Lansarea volumelor:  Lecturi prin timp si Yeti într-un bloc de gheață

Lansarea volumelor:
Lecturi prin timp – Camelia PANTAZI TUDOR
Yeti într-un bloc de gheață – Luminița ZAHARIA

Prezintă: Victor Atanasiu, Geo Călugăru, Ana Dobre, Lucian Gruia,
Emil Lungeanu, Eliza Roha, Boris Marian Mehr, Marian Nencescu

Cu participarea: Aurel Maria Baros – Președintele Filialei București Proză a Uniunii Scriitorilor din România

Recită: Magda Băcescu, Maria Gabriela Drăghici, Ștefan Apostol

Ilustrația muzicală: Teodora Constantinescu, soprană,
Constatin Trașcă,bariton, Ioana Cojuharov, pian

 

 

 


Camelia PANTAZI TUDOR

Absolventă a Facultății de Finanţe – Contabilitate (A.S.E. București) şi a Facultății de Istorie (Universitatea din Bucureşti), Camelia Pantazi Tudor a debutat literar în anul 2008, în revista Magazin istoric.

Debutul editorial s-a produs în anul 2010, cu volumul Atingerea unui ideal – literaţii din perioada dinastiei chineze Tang, Editura Rawex Coms. Au urmat volumele: New Beijing, Editura Virtuală, 2012; Momente istorice, Editura Inspirescu, 2013; Culori secrete, Editura Betta, 2014; Misterul eșarfei roșii, Editura Betta, 2015; Taine în vis, Editura Astralis, 2016; Antologia Lacrimi de înger – antologie de texte literare ale autorilor participanți la emisiunea Portret de autor realizată de scriitorul Mihail Grămescu la Radio Shalom România, ediție îngrijită de Camelia Pantazi Tudor, Editura Betta, 2014.

Texte de proză scurtă inedită, eseuri cu tematică istorică și comentarii literare au fost publicate în volume colective, dar și în reviste, printre care: Viaţa Românească, Luceafărul de dimineață, Portal Măiastra, Argeș, Oglinda literară, Cultura, Literatorul, Tribuna, Independența română, Sintagme literare, Cervantes, Boema, Arena literară, Casa Prieteniei (editată de Casa româno-chineză) ș.a.
Despre creația sa literară s-au pronunțat: Emil Lungeanu, Aureliu Goci, Ana Dobre, Lucian Gruia, Mihail Grămescu, Constantin Lupeanu, Mircea Opriță, Eliza Roha, Geo Călugăru, Eugen Cojocaru, Andrea Hedeș, ș.a. Este director al editurii Astralis, înființată în anul 2016.

„(…) Există o savantă privire de ansamblu a vremurilor, care electrizează cititorul şi în orice caz îl captează şi cu siguranţă îl câştigă de partea civilizaţiei chineze. Este o reuşită de calitate, pentru care autoarea merită omagiile noastre.
Cartea este divizată în şase capitole mari. Pentru cine nu are timp să citească enciclopedii sau cărţi docte de istorie a Chinei, autoarea găseşte oportună o prezentare sintetică. Călătoria rapidă în istoria Chinei de la începutul cărţii, cum o numeşte Camelia Pantazi Tudor, este reuşită, atractivă, convingătoare (…)” (Constantin Lupeanu)

„Doamna Camelia Pantazi Tudor scrie elegant, cu amprentă intelectuală, într-un gen de discurs elaborat și generalizat, indiferent de formula literară pe care o abordează: însemnări de călătorie, memorialistică indirectă sau proză scurtă, potențând peste tot chiar un fel de rezoluție a personalității (…) În general, autoarea deține multă informație în cele mai diverse domenii, fără să supraliciteze o erudiție nepotrivită în câmpuri narative deschise (…)” (Aureliu Goci)

„(…) Amintind oarecum de structura romanului New Beijing (2012) prin codificarea coloristică a povestirilor echivalentă unei încatenări (rozul din Doar clipa, movul din Aşteptarea, albastrul din Labirint etc.), noua „carte de colorat” pentru adulţi a Cameliei Pantazi Tudor dă măsura potenţialului unei prozatoare de meserie ce nu şi-a dezminţit deloc întîmpinările critice primite pînă acum.” (Emil Lungeanu)

Luminița ZAHARIA

Absolventă a Facultății de Finanţe – Contabilitate (A.S.E. București), Luminița Zaharia a debutat cu versuri în anul 1991, în ziarul Teleormanul.

