Structura cursuri de limba germană

Structura cursuri de limba germană pentru adulti

Structura cursuri de limba germană pentru copii 8-10 ani

Structura cursuri de limba germană pentru copii 11-15  an
i

A1– Nivelul Incepatori

Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exemplu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparţin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbeşte rar şi clar şi este cooperant.

A2 – Nivelul Introductiv

Poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii legate de persoană şi familie, cumpărături, zona unde locuieşte, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple şi obişnuite, care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct referitor la subiecte familiare şi uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesională, mediul său înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

B1 – Nivelul Intermediar

Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este utilizat un limbaj standard clar pe teme familiare legate de muncă, şcoală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă faţă în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare şi din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experienţă, să descrie un vis, o speranţă sau un obiectiv şi să expună, pe scurt, argumente sau explicaţii cu privire la un plan sau la o opinie.

B2 – Nivelul Post-Intermediar

Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înţelege şi discuţii de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi de fluenţă, astfel încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

B2 – Nivelul Avansat sau Independent

Poate să înţeleagă conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv al unei discuţii tehnice privitor la specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate şi fluenţă, încât conversaţia cu un locutor nativ să fie lipsită de tensiune pentru ambii interlocutori. Poate să se exprime cu claritate şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună părerea asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

C1 – Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de dificultate rezonabilă

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate, şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cu eficacitate şi supleţe în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime pe marginea unor subiecte complexe cu claritate, într-un mod bine structurat, şi să controleze instrumentele de organizare, structurare şi coeziune ale discursului.

C2 – Nivelul Stăpânire

Poate să înţeleagă practic fără efort tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să restituie anumite fapte şi argumente din diverse surse scrise sau orale rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan,fluent şi cu precizie şi să distingă nuanţele fine de sens ale subiectelor complexe.