In memoriam „Ilie Leandru Mariș” (1974–2009)


05 mai 1999 – prima expoziție personală la Casa Schiller

08 noiembrie 2019, expoziția comemorativă „Ilie Leandru Mariș, la zece ani de la trecerea pictorului în neființă”, la Galeria Arte, din cadrul Școlii Populare de Arte Tudor Jarda din Cluj-Napoca.

Casa de Cultură „Friedrich Schiller“ a organizat în cadrul ciclului de expoziții de pictură  ale  tinerilor artiști plastici români în 05 mai 1999 vernisajul expoziției Mitologie Maramureșeană, a pictorului Ilie Leandru Mariș.

Unul dintre cele mai frumoase motive ale Maramureșului este POARTA. Locul ei într-un context autentic este bine stabilit. Ceea ce atrage atenția e conștiința unei forțe potențiale a comunicării unui asemenea motiv. El devine pentru artistul plastic, d ornic ai adânci sensurile, o adevărată pagină de mitologie. Departe de a-l privi ca un obiect, in viziunea pictorului poarta devine un punct de vedere. Spre o asemenea culme se îndreaptă și Ilie Leandru Maris, pictor din genera¡ia foarte tânără, absolvent al Academiei de Arte Vizuale din Cluj Napoca.

Tema primordială a expoziției este una majoră, pentru pictor; poarta fiind o deschidere spre lume. Într-un limbaj plastic modern Ilie Leandru Maris reușește să înțeleagă sensurile stiliărilor din arta maramureșeană, la care în chip fericit adaugå propriile sale stilizări. Remarc modul de abordare a formei, aceasta fiind in numeroase împrejurări sugerată. O paletă cromatică în care nu pot trece neobservate câteva incantații solare sunt argumente că pictorul își elaborează lucrările cu o matură gravitate.

Într-un climat creativ în care sursele de inspirație sunt atât de diverse, pictorul Ilie Leandru Maris, reține atenția prin întoarcerea sa spre obârșii, dar mai cu seamă spre ideea că acele obârșii trebuiesc citite de fiecare generație.

Nădăjduiesc că aeastă primă expoziție personală să fie o treaptă în afirmarea unei personalități în care semnatarul acestor rânduri crede. (Prof. univ. dr. Gheorghe ARION, Cluj-Napoca, martie 1999)

Ilie Leandru Mariș

Născut 04 iulie 1974 – Șomcuța Mare – Maramureș – România;

Clasele primare şi gimnaziale le-a urmat în comuna George Enescu, judeţul Botoşani. La biserica din Stânca a văzut pictura din altar făcută de marele Tătărăscu. În 1992 a absolvit Liceului de Arte Plastice Romulus Ladea – Cluj-Napoca, Secția textile și și-a dat atestatul cu o ţesătură, intitulată “Apus de soare”.

După liceu atras de pictura bisericească, la recomandarea “Sfântului Maramureşului”, Episcopul Iustinian Chira a pictat, iconostasele de la Sava – comuna Palatca, Vâlcele – comuna Feleacu şi de la Gădălin – comuna Jucu, din judeţul Cluj, dar a realizat lucrări şi pentru biserica din comuna Bârsana – Maramureş (locul de origine al mamei sale) și la Mănăstirea de la Nicula.

În 1994 susţine probele eliminatorii la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti, dar abandonează totul şi se refugiază la Bârsana pentru o perioadă de timp. Începe începe studiile la Academia de Arte Vizuale Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secția pictură la clasa prof. universitar – decan al Facultății de Arte Plastice – Florin Maxa, pe care a absolvit-o în 1998 cu bursă de merit. Lucrarea de licenţă s-a numit – din nou premonitoriu – “Frica”.

A lucrat în compania unor artiști de talie mare. Numeroase proiecte de-ale sale sunt lăudate de importanți critici de artă, precum Gheorghe Arion.

Participări Expozționale:

1992 Expoziția absolvenților Liceului de Arte Plastice – Cluj-Napoca;

1994 Festivalul Interna¡ional de artă Eugen Ionescu – Cluj-Napoca;

1995 La Fete des Menteurs – Monncrabeau – Fran¡a;

1995 Expoziție omagială Lucian Blaga – Cluj-Napoca;

1995 Expoziție de pictură/sculptură în cadrul manifestărilor “Academia’70”, galeriile U.A.P. – Cluj-Napoca;

1996 Expoziție de pictură a secției pictură la Inspectoratul Școlar județean Cluj;

1996 Expozi¡ie selectivă a secției de pictură îin cadrul manifestårilor “ Academia’70 ” galeriile

U.A.P. – Cluj-Napoca;

1997 Expoziție de pictură la Institutul de Educație Fizicå și Sport – Cluj-Napoca;

1998 Susținerea licenței – sesiunea iunie-iulie Cluj-Napoca;

1999 Expoziție de picture  Mitologie Maramureșeanăprima expoziție personală organizată la Casa de Cultură „Friedrich Schiller“, București.