Expoziţia de pictură   „ASPECTE DIN CULT URA UNIVERSALĂ” MARIA CRIŞAN

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a organizat în 22.06.2010 vernisajul expoziţiei de pictură „Aspecte din cultura universală” a artistei plastice Maria Crişan. A prezentat: criticul de artă  Ilie Roşeanu.

 „Imaginţia scriitoricească a doamnei Maria Crişan se regăseşte fericit şi în creaţia ei picturală. Fie că e vorba de peisaje, naturi statice şi mai nou, chiar de compoziţii de factură simbolică în care artista dă expresie rafinatei sale sensibilităţi, ne dovedeşte că ştie a stăpâni şi mijloacele de expresie plastică.

Registrul cromatic, îngemănat armonios cu forme expresive prin care îşi pune inspirat în valoare ideile ce însufleţesc pe pânzele sale atât sentimente cât şi teme sau subiecte inspirate din realitate, astfel încât, privitorul intră şi el în rezonanţă cu reale emoţii estetice, care sunt deopotrivă stenice, iar în cazul unor compoziţii precum Statuia Libertăţii, devin şi un binevenit imbold la meditaţie. Aceste sentimente ce ne fac perceptibile (şi traductibile) metaforele literare în subtile metafore plastice, vin a ne demonstra faptul că scriitorul şi pictorul nu numai că se regăsesc pe traiectul acestor vocaţii, dar prin această simbioză reuşesc să ne sensibilizeze şi pe noi, dovedindu-ne că doamna Maria Crişan are „vână” de artist autentic.” (Ilie Roşianu)

Maria Crişan

 -născută în Transilvania, judeţul Harghita

  • -1951: a absolvit Liceul Clasic Mixt (fost Sf. Iosif) din Bucureşti, 1960: absolventă a Facultăţii de Filologie Clasică a Universităţii Bucureşti, colaborator la Institutul de Lingvistică şi la Scânteia Tineretului din Bucureşti

-în sept. 1987:  a emigrat în R. F. Germană; a predat  limba italiană la Universitatea Populară din Düsseldorf;

-1990 – 1992: a frecventat cursuri la Universitatea de Artă din Düsseldorf; 1992: membră a Biroului de Literatură şi a Asociaţiei Artiştilor Plastici din Düsseldorf;

Expoziții:

-1995: participă la expoziţia de grup “Femei în timpul războiului“; în cotidianul “Rheinische Post“ se menţionează că “ că artista din România a pictat amintiri din cele două războaie mondiale, refugiile din Transilvania şi Bucovina, precum şi o hartă a Bucovinei. Tablourile se află la Biblioteca Centrală a Universităţii “Heinrich Heine“ şi a Institututlui “Heinrich Heine“ din Düsseldorf;

-1997: a avut o expoziţie personală la Casa Memorială “Heinrich Heine“, organizată cu ocazia bicentenarului naşterii scriitorului; au fost expuse picturi inspirate din proza şi lirica lui Heinrich Heine;

-1997 după reîntoarcerea în România, a expus prima dată la “Hotelul Pallace“ din Sinaia;

-1998: a avut o expoziţie  intitulată “Imagini din civilizaţia lumii şi natură“ la Institutul Goethe din Bucureşti;

-a făcut numeroase donaţii în Germania (Institutul Francez, Crucea Roşie Germană, Casa memorială “Ludwig van Beethoven“ din Bonn, Institutul “Heinrich Heine“, Casa Memorială “Heinrich Heine“,  etc) şi în România.