Program cultural-martie 2016

linie
05.03.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: “ Chakra Nabhi – Onestitatea cautarii spirituale ”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die Ehrlichkeit der spirituellen Suche”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
05.03.2016 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare sociala” în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für soziale Entwicklung” ; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
07.03.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: “ Chakra Nabhi – Onestitatea cautarii spirituale ”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”:

Vortrag: “Die Ehrlichkeit der spirituellen Suche”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
12.03.2016 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für intellektuelle Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
12.03.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: “Vidul – Principiile stapanirii de sine”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: °Die Prinzipien der Selbstbeherrschung° in Zusammenarbeit mit dem °Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien“

linie
12.03.2016 Ora 17.00 Sala 1 Recital de muzică latino-americană “Omagiul femeii”. Participă: poetul şi cantautorul Wladimir Pesantez (Ecuador) – voce şi chitară. Evenimentul se va desfăşura în limba română în colaborare cu Centrul de Artă „Euterpe“.

Rezital latein-amerikanischer Musik „Huldigung der Frauen“. Es nimmt teil der Dichter und Liedermacher Wladimir Persantez (Ecuador) -Stimme und Gitarre. Die Veranstaltung findet auf Rumänisch statt in Zusammenarbeit mit dem Kunstzentrum „Euterpe“.

linie
14.03.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Vidul – Principiile stapanirii de sine”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: : “Die Leere – Prinyipien der Selbstbeherrschung” in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein
Sahaja Yoga Rumänien

linie
17.03.2016 18.00
Sala 1
Ciclul de conferinţe: „Orase candidate la titlul de Capitala Culturala Europeana 2021″; conferința „Timişoara – oraș candidat la competiţia pentru Capitală Culturală Europeană 2021”; prezintă: Clementina Timuș. Eveniment organizat în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”.

Konferenzenzyklus: “Städte, die sich für den Titel einer kulturellen Europäischen Hauptstadt 2021 bewerben” ; Konferenz: Timisoara – Kandidatin für den Titel einer kulturellen eropäischer Hauptstadt 2021.”in Zusammenarbeit mit dem ”Verein der Universitären Frauen“.

linie
18.03.2016 17.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea”: „Expeditie in Cordillera Blanca – Peru” – prezintā Mihail Cernat.

Touristenstenklub “Bilder aus aller Welt”: “Entdeckungsreise in den Cordillera Bianca – Peru” Es spricht: Mihail Cernat.

linie
19.03.2016 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală şi afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der geistigen und gefühlsmäßigen Werkstätten”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
19.03.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „ Chakra Anahat –Spiritul, sursa adevarului absolut ” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „ Chakra Anahat – der Geist, Quelle der absoluten Wahrheit” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
21.03.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „ Shri Mataji Nirmala Devi – Fondatoarea Sahaja Yoga – program aniversar ” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Shri Mataji Nirmala Devi- Gründerin der Sahaja Yoga – feierliches Programm ” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
24.03.2016 18.00
Sala 1
Prezentarea albumului monografic bilingv (română-engleză): „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire. Valorificare”, de Ionel Cândea. Prefață Mihai Maxim, coordonator versiunea engleză Constantin Ardeleanu, Editura Istros – Muzeul Brăilei „Carol I”, 2015. Participă: Dr. Ionel Cândea, Dr. Mihai Maxim, Dr. Ioan Opriș; coordonator proiect: Aurora Fabritius; în colaborare cu Muzeul Brăilei „Carol I”.

Die Vorstellung des monographischen bilingualen Albums (Rumänisch – Englisch): “Die Burg Bräila. Geschichte. Wiederherstellung. Auswertung“ von Ionel Cândea. Vorwort: Mihai Maxim. Koordonator der englischen Version Constantin Ardeleanu, Istros-Verlag – Das Museum der Stadt Bräila” Karl I”, 2015. Teilnehmer: Dr. Ionel Cândea, Dr. Mihai Maxim, Dr. Ioan Opriş; Koordonaor des Projektes: Aurora Fabritius in Zusammenarbeit mit dem Museum der Stadt Bräila

linie
26.03.2016 11.00
Sala1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die Charakterentwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
26.03.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „ Chakra Vishudhi – Comunicarea in planul colectiv” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “ Chakra Vishudhi – Die Kommunikation auf der kollektiven Ebene”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
28.03.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „ Chakra Vishudhi – Comunicarea in planul colectiv ” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Chakra Vishudhi – Die Kommunikation auf der kollektiven Ebene”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
29.03.2016 14.00
Sala 1
Întâlnire a Seniorilor și membrilor Forumului German din Bucureşti cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti în colaborare cu „Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti”; cu participarea orchestrei “Karpaten Show” condusă de Hans Groza.

Treffen der Senioren und Mitglieder des Deutschen Demokratischen Forums in Bukarest zur ”Osterfeier”; in Zusammenarbeit mit dem “Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest”; unter der Teilnahme des Blasorchesters “Karpaten Show”, unter der Leitung von Hans Groza.
Serbarea are loc la Universitatea Populară Ioan I. Dalles (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti)

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI