Conferința și micro-expoziția „Dacii în arta europeană. Impactul artei antice romane asupra Renașterii, Barocului și Clasicismului”


In cadrul tradiției prezentărilor istoriei României Primăria Municipiului București și Casa de Cultură „Friedrich Schiller” organizează joi, 19 august 2021, ora 18.30, conferința și micro-expoziția „Dacii în arta europeană. Impactul artei antice romane asupra Renașterii, Barocului și Clasicismului. Prezintă: Leonard VELCESCU, doctor în istoria artei la École Pratique des Hautes Études (Paris-Sorbona), profesor la Universitatea din Pitești.

„Compoziţiile scenelor Columnei lui Traian, marea friză a lui Traian, statuile de Daci din forul lui Traian și de pe arcul lui Constantin (Roma) au servit ca „model” de studiu pentru operele artistice ale marilor artişti ai Renaşterii şi Barocului, precum şi curentelor artistice ce au urmat. Aceste sculpturi antice din perioada de apogeu a artei romane au contribuit în mod elocvent creaţiilor şi formarea stilurilor, compozițiile și iconografia religioasă, a marilor artişti ai Renaşterii şi Barocului.

La începutul secolului XVI, printre primii artişti ai Renaşterii italiene care au studiat Columna din forul lui Traian (Roma) a fost pictorul Jacopo da Bologna (activ în 1516), care încă înainte de anul 1506, arăta un mare interes pentru basoreliefurile acestui monument. Pe urmă, acest monument al Antichităţii va exersa din ce în ce mai mult un viu interes şi o importantă influenţă la cei mai mari artişti ai Renaşterii, asupra frescelor lui Raffaello Sanzio (6 aprilie 1483 – 6 aprilie 1520, la 37 ani), vestitele stanze (camere) şi cele ale elevului său Giulio Romano (1499?-1546) de la Vatican. Se cunoaşte că însuşi Michelangelo admirase compoziţiile Columnei lui Traian, în faţa cărora ar fi exclamat: „Nu există decât o singură Columnă Traiană!“

Ceva mai târziu, stilul în care au fost sculptate basoreliefurile Columnei Traiane de către artiştii antici va influenţa puternicele compoziţii ale lui Michelangelo, Merisi, Caravaggio (1571-1610, mort la numai 38 ani). Marile creaţii ale Renaşterii, fiind din ce în ce mai mult sub „influenţa” artei Columnei, basoreliefurile ei au trezit un interes din ce în ce mai mare şi studii de o mare anvergură au fost începute, precum şi mulaje au fost realizate după aceste „tablouri“ din marmură de Carara. Compoziţiile basoreliefurilor Columnei au fost adevărate lecţii de artă pentru foarte mulţi pictori, sculptori, iar la rândul lor statuile antice de Daci au fost  studiate şi desenate de cei mai mari artişti ai acestor curente artistice (Renaşterea, Barocul etc.).

Așa cum marii maeștrii ai Renaşterii, Barocului şi ai celorlalte curente artistice au studiat cu pasiune iconografia Dacilor, reprezentată în arta Columnei și a statuilor de Daci din Forul lui Traian, avem și noi datoria să le urmăm exemplul și să ne interesăm mai îndeaproape de aceste subiecte istorice și iconografice nobile, să le studiem în continuare, să le dezvoltăm și să le facem cunoscute tuturor, în lumea întreagă. Aceste cercetări, aceste idei şi aceste ipoteze plauzibile merită să fie continuate, studiate şi analizate, în jurul acestor subiecte deosebit de interesante şi de importante, și care vor avansa şi vor deschide noi posibilităţi şi noi perspective în cunoaşterea istoriei și istoriei artei antice româneşti.(Dr. Leonard Velcescu)

Leonard Velcescu este istoric de artă și arheolog; doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei.

Cercetător CRESEM – echipa CRHISM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța; doctorat în istoria artei și arheologie: Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique

Distincții: 2010 – premiul Flaminiu Mârtzu, acordat de Muzeul de Istorie din Pitești.

2012 – premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române pentru lucrarea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.

Participarea la eveniment: cu o rezervare prealabilă (e-mail: info@casaschiller. ro, sau telefon 021.319.26.88).

Accesul publicului se va face cu respectarea reglementărilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.