Biblioteca

KINDER-und JUGENDBIBLIOTHEK/BIBLIOTECA PENTRU COPII SI TINERET

OFERTA ONLINE

Cărţi filme, (DVD şi videocasete VHS) / Bücher,  Filme (DVDs und Videokasseten)

Orar bibliotecă / Öffnungszeiten
25-30 Aprilie/ 25.-30. April

Montag/Luni  ONLINE  (biblioteca@casaschiller.ro)

Dienstag/Marți  13.00 – 17.00

Mittwoch/Miercuri  11.30 – 15.30

Donnerstag/Joi 12.00 16.00

Freitag/Vineri ONLINE  (biblioteca@casaschiller.ro)   

Formular de inscriere (descarcare)

Pentru înprumut vă rog să vă adresați și secretariatului.
Für Ausleihe wenden Sie sich bitte auch an das Sekretariat.

Biblioteca pentru copii si tineret, realizată în colaborare cu  Ambasada R.F. Germania și a Institutului Goethe Bucureşti,  se adresează tuturor categoriilor şcolare precum si studenţilor cunoscători ai limbii germane, dar şi profesorilor de limba germană.

Scopul acestei biblioteci este promovarea culturii germane, precum şi dezvoltarea cunoştinţelor de limba germană  prin intermediul lecturii de carte germană.
Limba germană poate fi promovată şi prin diferite manifestări culturale:

  •  lecturi din  cărţile aflate în bibliotecă
  • prezentări de filme pentru copii şi tineret

Înscrierea şi permisul de cititor

Înscrierea se face pe baza completării unui formular prin prezentarea cărţii de identitate, însoțită de o copie şi carnetului de elev/student, vizat la zi.
In cazul copiilor până la 14 ani înscrierea se face doar cu acordul scris al părinţilor.

Condiţii de împrumut

Pe baza permisului de cititor puteţi împrumuta maxim 3 titluri pe termen limitat:

  •  pentru cărţi, casete si compact discuri (CD-uri) termenul este de 21 zile calendaristice (3 săptămâni)
  • pentru reviste, CD-Rom-uri termenul este de 7 zile

Cărţile de referinţă, cu etichetă roşie nu se împrumută.

biblioteca@casaschiller.ro

Über uns

Die Kinder- und Jugendbibliothek wurde in Zusammenarbeit mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und des Goethe-Instituts Bukarest eingerichtet. Sie wendet sich an alle Schülergruppen und Studenten, die Deutsch können oder lernen, aber auch an die Deutschlehrer. Als Ziel hat sie die Förderung der deutschen Kultur und das Erweitern der Deutschkenntnisse durch Lektüre deutscher Medien.

Deutsch soll auch durch andere Veranstaltungen gefördert werden, wie:

  • Lesungen aus den in der Bibliothek vorhandenen Büchern;
  • Filmvorführungen für Kinder und Jugendliche;

Einschreibungsmöglichkeiten

Die Einschreibungen werden auf Grund des Personalausweises und dessen Kopie und des gültigen Schüler-/Studentenausweises gemacht.

Kinder unter 14 Jahren benötigen die schriftliche Erlaubnis der Eltern.

Auf Grund des Benutzerausweises kann man maximal 3 Medien ausleihen.

  • Bücher, Audiocassetten und CD-s     – 21 Tage
  • Zeitschriften, CD-Rom-s                    –  7 Tage

Bücher mit rotem Signaturschild (Nachschlagewerke) sind nicht ausleihbar.

Lasă un răspuns