Debutul editorial s-a produs în anul 1997, cu volumul Lecţii de melancolie, Editura Teleormanul Liber. Au urmat volumele: Singură prin Uchronia, Editura Teleormanul Liber, 1999; Fulgerul loveşte o singură dată, Editura Teleormanul Liber, 2003; Contraste, Editura Eminescu, 2005; Totul cîntă-n jurul meu!, Editura Eminescu, 2007; Are mama două fete, Bucureşti, Editura Eminescu, 2008; Băiatul cu cărţile, Bucureşti, Editura Eminescu, 2009; Tu însămi, însuţi eu – dialoguri lirice, coautor Cristian Ţîrlea, Editura Editgraph, Buzău, 2012; Singularia tantum, Editura Editgraph, 2013; Transcrierea fonetică a iubirii, Editura Armonii culturale, 2014; Fantezii cu Mişu, Editura Armonii culturale, 2015; Luminiţa de la capătul tunelului, Editura Rafet, 2015, volum premiat în cadrul Festivalului internaţional Titel Constantinescu; Călătorie de plăcere, Editura Armonii culturale, 2015; Acronimele lui Pascal, Editura Semne, 2015; Acronimele lui Pascal, reeditare, Editura Eurostampa, 2016;

A publicat poezii și proză scurtă în şaptesprezece antologii şi în numeroase reviste literare, printre care: Viaţa Românească, Luceafărul de dimineaţă, Oglinda literară, Caiete silvane, Pro Saeculum, Arena literară, Itaca (Dublin), Observatorul (Canada), Agero Stuttgart ș.a.

Despre creația sa literară s-au pronunțat: Alex. Ştefănescu, Ana Dobre, Eliza Roha, Lucian Gruia, Cristina Ştefan, Cezarina Adamescu, Camelia Pantazi Tudor, I. P. Tatomirescu și alții. A obținut mai multe premii la concursurile literare de poezie și proză scurtă.

„(…) Inteligenţa, sensibilitatea, capacitatea de a se desprinde de tabu-uri, de idoli fără a fi neapărat un spirit iconoclast, intră ca dominante în plămădirea poeziei Luminiţei Zaharia, o poetă care are multe de spus în poezie şi o face cu sinceritate şi dăruire, calităţi care sunt ale adevăratului poet pentru care cuvîntul transcende realitatea banală. ” (Ana Dobre)

„Poemele sale se înscriu în ceea ce se numește poezie cultă, inteligentă care oferă cuvintelor și potrivirii lor sensuri nebănuite, folosind o exprimare îndelung cizelată îmbrăcată într-o haină ludic-ironică, de un umor fin, dincolo de care se ghicește o gândire profundă, o tristețe asumată, o acceptare-neacceptare a lumii așa cum este. Adesea, însă, folosește cuvântul drept armă cu care lovește, poetic, delicat, semn al unei forme subtile de luptă, al refuzului de a tolera o coabitare și chiar situându-se cumva deasupra micimilor și a superficialității întâlnite în cale, într-o societate alienate(…) ”Une femme d’esprit”, talentată, cultă, doamna Luminița Zaharia pășește cu delicatețe dar sigur în lumea literaturii actuale aducând un suflu nou, regenerator poeziei și prozei scurte românești. ” (Eliza Roha)

Editura ASTRALIS

Editura Astralis a fost înființată în anul 2016, iar lansarea a avut loc în data de 16 septembrie a acelui an, în cadrul unui eveniment la care au fost lansate și primele două volume editate.

Directorul editurii, Camelia Tudor (nume de autor Camelia Pantazi Tudor) – economist, istoric, prozator, eseist, publicist și-a propus să fie alături de toţi autorii înzestraţi cu talent literar, tineri sau maturi, aflaţi la începutul carierei sau deja consacraţi, care doresc ca volumele lor să poarte sigla Astralis. În 2016 și 2017 au văzut lumina tiparului volume individuale de debut ale unor tineri autori, dar și altele, ale unor scriitori consacrați.

Editura Astralis are în vedere publicarea unor lucrări din diverse domenii: literatură, istorie, artă, psihologie, filosofie și se implică în: organizarea lansărilor de carte în cadrul librăriilor renumite sau centrelor culturale, invitarea unor scriitori/critici literari, promovarea evenimentului, participarea la târgurile de carte; distribuirea cărților în librării. Editura a încheiat contracte cu Compania de Librării București și Bibliostar SRL (Librăria Mihai Eminescu); transmiterea unor exemplare cu titlu gratuit, către prestigioase biblioteci din București și o parte din cele județene.

Cărțile editurii au fost lansate în București la: Centrul Socio-Cultural Jean-Louis Calderon, Librăria Mihail Sadoveanu, Universitatea Națională de Muzică, la Centrul Cultural Carmen Sylva din Sinaia, Hotelul Aro Palace din Brașov, Librăria Esotera din Timișoara.
În mai 2017, Editura Astralis a participat la Salonul internațional de carte BOOKFEST, iar volumele au fost prezentate de scriitori și critici literari și în cadrul unui eveniment organizat la Cafeneaua literară Iulius Meinl.

Editura Astralis va continua să acorde o mare atenție publicării unor lucrări valoroase, sprijinirii tinerilor autori, promovării acestora, organizării unor concursuri de proză și poezie și editării unor volume colective pe diferite teme.

Contact; tel.: 0722 431 428, e-mail: astralisart@yahoo.com