CASA DE CULTURĂ FRIEDRICH SCHILLER LA 67 DE ANI


Foto: Nini Vasilescu
Casa de Cultură „Friedrich Schiller” organizează miercuri, 26 iunie 2024, de la ora 18.00, conferința „Casa de Cultură Friedrich Schiller la 67 de ani”, eveniment cu titlu aniversar dedicat împlinirii a 67 de ani de la înființarea acestui centru de educație și cultură pentru minoritatea germană din București.

Prezintă: Aurora Fabritius, coordonator proiecte culturale

„Adevărata educație nu înseamnă numai să știi să citești și să scrii, ci să gândești și să înțelegi”. (Nicolae Iorga)

Înfiinţată la 1 iunie 1957 prin hotărârea Consiliului Popular Bucureşti, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a funcţionat până la sfârşitul anului 1961. În perioada 1961-1969 a fost desfiinţată, funcţionând numai biblioteca, ca secție a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”. Pe 12 decembrie 1969 a fost reînfiinţată ca instituţie culturală pentru minoritatea germană din Bucureşti împreună cu Casa de Cultură „Petofi Sandor” pentru minoritatea maghiară, prin Decizia numărul 1035 / 12 decembrie 1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti, publicată în Buletinul Oficial, numărul XV/ nov.- dec. 1969 al Consiliului Popular al Municipiului Bucureşti. În prezent, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” se află sub îndrumarea, coordonarea şi controlul Primăriei Municipiului Bucureşti, prin organul său de specialitate Direcţia Cultură, Învățământ, Turism. Aici sunt organizate activităţi culturale atât pentru etnicii germani, cât şi pentru români. În cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea şi Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti.

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” prezintă activităţi culturale, educative, sociale pentru etnicii germani din Bucureşti, cu precădere pentru comunitatea evanghelică şi catolică, care activează în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din Bucureşti, pentru elevii de la Colegiul Goethe şi studenţii de la Catedra de Germanistică a Universităţii din Bucureşti, secţiile în limba germană de la Universitatea Politehnică şi Academia de Studii Economice, promovând constant conservarea moştenirii culturale germane din România, tradițiile, precum şi realizările culturale actuale ale etnicilor germani din România şi Germania.

La foarte multe manifestări culturale participă cetăţeni români care fac parte din căsătorii mixte, precum şi un număr din ce în ce mai mare de români vorbitori de limba germană, îndeosebi elevi, studenţi care frecventează cursurile de limba germană. Permanent se desfăşoară activităţi culturale şi educative în limba română. Totodată se organizează manifestări culturale cu cetăţeni români care trăiesc în Germania şi Austria. Datorită colaborării cu Forumul Democrat al Germanilor din România se organizează manifestări culturale cu reprezentanţi ai filialelor din ţară precum şi cu fundaţiile saşilor şi şvabilor stabiliţi în Germania.

Casa Schiller organizează și seri literar-muzicale cu scriitori din Germania şi Austria, cu sprijinul ambasadelor Germaniei şi Austriei la Bucureşti. Instituția reprezintă şi un loc de întâlnire pentru etnicii germani din Bucureşti, Transilvania și Banat, dar și pentru cei etnici care sunt stabiliţi în Germania, vorbitori de limbă germană, cetăţeni germani şi austrieci care își desfășoară activitatea în România (cadre didactice de la licee şi universităţi, referenţi culturali ai unor instituţii culturale germane și fundații precum: Goethe Institut, IFA Stuttgart, Fundația „Hanns Seidel”, Fundația „Friedrich Ebert”, Fundația „Konrad Adenauer”, reprezentanţi comerciali ai firmelor germane şi austriece, funcţionari de la ambasadele Germaniei şi Austriei la Bucureşti).

În cadrul Casei de Cultură „Friedrich Schiller” se desfășoară cursuri, conferințe, dezbateri pe teme de istorie, etnografie, antropologie, literatură, artă, expoziții de pictură, sculptură, fotografie, diapozitive, concerte, recitaluri, seri de lectură sau manifestări coregrafice din cultura lumii. Schillerhaus și-a creat o personalitate distinctă prin calitatea și actualitatea temelor abordate, prin prezența specialiștilor conferențiari, personalități universitare, oameni de știință remarcabili.

În anul 1994, la Casa Schiller a luat ființă Orchestra de suflători „Karpaten Schow”, dirijată de Hans Groza, iar în anul 1995 a fost înființat Clubul Leica, sub egida cărora au fost reprezentate numeroase manifestări culturale apreciate de public. Ușa instituției a fost deschisă culturii aparținând tuturor minorităților etnice din România.

Evenimentul se va desfășura în limba română, intrarea este liberă. Evenimentul va fi transmis și online prin intermediul platformei Zoom. Pentru participare în sistem online, transmiteți o solicitare la adresa de email cultura@casaschiller.ro pentru a primi în timp util link-ul pentru conectare online