Prezentarea albumului bilingv: CETATEA BRĂILEI. ISTORIC. RECONSTITUIRE. VALORIFICARE


Continuând tradiția evenimentelor dedicate istoriei culturii germane din România, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a organizat în 24 martie 2016 prezentarea albumului bilingv (română-engleză) „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare, semnat de dr. Ionel Cândea, apărut la Editura Istros a Muzeului Brăilei “ Carol I “, 2015.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I“,editura Istros și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Au prezentat: Prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei, directorul Editurii Istros, Prof. univ. dr. Mihai Maxim, membru de onoare al Academiei Turce, Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ, istoric, Muzeul Național de Istorie a României. Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius.

Turcul, luând un oraș mare și puternic anume Brăila, l-a supus stăpânirii sale și a început a face cetate de zid”. (Raport polon, 1540, text album)

„Țara Românească dispunea de un număr mai mic de cetăți decât Moldova; pe Dunăre erau cetățile de la Severin, Turnu, Giurgiu (construită de Mircea cel Bătrân) și Brăila. ( P. P. Panaitescu, 1946)

„Cetatea Brăilei a fost o realitate istorică de la jumătatea veacului al XVI- lea. A evoluat ca toate celelalte fortificații de pe linia Dunării de Jos sub ochiul atent al turcilor – adaptând-o poate greoi progreselor militare – mai ales celor ale artileriei – dar și sub presiunea înaintării rusești spre sud-estul Europei. A trecut de multe ori în mâinile creștinilor, dar a revenit mereu în stăpânirea Porții chiar și atunci când, în 1812 nimic nu mai sugera un astfel de deznodământ. Distrugerea ei a fost hotărâtă de ruși încă din timpul luptelor din 1828, apoi deznodământul s-a produs lăsând astăzi doar urme.” (Dr. Ionel Cândea)
Profesorul universitar dr. Ionel Cândea, managerul de succes de peste un pătrar de veac al Muzeului Brăilei și director al prestigioasei Edituri Istros, rod al generoasei sale inițiative elaborează, iată această lucrare, eveniment editorial unic pâna la această dată în sistemul nostru muzeistic cu un rol remarcabil în istoriografia română. Bilanțul la zi al acestor cercetări este meritul imens al lucrării , la care autorul adaugă o perspectivă a cercetărilor viitoare și un extrem de util set de sugestii privind valorificarea vestigiilor cetății Brăila, în beneficiul municipiului dunărean, candidat la titlul de capitală europeană a culturii în 2021 și al turismului în România, ceea ce conferă o finalitate practică, utilitară acestui valoros și original volum .” (prof. univ. dr. Mihai Maxim, semnatarul Prefeței albumului, Membru de onoare al Academiei Turce).
Dr. Ionel Cândea, expert în domeniile Bunurile arheologice și istoric documentare și Bunuri cu semnificație etnografică, specializarea Etnoarheologie, a făcut cercetări sistematice sau de salvare în numeroase locuri din Brăila. Membru al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din România, membru al European Association of Archeologists, membru al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Directorul Muzeului Brăilei „ Carol I”, semnatar a peste 100 lucrări de specialitate istorie, muzeografie, arheologie, prof.univ dr. Ionel Cândea desfașoară o frumoasă carieră universitară și editorială.