Expoziții

Expoziție de pictură

Steluţa Nistorescu

  • s-a născut la 21 octombrie 1939.
  • absolventă a Facultăţii de Limba şi Literatură Rusă şi Română, in 1963
  • absolventă a Universităţii Populare de Artă, Secţia Pictură în 1980 şi 1989.
  • membră a F.P. al U.A.P. din 2005, a A.A.P.B. din 1982, a A.A.P.F. (care face parte din Asociația Internatională de Pictură a Artiștilor Feroviari), din 2005, a Asociaţiei Culturale Sahaja Yoga din 1990
  • a urmat cursuri de pictură miniaturală indiană, în Cehiați și cursuri de pictură la Nirmal Art Academy, în Italia.
  • a predat timp de 20 de ani pictura şi arta dramatică, la Liceul Electrotehnic.
  • începând cu anul 1979, este o prezenţă constantă a simezelor din ţară şi din străinatate, cu expoziţii personale şi de grup.

„Steluţa Nistorescu este o coloristă. În picturile sale, culoarea cântă sincer şi firesc.

Contemplat mai îndelung, fiecare peisaj al său te captează treptat şi apoi te cucereşte definitiv, pentru că reuşeşte fară ostentaţie să sugereze în modul cel mai firesc poezia naturii însăşi, a simplităţii ei. Un rol primordial în peisajele sale îl constituie lumina, fie cea de la primele ore ale dimineţii, fie cea a serii.

Steluţa Nistorescu este o artistă încântată de frumuseţe, este un poet al naturii, sub variatele sale forme şi un maestru al construcţiei culorii.” Alexandru CEBUC

„Nenumăratele expoziţii din ţară şi străinătate (Rusia, Italia, Turcia, Franţa, Cehia, Croaţia şi Elveţia) i-au conturat profilul de fină portretistă, de împătimită tălmăcitoare a luminii, seninului. ” Paula ROMANESCU

„O remarcabilă străluminare se vădeşte în lucrările Steluţei Nistorescu, aceea dintotdeauna. În lucrările sale, fie ele peisaje, naturi statice, portrete laice sau religioase, a ştiut să caute şi a găsit lumina. Compoziţiile sale au un gen de lumină ce răzbate tot mai pregnant şi convingător, de undeva, din spatele suportului.” Dragoş CIOBANU

Lasă un răspuns