Program cultural – iulie 2016

 

linie
1 – 18.07. 2016
Sala 1
Expoziția de fotografie „Povestea lăzilor săsești din Transilvania”, cu imagini din arhiva personală a lui Cristian Sencovici și arhiva Complexului Naţional Muzeal ASTRA; eveniment în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Fotoausstellung „Die Geschichte der sächsischen Truhen aus Siebenbürgen“, mit Bilder aus dem Personalarchiv von Cristian Sencovici und aus dem Archiv des Nationalen Museen-Komplexes ASTRA. Das Ereignis wird in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Museen-Komplex ASTRA – Sibiu und dem Demokratischen Forums der Deutschen in Bukarest organisiert.

linie
02.07-14.00 11.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Anahat – Spiritul, sursa adevărului absolut ”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Chakra Anahat – Der Geist, Quelle der absoluten Wahrheit”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
04.07.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Vidul – Principiile stăpanirii de sine”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Die Leere – die Prinzipien der Selbstbeherrschung“, in Zusammenarbeit mit dem Kultur- Verein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
05.07.2016 18.00
Sala 2
Expoziție de pictură „Amprente plastice dobrogene”, în colaborare cu Filiala Constanța a U.A.P.R. Prezintā: Marius Tița, critic de artā

Malereiausstellung „Plastische Akzente aus der Dobrudscha“ in Zusammenarbeit mit der Filiale aus Constanţa der U:A:P:R. Es spricht: Marius Tiţa, Kunstkritiker

linie
9.07 – 14.00 18.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Vishudhi – Comunicarea în planul colectiv”; în colaborare cu „Asociaţia CulturalăSahajaYogaRomânia”

Vortrag: „Chakra Vishudhi – Mitteilung auf kollektiver Ebene.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein ein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
16.07.2016 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: “Ateliere practice: pregătirea rucsacului pentru drumeţie, meniu de tabără, specificul programelor cercetăşeşti în taberele de vară”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “ Praktische Werkstätte: Die Vorbereitung des Rucksacks für die Wanderung, das Spezifische der Pfadfinderprogramme in den Sommerlagern”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
16.07-14.00 25.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Agnya – Poarta iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „ Chakra Agnya – das Tor der Erleuchtung (Das enge Tor des Paradieses“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
21.07.2016 19.00
Sala 1
Expoziţie de “Martha Bibescu”, în cadrul proiectului „Anul cultural Martha Bibescu 130”, în colaborare cu “Asociația Istoria Artei”. Prezintă Dr. Oana Marinache, istoric de artă și fotograful Cristian Gache. Ilustrație muzicală: Marius Boldea si Ana Bădică, pian

Fotoausstellung “Martha Bibescu“ im Rahmen des Projektes „Das Kulturjahr Martha Bibescu 130“ in Zusammenarbeit mit dem „Verein für Kunstgeschichte“. Es sprechen: Dr. Oana Marinache, Kunsthistorikerin und Cristian Gache, Fotograf. Musikalische Untermalung: Marius Boldea si Ana Bădică, Klavier

linie
23.07.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „ Chakra Sahasrara – Ultimul salt evolutiv, integrarea in constiinta colectiva.”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“Chakra Sahasrara – Der letzte evolutionäre Sprung, die Integration in das kollektive Bewußtsein“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
30.07.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“ Purifikationstechniken durch die Verwendung der natürlichen Elemente”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI