Recital de muzică şi poezie eminesciană

Fundația Ileana Mustatza”: „Recital de muzică şi poezie eminesciană”; recită: Crisna Elena Lascu; interpretează lieduri pe versuri eminesciene: Mădălina Stan şi Luminiţa Berariu.

 

Die Stiftung „Ileana Mustatza ”: „Eminescu – Gedichtvortrag mit Musikuntermalung”; es spricht: Crisna Elena Lascu; Sänger: Mădălina Stan und Luminiţa Berariu