Expoziția de fotografie „Evreii din România“


Casa de Cultură „Friedrich Schiller“ în parteneriat cu „Federatia Comunităților Evreiești din România“ a organizat în 17 februarie 2003 vernisajul expoziției foto – documentare „Evreii din România“.

Expoziția a fost prezentată prima dată la Viena în mai 1998 la Centrul Cultural Românesc, Aula Romaniae.  Ulterior a mai fost găzduită de Muzeul Județean de Istorie din Brașov (decembrie 1998), de Palatul Culturii din IașI (octombrie 1999) și de Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București (noiembrie 1999).

„Expozitia noastră, pentru al cărei catalog am onoarea şi plăcerea de a scrie câteva rânduri – reflectă experienţa unei minoritaţi, a comunitaţii evreieşti în speţa, care, pe parcursul a şase secole, s-a asezat în regiunile României şi a convieţuit paşnic cu întregul popor român, vreme îndelungată.

După vicisitudinile cauzate de cel de-al doilea război mondial şi emigrarea în masă, ce a urmat în ultima jumătate a secolului, mai ales după înfiinţarea statului Israel, evreii- deşi o comunitate diminuată numeric (circa 14000 de suflete), se dovedesc în continuare animaţi de dorinţa de a contribui la o bună înţelegere şi bunăstare în frumoasa lor ara, în care s-au născut şi au creat valori materiale si spirituale.

 

Doresc vizitatorilor acestei expoziţii un contact cât mai instructiv cu momentele, evenimentele si oamenii la care se referă exponatele. Cu convingerea că şi pe această cale va fi înlăturată necunoaşterea şi va fi alimentată cunoaşterea, nu pot încheia aceste câteva rânduri fără a mulţumi celor ce au contribuit la organizarea şi realizarea expozitiei de faţa, care dupa vernisarea ei la Viena, în acest prestigios lăcaş de cultură, va dobândi o nouă consacrare. Mulţumiri deosebite gazdelor şi organizatorilor locali.” (Acadamician  Nicolae Cajal)

„Expoziţia ´Evreii din România´ iese în întâmpinarea celor doritori să afle cine au fost şi cine sunt evreii din România:

                                              

Istoria convieţuirii lor pe aceste meleaguri, aportul lor real de inteligenţă, iniţiativă, îndrăzneală creatoare şi spirit intrepid s-au afirmat în diferitele tărâmuri ale culturii şi civilizaţiei, mai cu seamă pe segmentul istoric al modernizării ţarii, căci între dezvoltatrea capitalistă şi modernizarea României, pe de o parte şi cresterea cantitativ- calitativă a evreilor din aceste locuri, pe de altă parte, relaţia nu este fortuită. Evreii au fost atraşi pretutindeni de liberalism, democraţie, respect faţă de drepturile omului. Perioadele de eclipsare a acestora prin totalitarism, au fost nefaste şi pentru evrei. Totalitarismul „brun“ i-a marginalizat din corpul socio- economic şi spiritual al ţării; în anii totalitarismului „roşu“- amăgitor pentru unii dintre ei la început – au părăsit România Socialistă 90%, majoritatea în nou creatul Stat Israel.

În România de azi mai trăiesc cca. 10.000 de membrii ai Comunităţii Evreieşti, la care se mai adaugă câteva mii de originari reîntorşi în ţara. Laolaltă ei continuă să-şi afirme noile condiţii de libertate şi democraţie- spiritul lor intrepid în domeniile culturii, civilizaţiei şi prosperităţii ţării.“ (Dr. Harry Kuller)