Date cu caracter personal

„Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a cursanților Casei de Cultură Friedrich Schiller

Datele prestatorului: Casa de cultură „Friedrich Schiller”

Str. Batistei nr. 15, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021 319 26 88

Fax: 021 319 26 87

Cont:  RO55TREZ70221F335000XXXX,  Trezorerie   Sector  2
Cod  fiscal:  4992980

e-mail: info@casaschiller.ro

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Str. Batistei nr. 15, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021 319 26 88, Fax: 021 319 26 87, e-mail: dpo@casaschiller.ro

De ce si cum prelucrăm datele dumneavoastră. personale?

1. colectăm numele, cnp-ul și adresa dumneavoastră în scopul înscrierii la cursurile noastre;

2. colectăm numele și adresa dumneavoastră în scopul emiterii legitimațiilor și chitanțelor;

3. colectăm numărul dumneavoastră de cont bancar din extrasul nostru de cont pentru a verifica intrarea sumelor plătite de dumneavoastră în contul nostru, lucru necesar pentru evidenta contabilă conform Legii Contabilității;

4. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, rectificarea sau ștergerea lor, restricționarea prelucrării, aveți dreptul de a va opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Dacă vă opuneți prelucrării, nu vom mai putea să vă prestăm serviciile;

5. Aveți dreptul să depuneți plângere în fața Autorității de Supraveghere;

6. Termenul de păstrare al datelor de facturare este de 10 ani; datele din contract se vor păstra timp de 10 ani de la expirarea contractului; cataloagele se vor păstra permanent în scopul emiterii diplomelor.

Regulamentul UE 2016/679

Data: 22 mai 2018