Expoziții

Caligrafia Timpului 

Caligrafia Timpului A4yTimpul aşterne în faţa lumii şiraguri de clipe efemere care îi marchează existenţa. Vedem cum lucrurile sunt şi totodată nu sunt, apar şi dispar, se nasc şi mor. Vedem cum noi înşine suntem într-o permanentă căutare şi schimbare, încercând să dăm sens existenţei noastre. Timpul prin curgerea sa continuă, modelează cu pricepere şi răbdare tot ceea ce întâlneşte în marea sa trecere, demonstrând că un lucru îşi schimbă permanent caracteristicile, dar nu îşi schimbă identitatea. Lucrarea expusă reflectă efectele trecerii timpului asupra lumii mineralelor şi scoate la lumină amprentele riguros caligrafiate de timp, existente pe rocile sedimentare. Accentul este pus pe varietatea structurală a rocilor şi pe urmele lăsate pe acestea, de plante şi vieţuitoare. Folosind meşteşugul tradiţional al vopsirii lânii dar şi tehnica împâslirii, lucrarea a dobândit valoare de unicat. Rezultatul surprinde prin noutate şi originalitatea asamblării materialului textil prezentat sub formă de straturi, sugerând procesul de stratificare al rocilor.

Lasă un răspuns