Conferința și prezentarea cărții „Cetatea Alba”. Autor: dr. Ionel Cândea.

12_8_-afis-cetatea-albaCasa de cultură „Friedrich Schiller” în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I“ și editura Istros organizează evenimentul dedicat unei remarcabile apariții editoriale, CETATEA ALBĂ, în ziua de joi, 8 decembrie 2016, începând cu ora 18:30: autor dr. Ionel Cândea.

Conferința și expoziția de planșe arheologice se înscriu în ciclul prezentării istoriei culturii românești, tradiție a Casei „Friedrich Schiller”.

Ilustrația muzicală: Cristian Balaș, vioară.
Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Participă:

Dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei, directorul Muzeul Brăilei „Carol I“
Prof.univ. dr. Mihai Maxim, directorul Centrului de Studii Turce al Universității din București,
membru de onoare al Academiei Turce
Prof. univ. dr. Ioan OPRIȘ, istoric, Muzeul Național de Istorie a României
Prof. univ. dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universitatea din București
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institutul de Istorie „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, cercetător științific, Institutul „N. Iorga”

„În paginile acestui studiu consacrat prezenţei Cetăţii Albe în istoriografia românească, dorim să subliniem faptul că acest subiect a fost tratat doar prin prisma celor mai importante contribuţii româneşti la cunoaşterea sa. Autorul este conştient de faptul că în continuare noi şi noi titluri şi autori se vor ivi din trecutul atât de mult cercetat al monumentului medieval şi peste care am trecut, fără să vrem. Aşteptăm cu şi mai mare interes noile abordări, de oriunde ar apărea ele despre acest loc şi faptele legate de el. (…)

Așezată la limanul Nistrului, Cetatea Albă a trezit încă din primele veacuri de existență interesul tuturor celor care au cunoscut-o într-un fel sau altul, în toată măreția și splendoarea ei. În prezentul volum vom încerca să adunăm cele mai însemnate contribuții pe care le cunoaștem, din istoriografia noastră, privitoare la fabulosul monument. (…)

Cetatea Albă nu putea să lipsească dintr-una din cele mai importante cronici realizate în spațiul cultural și spiritual al Țării Românești la începutul veacului al XVII-lea, mai precis la 1620. Este vorba de cea mai veche scriere istoriografică în limba română și anume Cronica universală a lui Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)
Dimitrie Cantemir reprezintă, fără îndoială, un moment important în istoriografia Cetății Albe, nu atât prin referiri de mare întindere cât prin valoarea științifică a amănuntelor pe care le oferă. (in Descriptio Moldaviae) (…)

După 1945, ca și după 1989, prezența Cetății Albe în istoriografia noastră se leagă de momente de conjunctură mai mult sau mai puțin favorabile fructificării lor. (…)

Vom descoperi aici, într-o lucrare ce se bazează pe o vastă erudiţie, pe parcurgerea a mii de documente şi a zeci de izvoare narative, câteva referiri şi la Cetatea Albă. (…)” Ionel Cândea

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.
____
Das „Friedrich Schiller” Kulturhaus in Partnerschaft mit dem Museum „Carol I“ der Stadt Brāila und dem Verlag Istros organisiert am Donnerstag, 8. Dezember 2016, ab 18:30 Uhr eine Veranstaltung, die einer bedeutenden Neuerscheinung CETATEA ALBÃ gewidmet ist : Autor Dr. Ionel Cândea.

Die Konferenz und die Ausstellung der archäologischen Plakate reihen sich in den Zyklus der Vorstellung der rumänischen Kulturgeschichte, eine Tradition des Schillerhauses, ein.

Musikalische Untermalung: Cristian Balaș, Geige
Projektleiterin: Aurora Fabritius.

Es sprechen:

Dr. Ionel Cândea, Direktor des Museums für Geschichte „Carol I“ der Stadt Brāila
Professor Dr. Mihai Maxim, Direktor des Zentrums für Türkische Studien an der Universität Bukarest, Ehrenmitglied der Türkischen Akademie
Prof. Dr. Ioan Opriș, Historiker, Das Nationale Museum für Geschichte Rumäniens
Professor Dr. Virgil Ciocâltan
Ionut Carol Opriș, Universität Bukarest
Dr. Alexandru Ciocâltan, Institut für Geschichte „N. Iorga“
Simion Gheorghiu, wissenschaftlicher Forscher, Institut für Geschichte „N. Iorga“

„In diesem der Präsenz der Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie gewidmeten Studie, möchten wir die Tatsache unterstreichen, dass dieses Thema nur im Lichte der wichtigsten rumänischen Beiträge betrachtet wurde. Der Autor ist sich der Tatsache bewusst, dass auch weiterhin neue Titel und Autoren aus der viel erforschten Vergangenheit des mittelalterlichen Denkmals auftauchen werden und die wir, ohne zu wollen, übersehen haben. Wir warten mit großem Interesse auf neue Ansätze, betreffs dieses Ortes und der daran gebundenen Tatsachen, wo immer sie erscheinen würden. (…)

Gelegen am Dnister-Liman, hat Cetatea Albă schon in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz das Interesse all deren, die sie in ihrer Pracht und Erhabenheit erlebt haben, geweckt. In diesem Band werden wir versuchen die wichtigsten Beiträge zu sammeln, die wir aus unserer Historiographie bezüglich des fabelhaften Denkmals kennen. (…)

Cetatea Albă konnte nicht aus einer der wichtigsten Chroniken fehlen, die im kulturellen und geistigen Raum der Walachei zu Beginn des XVII. Jahrhunderts, genauer gesagt 1620, geschrieben wurde. Es ist die Rede von der ältesten historiographischen Schrift auf Rumänisch und zwar von der Universellen Chronik von Mihail Moxa. (Cronica universală, ed. G. Mihăilă, București, 1989) (…)

Dimitrie Cantemir repräsentiert, allerdings, einen wichtigen Moment in der Historiographie der Cetatea Albā, nicht unbedingt wegen seiner umfassenden Referenzen sondern durch den wissenschaftlichen Wert der Einzelheiten, die er uns bietet. (in Descriptio Moldaviae)

Nach 1945, als auch nach 1989, ist die Präsenz von Cetatea Albā in der rumänischen Historiographie an, mehr oder weniger günstigen Konjunkturmomente, gebunden (. . . ).

Wir werden hier, in einer Arbeit, die sich auf eine weitgehende Belesenheit, auf Tausende Dokumente und Dutzende von narrativen Quellen stützt, auch einige Hinblicke auf Cetatea Albā finden (…)” Ionel Cândea

Die Veranstaltung findet auf Rumänisch statt. Der Eintritt ist frei.