Vernisajul expoziției de fotografie „MINORITĂȚILE NAȚIONALE – EXPRESIVITATE ȘI CULOARE”


Casa de Cultură „Friedrich Schiller“ și Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale  au organizat în 13 decembrie 1999, vernisajul expoziției de fotografie: Minoritățile Naționale – expresivitate și culoare”.

Expoziția face parte dintr-o serie de manifestări organizate de Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale cu prilejul sărbătoririi Zilei Minorităților17 decembrie.

La vernisaj a participat  Péter Eckstein Kovács, Ministru Delegat pe lângă Primul Ministru pentru Minoritățile Naționale, dr. Klaus  Fabritius, Ministru Secretar de Stat, prof. dr. Gelcu Maksutovici  și reprezentanți ai minorităților naționale.

Trăim într-o ţară bogată. România are 23 milioane de locuitori, iar fiecare locuitor reprezintă o lume aparte. Dar mai avem şi o altă bogăţie: tezaurul limbilor materne. În România trăiesc18 minorităţi naţionale şi, împreună cu limba română, locuitorii ţării vorbesc 19 limbi materne. Ne-am dat, oare, seama de această bogăţie?

 În orice caz, păstrăm această bogăţie mult mai bine decât am făcut-o cu câţiva ani în urmă. Începând cu 1997, organizaţiile minorităţilor naţionale primesc de cinci ori mai mult de la bugetul de stat. Alocaţia lor a crescut de la 6,6 miliarde lei la 35,3 miliarde lei. Cred că nu există în ţară vreun alt domeniu care ar avea o asemenea dezvoltare. Ar fi bine să medităm asupra acestui fapt!

Europa solicită drepturi pentru toate minorităţile. Noi ascultăm această voce! Nu lăsăm la voia întâmplării această bogăţie a limbilor materne! Nu dăm pierzaniei culturile făurite pe suportul acestor limbi materne. Sperăm ca, odată, aceasta grijă va cuprinde şi vorbitorii acestor limbi materne, pe cei 23 de milioane de locuitori ai acestei ţări care formează tot atâte milioane de lumi irepetabile. Pentru a vedea realizat acest vis, este necesar să se sfărâme gheaţa crizei şi să fie spulberat vântul intoleranţei. Atunci speranţele noastre vor fi aproape de împlinire. Nu vor fi deşarte!

 Chiar această expoziţii de fotografie, cu un titlu atât de sugestiv, Minorităţile naţionale – expresivitate şi culoare” vine în sprijinul realizării speranţelor noastre.” (Peter Eckstein Kovacs,

Ministru Delegat pe lângă Primul Ministru pentru Minoritățile Naționale)

 Acum, în pragul noului mileniu, în această zi, deschizătoare a sărbătorii de suflet intitulată “Ziua Minorităţilor Naţionale”, trăim cu toţii, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, reprezentaţi ai Departamentului şi toţi ceilalţi oaspeţi, clipe încărcate de emoţie, solemnitate şi mai ales de căldură sufletească.

Clipele acestea ne determină să oprim pentru o clipă timpul, să privim în trecut din perspectiva sufletelor noastre mistuite de sărbătoare, să reţinem realizările noastre, să învăţăm din greşeli, să ne continuăm apoi drumul ales însoţiţi de datoria conştiinţei îndeplinite.

Această expoziţie de fotografie, care face parte din şirul manifestărilor ce se vor desfăşura pe parcursul acestei săptămâni, denumită atât de sugestiv ”Minorităţile Naţionale – expresivitate şi culore”, vine să pună in valoare tradiţiile, viaţa culturală şi religioasă, intr-un cuvânt intreaga spiritualitate a minorităţilor naţionale din România.

Privind toate aceste fotografii, avem tot mai mult sentimentul contribuţiei noastre la formarea acelei dimensiuni de abordare umane prin care, şi noi, minorităţile naţionale, ne găsim locul firesc in rândul tuturor cetăţenilor României. Împreună, prin eforturile noastre unite, ce se sprijină pe încrederea într-un bine comun, vom desăvârşi acest proces istoric.

Atunci când diversitatea culturală va fi adoptată ca matcă a pluraslismului valoric şi acceptată cu respect, atunci vom vorbi despre fundamentarea unei societăţi libere, în care principiul reciprocităţii democratice joacă rolul primordial.

In incheiere, îmi exprim spereanţa ca toti cei prezenţi aici, acum, duăa ce vor privi aceste imagini atât de frumoase şi expresive, vor pleca luând cu ei o parte din bogata spiritualitate a tuturor minorităţilor naţionale din România” (dr. Klaus Fabritius, Secretar de Stat )