Program cultural-februarie 2016

linie
01.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: “Energia Kundalini – puterea dorinței pure”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die Energie Kundalini – die Kraft des reinen Wunsches”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
01-02. 02.2016
Ora 10.00
Sala 1
Conferinţa internațională: “Perspective interdisciplinare asupra cercetării fenomenului migrației”, în colaborare cu Universitatea București, Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice. Prezintâ Conf. Dr. Raluca Râdulescu

Vortrag: “Internationale Tagung: Interdisyiplinäre Perspektiven auf die deutschsprachige Migrationsforschung°. in Zusammenarbeit mit der Universität Bukarest, das Deprtement für Germanistik. Es präsentiert Ao. Prof. Dr. Raluca Rādulescu

linie
06.02.2016 Ora 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală” în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung der intellektuelle Entwicklung mit Hilfe der Werkstätten” ; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
08.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prezentare de carte Dr. Jürgen Henkel: „Semiluna deasupra Dobrogei. Islamul în România“.

Buchpräsentation Dr. Jürgen Henkel „Halbmond über der Dobrudscha. Der Islam in Rumänien“

linie
08.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: “Despre cele 3 canale energetice subtile si cele 3 tendinte majore ale fiintei umane”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei wichtigstern Tendenzen des menschlichen Lebewesen” in Zusammenarbeit mit dem Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
12.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prelegere: „Constantin Brâncuși – 140 de ani de la nașterea marelui sculptor”; în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”. Invitat Prof. Bogdan Luchian Pantu – Critic de Artă

Vortrag : “Constantin Brâncuşi – 140 Jahre seit der Geburt des groüen Bildhauers” ; in Zusammenarbeit mit dem ° Verein der Universitären Frauen“. Gast Bogdan Luchian Pantu- Kunstkritiker

linie
13.02.2016       Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală şi afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der geistigen und gefühlsmäßigen Werkstätten”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
13.02.2016
Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Muladhara – Inteligența emoționalâ a inocenței”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: °Chakra Mulhadhara – die emotionale Intelligenz der Unschuld° in Zusammenarbeit mit dem
Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien

linie
15.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Muladhara – Inteligența emoționalâ a inocenței”, în colaborare cu „Asociaţia
Culturală Sahaja Yoga România”Vortrag: °Chakra Mulhadhara – die emotionale Intelligenz der Unschuld° in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien
linie
18.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prezentarea volumului “Comunitatea disparută”, autor Dr. Laura Gheorghiu. Prezintă: Bogdan Hrib, Editura Tritonic. Participă: Christiane Cosmatu, subsecretar de stat , Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României si Dr. Klaus Fabritius, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică. Ilustrația muzicală: Cristian BALAȘ, vioară. Coordonatorul proiectului: Aurora FABRITIUS

Vorstellung des Bandes °Die verschwundene Gemeinschaft, Autor Dr. Laura Gheorghiu. Es spricht Bogdan Hrib, des Verlags Tritonic. Unter der Teilnahme von Christiane Cosmatu, Unterstaatssekretärin, Departement für interethnische Beziehungen, Dr. Klaus Fabritius, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Regionalforum Altreich. Musikalische Untermalung: Cristian Balaş, Violine, Projektleiterin: Aurora Fabritius

linie
19.02.2016 Ora 17.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea”: „Pagini din istoria drumeției montane” – prezinta Geta Iftode și „Iarna, prin trasee de pe munte – prezintā Mihail Cernat.

TurTouristenstenklub “Bilder aus aller Welt”: “Seiten aus der Geschichte der Gebirgswanderungen” und “ Der Win Winter auf Gebirgswegen“. Es sprechen: Mihail Cernat und Geta Iftode

linie
20.02.2016 Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului” în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Karakter entwiklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
20.02.2016 Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoasterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Swadhishthan – Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reone Erkenntnis” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
 20.02.2016 Ora 16.00
Sala  Dalles
Carnaval traditional german pentru copii, cu orchestra „Karpaten Show” și trupa de teatru „Improvisneyland”; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti

Kinderfasching mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest Universitatea Populara Ioan I. Dalles (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti)

linie
22.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoasterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“Chakra Swadhishtan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis ” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
25.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Conferința pe tema: „De la Pamant la Luna, de la roman la film: pelicula știintifico-fantastica a lui Fritz Lang Femeia din luna (1929)” susținută de prof. univ. dr. Ioana Craciun Fischer. Conferința va fi ilustrată cu proiecții de film; în colaborare cu Clubul Humboldt.

Vortrag: „Von der Erde zum Mond, vom Roman zum Film Die Frau im Mond (1929) von Fritz Lang“; es spricht; Prof. Dr. Ioana Craciun Fischer. Der Vortrag ist mit Filmabschnitten aus dem Werk von Fritz Lang untermalt. Die Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit dem Humbold Klub organisiert worden

linie
27.02.2016 Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der geistigen und gefühlsmäßigen Werkstätten”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
27.02.2016 Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Creativitatea iluminata – Mari personalități iluminate Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoașterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die aufgeklärte Kreativität – Große aufgeklärte Persönlichkeiten Chakra Swaadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis” ; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
29.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Creativitatea iluminata – Mari personalități iluminate Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoașterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die aufgeklärte Kreativität – Große aufgeklärte Persönlichkeiten Chakra Swaadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
 INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI