Conferința „COLUMNA DIN FORUL LUI TRAIAN”


Dr. LEONARD VELCESCU

Prof. univ. dr. CONSTANTIN PETOLESCU

Nu există decât o singură Columnă Traiană!” (Michelangelo)

În cadrul tradiției prezentărilor istoriei României, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a organizat în 20 februarie 2020  conferința Columna din Forul lui Traian. Document istoric, artistic, iconografic și cultural inestimabil pentru cultura României și a lumii.

Au prezentat: Dr. Leonard Velcescu, doctor în istoria artei la École Pratique des Hautes Études (Paris-Sorbona), profesor la Universitatea din Pitești.
Prof. univ. dr. Constantin Petolescu, istoric, membru corespondent al Academiei Române.

Noi, senatorii romani, …, decretăm, …, Columna lui Traian nu va trebui niciodată să fie dărâmată sau deteriorată, ci ea va trebui să rămână așa cum ea este pentru totdeauna, pentru onoarea poporului roman, întreagă și intactă atâta vreme cât Pământul va dura. (senatorii Comunei din Roma, 25 martie 1162).

„Cel mai impresionant monument triumfal construit vreodată, Columna lui Traian, realizată în marmură de Carrara, este una dintre cele mai importante opere pe care ne-a lăsat-o vreodată Antichitatea, sursă prolifică de studiu pentru istorici, arheologi, artişti din lumea întreagă. Construită de celebrul arhitect, Apolodor din Damasc, care a realizat şi Forul lui Traian, columna a fost inaugurată la 12 mai 113 d.Hr. şi măsoară aproximativ 39,57 m în înălţime. Friza Columnei lui Traian reprezintă cea mai mare sculptură din toată Antichitatea. Pe această friză sunt reprezentate 124 episoade referitoare la războaiele romanilorîmpotriva dacilor şi se pot număra 2570 de figuri, dintre care 634 de daci. Traian apare de 58 de ori, iar regele Decebal este reprezentat probabil de cel puţin 8 ori. Columna nu este numai o cronică figurată a războaielor dintre romanişi daci (101-102 şi 105-106 d.Hr.), dar, după moartea lui Traian (în anul 117 d. Hr.), ea a devenit şi mormântul acestuia. În interiorul bazei Columnei, într-o mică încăpere se afla o urnă de aur care conţinea cenuşa împăratului.

Din punct de vedere estetic, Columna este înainte de toate o creaţie originală a artei romane de la începutul secolului II d.Hr. datorită marii sale unităţi compoziţionale şi omogenităţii basoreliefurilor, prin realismul personajelor prezentate şi calitatea narativă a scenelor. Valoarea sa în calitate de sursă arheologică, istorică şi artistică este inestimabilă, având în vedere că scrierile lui Traian despre războaiele dacice sunt astăzi pierdute. De asemenea, se pare că friza Columnei a fost pictată. În Antichitatea romană, monumentele arhitecturale, precum şi sculpturile (reliefurile şi statuile) erau reprezentate în mod pictat, fiind folosite culori vii. Acest mod de percepere vizuală în societatea romană era o posibilă moştenire, venită din arta greacă. Aceasta utiliza acelaşi mod de a colora propriile monumente arhitecturale şi artistice. Scenele basoreliefurilor Columnei şi statuile de daci din Forul lui Traian (Roma) pun în evidenţă specificul stilului artistic al sculpturii romane, numeroase informaţii documentare, precum şi o bogată iconografie. Aceste simboluri culturale europene pot contribui în mod esenţial la unitatea europeană, la o mai bună înţelegere şi colaborare între diversitatea culturilor, la creşterea prestigiului şi a imaginii României în lume”. (dr. Leonard Velcescu)

Leonard Velcescu este istoric de artă și arheolog; doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei; Cercetător CRESEM – echipa CRHISM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța; doctorat în istoria artei și arheologie: Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique Profesor la Universitatea din Pitești și președinte de onoare al Asociației Identitate Culturală Contemporană. Distincții: 2012 – premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române pentru lucrarea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.

Publicații:
Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Academiei Române, București, 2015; Réflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les représentations statuaires de daces et leur signification culturelle, în volumul La Colonne Trajane. Colloque franco-roumain de Bucarest (28-29 octombre 2013), ed. C. C. Petolescu, M. Gallinier, F. Matei-Popescu, București, 2015.