Vizionarea filmului „FRESCELE CĂLĂTOARE” Regizor  CRISTIAN AMZA

În cadrul evenimentelor dedicate istoriei și culturii române, Casa de Cultură „Friedrich Schiller  a organizat în 24 mai 2018 vizionarea filmului Frescele călătoare, realizat de regizorul TVR Cristian Amza și vernisarea  unei expoziții de fotografie din pictura murală a Mănăstirii Văcărești.

Au prezentat: Acad. Răzvan Theodorescu, Prof. univ. dr. Dan Mohanu, Universitatea Națională de Arte București, Secția Conservare-Restaurare Pictură Murală, Cristian Amza, regizor TVR.

Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius

„Mănăstirea Văcărești reprezintă cel mai impozant monument medieval din sud-estul Europei.”                  

                                                                                                                         (Nicolae IORGA)

Mănăstirea Văcărești este o fericită sinteză a tot ce se produsese mai reprezentativ în vechea arhitectură muntenească”                                                                                (Vasile DRĂGUȚ)

„Vizita din 2 decembrie 1984 a dictatorului hotărât demolarea celui mai vast ansamblu monastic românesc și unul din cele mai importante din aceste părți de Europa, ctitoria din 1719-1722 a primului Domn fanariot Nicolae Mavrocordat, completată în 1736 de fiul său Principele cărturar Constantin.

Memoriul semnat de arhitecți, istorici, istorici de artă, dintre care amintim profesorul emerit. arh. Grigore Ionescu, arh. Gheorghe Leahu, profesorul Dinu C. Giurescu,  arhitect Henrietta Delavrancea Gibory, profesorul Dionisie Pippidi, istoricul de artă Vasile Drăguț, Aurelian Trișcu, profesorul Dan Mohanu, proesorul. Virgil Cândea și subsemnatul, care solicita oprirea demolării Ctitoriei Mavrocordaților  a rămas fără rezultat. Alături de alte  monumente  de patrimoniu, spitale, lăcașuri de cultură care au marcat civilizația românească dispărea și aceasă mănăstire, distrugând o întreagă civilizație. Iată de ce, în chip tragic orașul european al tuturor stilurilor și al tuturor confesiunilor, orașul atâtor  armonii arhitecturale, Bucureștii poate intra în istoria contemporană drept singura capitală din lume al cărui Patrimoniu a fost agresat în timp de pace.”

                                                                                                    (Acad. Răzvan THEODORESCU)

 „Numeroase fotografii ale bisericii mari a mănăstirii Văcărești, ieșite la iveală după 1989, păstrează memoria tragicelor momente parcurse de ctitoria Mavrocordaților până la definitiva ei demolare. (…)

Tratamentul ulterior al fragmentelor de pictură murală de la Văcărești s-a desfășurat pe fundalul evoluției mentalității privind ocrotirea monumentelor istorice imediat după evenimentele din 1989. Euforia recuperatorie a primilor ani după căderea regimului comunist, a generat propunerea, atât de discutată și de controversată, a reconstituirii vastei mănăstiri a Mavrocordaților. De la memorial la un ansamblu monastic revitalizat sau sediu patriarhal, recuperatul spațiu al fostei ctitorii din secolul al XVIII-lea urma să adăpostească fragmentele de pictură murală restaurate împreună ceea ce s-a putut salva din măiestrita pietrărie a ansamblului monastic. Ulterior, reconstrucția mănăstirii Văcărești a trăit fluctuațiile uitărilor sau revenirilor în actualitate, uneori cu prilejul unor evenimente expoziționale care readuceau în fața ochiului public mărturii ale celui mai vast ansamblu arhitectural și iconografic din perioada ultimă a Evului Mediu românesc.“ (Prof. univ. dr. Dan MOHANU, Călătoria prin timp a picturilor murale de la Văcărești:1985-2012)

Acest documentar face parte din ciclul de filme dedicate salvării monumentelor bucureștene.

Primele trei le-am realizat împreună cu acad. Răzvan Theodorescu: O Capitală distrusă în timp de pace (2 episoade) și Lenta dispariție a Micului Paris.

Celelalte două le-am realizat cu prof. univ. dr. Dan Mohanu: Frescele călătoare și Viața de apoi a frescelor de la Văcărești fiind legate de extragerea și conservarea fragmentelor de pictură murală de la fosta Mânăstire Văcărești, simțâîndu-mă legat sufletește de Dan Mohanu încă din timpul studenției, anul I la IATC când am realizat primul reportaj cu dansul legat de restaurare.” (Cristian AMZA). Evenimentul s-a desfășurat în limba română.