiller” se află sub îndrumarea, coordonarea şi controlul Primăriei Municipiului Bucureşti, realizate direct prin organul său de specialitate Direcţia pentru Cultură.

Casa de Cultură “Friedrich Schiller” este o instituţie publică cu personalitate juridică,  patrimoniu, buget şi gestiune proprie, funcţionând cu ajutorul dotărilor de care dispune şi  pe baza veniturilor proprii, realizate din surse extrabugetare. Instituţia are codul fiscal numărul 499.29.80, cont în lei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, Filiala sectorului 2 , în valută şi în lei la Banca Comercială Română, Filiala  sectorului 1 şi dispune de ştampilă proprie.Fanfara

Prin statutul Caselor de Cultură face parte din instituţiile finanţate din bugetul de stat sau al administraţiei locale precum şi din venituri extrabugetare. Menţionăm că din 1957 instituţia a obţinut venituri extrabugetare prin organizarea de cursuri de limbi străine. Din 1991 instituţia se autofinanţează, veniturile fiind realizate numai din surse extrabugetare, respectiv taxele de la cursurile de limbi străine.

Se organizează activităţi culturale atât pentru etnicii germani cât şi pentru români. În cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea şi Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti.

Casa de Cultură “Friedrich Schiller” organizează activităţi culturale, educative, sociale  pentru etnicii germani din Bucureşti, cu precădere pentru comunitatea evanghelică şi  catolică, care activează în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din Bucureşti,  pentru elevii de la liceul “Hermann Oberth” şi studenţii de la Catedra de Germanistică a  Universităţii din Bucureşti, secţiile în limba germană de la Universitatea Politehnică şi  Academia de Studii Economice, promovând constant conservarea moştenirii culturale germane din România, precum şi realizările culturale actuale ale etnicilor germani din  ţară şi Germania.

Menţionăm că la foarte multe manifestări culturale participă cetăţeni români care fac parte din căsătorii mixte, precum şi un număr din ce în ce mai mare de cetăţeni români vorbitori de limba germană, în special studenţi, elevi care frecventează cursurile de limba germană. Permanent se desfăşoară activităţi culturale şi educative în limba română. Totodată se organizează manifestări culturale cu cetăţeni români care trăiesc în Germania şi Austria. Datorită colaborării cu Forumul Democrat al Germanilor din România se organizează manifestări culturale cu reprezentanţi ai filialelor din ţară precum şi cu fundaţiile saşilor şi şvabilor stabiliţi în Germania. Constant se organizează seri literar-muzicale cu scriitori din Germania şi Austria cu sprijinul Ambasadelor Germaniei şi Austriei la Bucureşti.

Casa de Cultură este şi un loc de întâlnire pentru etnicii germani din Bucureşti, din Transilvania, Banat, pentru cei care sunt stabiliţi în Germania, vorbitori de limbă germană, cetăţeni germani şi austrieci care funcţionează în Bucureşti şi în ţară ( cadre didactice de la licee şi universităţi, referenţi culturali ai unor instituţii culturale germane: Goethe Institut, IFA Stuttgart, fundaţii: ”Hanns Seidel”, “Friedrich Ebert”, “Konrad Adenauer”, reprezentanţi comerciali ai firmelor germane şi austriece, funcţionari de la Ambasadele Germaniei şi Austriei la Bucureşti, etc .

Casa de CultuOLYMPUS DIGITAL CAMERAră „Friedrich Schiller” funcţionează conform Organigramei instituţiei şi Statului de Funcţiuni, aprobate anual de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv Direcţia de Cultură şi Culte şi Direcţia de Personal. Există două compartimente:

  •  compartimentul programe şi cursuri (referent pentru cursuri, referent pentru programe culturale, referent evidenţa cursanţilor şi înscrieri, bibliotecar)
  • compartimentul contabilitate – financiar şi administrativ (contabil, administrator, muncitor calificat, îngrijitoare)

Toate sălile sunt dotate cu telvizoare lcd, dvd-player, cd-playere şi conectare la internet.

Dispunem de o biblioteca pentru copii şi tineret, realizată în colaborare cu Ambasada R.F. Germania şi a Institutului Goethe Bucureşti, se adresează tuturor categoriilor şcolare precum si studenţilor cunoscători ai limbii germane, dar şi profesorilor de limba germană.
Scopul acestei biblioteci este promovarea culturii germane, precum şi dezvoltarea cunoştinţelor de limba germană prin intermediul lecturii de carte germană.

 

Lasă un răspuns