„Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”

Comunitatea disparutaContinuând tradiția evenimentelor dedicate istoriei culturii germane din România, Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15) vă invită joi, 18 februarie 2016, ora 18.00, la prezentarea volumului „Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”, semnat de dr. Laura Gheorghiu, apărut la Editura Tritonic, 2015.
Evenimentul este organizat în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din București.

Prezintă:
Dr. Laura GHEORGHIU, cercetător
Bogdan HRIB, Editura Tritonic: „Idee, manuscris, carte- astăzi și mâine”

Cu participarea:
Christiane Gertrude COSMATU, Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României,
Dr. Klaus FABRITIUS, Președintele Forumului Democrat al Germanilor – Regiunea Extracarpatică

Ilustrația muzicală: Cristian BALAŞ, vioară
Coordonatorul proiectului: Aurora FABRITIUS

„Despărțirea etnicilor germani de meleagurile care le-au fost patrie timp de sute de ani s-a făcut cu greutate, sub constrângerea unui regim opresiv. Germanii din România nu au dorit să părăsească patria strămoșilor lor, în conștiința lor fiind un element de mândrie asigurarea perpetuării misiunii lor civilizatoare în Est, o expresie a forței culturii ai căror purtători erau. Etnicii germani s-au „reîntors” în RFG doar datorită faptului că au fost puși în fața imposibilității de a-și continua existența ca germani, de a rezista ca o comunitate minoritară în România socialistă. În fapt, este o „reîntoarcere” silită, marcată de un sentiment intrinsec al unei pierderi iremediabile, percepția în cadrul comunității germane fiind că misiunea lor se încheie în mod tragic și că asistă la apusul ireversibil al mitului civilizator al coloniștilor germani care au venit în regiunile Transilvaniei și Banatului în urmă cu opt și respectiv două secole.” (Dr. Laura Gheorghiu)

“Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”, cartea Laurei Gheorghiu reprezintă o lucrare de referință, convingătoare, solidă, prin maniera în care este tratată tema abordată, prin documentația im-presionantă, inedită și edită utilizată, prin analizele pertinente expuse, în cadrul unui discurs istoriografic sobru și totodată elegant. Publicarea acestei lucrări îmbogățește istoriografia română cu o carte de referință nu numai pentru destinul comunității germane, ci și pentru istoriografia contemporană a României, o lucrare destinată deopotrivă specialiștilor și opiniei publice.”(Ottmar Trașcă, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române Cluj-Napoca, 2015)

Publicații:
– Germanii din România în relaţiile Republicii Populare Romānia cu cele douä state germane în anii 50“, publicat în „Revista pentru studii regionale şi culturale ale Transilvaniei“, 2014, („Die Rumäniendeutschen in den Beziehungen der Rumänischen Volksrepublik zu beiden deutschen Staaten in den 50er Jahren“ )
-Începuturile represiunii împotriva minoritāţii germane din România. Studiu de caz – comunitâţile rurale ale saşilor transilvāneni între 1945 – 1949, în volumul Viaţa cotidiană în comunism. Istorie, memorie, uitare. (coord.) Mihai Gheorghiu, Maria Mateoniu, Editura Eikon, 2014.
-Începuturile represiunii împotriva minorității germane din România. Studiu de caz al comunităților săsești din Transilvania (1945 – 1949), în revista MARTOR nr. 17/2012, (The Beginnings of the Repression against the German Minority in Romania. A Case Study of Transylvanian Saxon Communityies (1945 – 1949) în revista MARTOR (The Romanian Peasant Museum Anthropogical Review), nr.17/2012.
-Nivelarea conştiinţelor – situaţia comunităţii germane din România sub conducerea Grupului Etnic German în volumul Elite, naţiune şi societate în România modernă, (ed.) Liviu Neagoe, Presa Universitară Clujeană, 2012

Evenimentul se va desfășura în limba română.