Conferința „Impactul social, politic și militar al traco-geto-dacilor asupra Romei și Imperiului Roman. Împărați romani de origine traco-geto-dacă


În cadrul tradiției prezentărilor istoriei României, Primăria Municipiului București  și Casa de Cultură „Friedrich Schiller” organizează marți, 27 iulie 2021, ora 18.30, conferința „Impactul social, politic și militar al traco-geto-dacilor asupra Romei și Imperiului Roman. Împărați romani de origine traco-geto-dacă”.

 „Statul bizantin timpuriu, în ceea ce privește Peninsula Balcanică și locuitorii ei, într-un anumit sens poate fi numit imperiu roman de neam tracic”.   (V. Besevliev, „Ein romisches Reich thrakischer Nation!)

Prezintă: Leonard VELCESCU, doctor în istoria artei la École Pratique des Hautes Études (Paris-Sorbona), profesor la Universitatea din Pitești.

Evenimentul va fi înregistrat și poate fi vizionat începând cu 3 august 2021 accesând site-ul Casei de Cultură „Friedrich Schiller” (www.casaschiller.ro) sau pagina de Facebook www.facebook.com/casadeculturafriedrichschiller).

După cucerirea Daciei, Imperiul roman a avut, până la prăbușirea sa, câteva personalități politice, inclusiv împărați, de origină tracă. Populația nativă ocupată a început să devină din ce în ce mai implicată în viața politică a Imperiului. Această elită de origine traco-iliro-geto-dacă, de la conducerea Imperiului roman, a contribuit în mod esențial la continuitatea și reorganizarea imperiului, precum și la instituționalizarea și răspândirea religiei creștine în lumea romană. Influența tracică în sferele militare și conducătoare ale Imperiul Roman datează de la începutul secolului III. Răspândirea elementelor trace în lumea romană  înainte de Maximinius (primul împărat roman de origine ”barbară” tracă) a început prin captivii de război și sclavii aduși pe calea comerțului, prin gladiatori, lucrători și elemente de comerț, iar după anexarea teritoriilor trace la imperiu prin încorporări masive în armata romană de razboinici în formațiile auxiliare (alae, cohortes), în flotă, legiuni, unități speciale. Pătrunderea progresivă a acestor elemente traco-geto-dace în societatea romană, înainte de Maximinius, a permis instituționalizarea unor personalități de origine traco-geto-dacă în înalta ierarhie romană, ajungând chiar împărați: Maximinus Thrax, Claudius Illyrius, Regalianus, Gaius Galerius Valerius Maximianus, Maximinus Daia, Licinius, Flavius Claudius Iulianus etc. