Calendar cultural online 06-12.04.2020

Dragi prieteni ai Casei de Cultură Friedrich Schiller, pentru a continua tradiția colocviilor noastre culturale cu distinșii noștri colaboratori vă invităm să ascultați, să analizați și să înțelegeți istoria, muzica, literatura și arta, împreună acum, aici, la Casa de Cultură Friedrich Schiller și vă recomandăm să vizionați online în perioada martie, aprilie videoconferințe care supun atenției o analiză arhivistică riguroasă, interpretată, pentru o redare cât mai fidelă a istoriei culturii.

Comentarii la următoarele adrese de e-mail: eveniment@casaschiller.ro, director@casaschiller.ro

Pentru vizionare accesați urmatoarele link-uri:

  • Vernisajul expoziției de fotografie „Pe urmele lui Eminescu la Cernăuți”

Vernisajul expoziției de fotografie „Pe urmele lui Eminescu la Cernăuți”, realizată de artistul plastic George Dumitriu. Prezintă: George Dumitriu și Nina May, redactor șef adjunct A.D.Z.

  • Conferința dezbatere: Armamentul din dotarea Armatei Române în timpul Primului Război Mondial

  • Conferința dezbatere si la prezentarea volumului „Pictura de mobilier la sașii transilvăneni” (a apărut în limba română la Editura Honterus, Sibiu,în seria Convergențe transilvane”, 2015) semnat de Roswith Capesius. Traducerea: Cristian Sencovici și Christa Richter. Volumul cuprinde 76 desene, 73 fotografii , fiind publicat cu sprijnul financiar al Guvernului României, Departamentul pentru Relații Interetnice  prin intermediul Forumului Democrat al Germanilor din România și al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. Prezintă: Simona Malearov, expert mobilier pictat transilvănean din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA – Compartimentul de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” și ing. Cristian Sencovici. Evenimentul  este organizat în colaborare cu Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din București. Coodonatorul proiectului: Aurora Fabritius.

Evenimentul  este organizat în colaborare cu Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din București.

  • Prezentere volum si conferinta-dezbatere: Herculane – arc peste timp, 1896 2006 Turism și istorie la Băile Herculane
    Vernisajul expoziției de fotografie din arhivele orasului Băile Herculane. Prezintă: acad. Constantin Bălăceanu Stolnici („Tradiții ale turismului balnear românesc”), ing. Dorin Bălteanu („Istorie și tradiție la Băile Herculane”), dr. Alexandru Murad Mironov („Din istoria orașului Băile Herculane”), dr. Octavian Buda („Un punct terapeutic pe harta Europei”), prof. ist. Antoaneta Lucasciuc („Herculane- ieri, azi, mâine”). Ilustrația muzicală: Orchestra de suflători Karpaten Show, dirijor: Hans Groza. Coodonatorul proiectului: Aurora Fabritius.

  • Conferința și prezentarea cărții „Cetatea Alba”. Autor: dr. Ionel Cândea.

Conferința și prezentarea albumului „Cetatea Brăilei. Istoric. Reconstituire, valorificare”, realizat de dr. Ionel Cândea, apărut la Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2015. Prezintă: prof. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei, directorul Editurii Istros, prof. univ. dr. Mihai Maxim, membru de onoare al Academiei Turce, prof. univ. dr. Ioan Opriș, istoric, Muzeul Național de Istorie a României. Conferința și expoziția de planșe arheologice se înscriu în ciclul prezentării istoriei culturii românești, tradiție a Casei „Friedrich Schiller”. Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioară. Coodonatorul proiectului: Aurora Fabritius. Evenimentul  este organizat în parteneriat  cu Muzeul Brăilei „Carol I“ și editura Istros.

  • Conferinta-dezbatere: Execuție prin înfometare Genocidul necunoscut asupra ucrainenilor

„În anii 1932-1933 Ucraina a cunoscut o tragedie teribila-Holodomor, care a luat milioane de vieți. Penalul regim totalitar comunist, prin expoprierea forțată a produselor alimentare, blocarea satelor și raioanelor, interzicerea părăsirii granițelor afectate de foamete ale Ucrainei, lichidarea comerțului rural, represiunea disidenței, a creat în mod deliberat pentru Ucraineni astfel de condiții de viață, care au fost concepute pentru distrugerea lor fizică.”. Evenimentul este organizat în partenariat cu  Ambasada Ucrainei în România și Uniunea Ucrainenilor din România.

  • Conferința dezbatere „ Românii de peste hotare

Conferința dezbatere Românii de peste hotare este prilejuită de apariție studiului cu același titlu: publicarea intergrală a memoriului semnat de diplomatul  Emil Oprișanu în anul 1945. Volumul este prefațat de un Argument semnat de prof. univ. dr. Nicolae Șerban Tanașoca, cartea fiind tipărită în anul 2014 cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.
Prezintă: prof.univ. dr. Nicolae Șerban Tanașoca, directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române („Identitatea şi destinul istoric al aromânilor”), dr. Cătălina Vătășescu, cercetător științific la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române („Studiile lingvistice recente asupra românilor dinBulgaria, Ucraina, Ungaria”),  col. dr. prof. univ. Petre Otu, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară („1945 – anul nașterii Memoriului semnat de Emil Oprișanu”). A fost vernisată o expoziție de fotografie din arhive cu imagini din istoria aromânilor, a meglenoromânilor și istroromânilor din jurul granițelor României. Coodonatorul proiectului: Aurora Fabritius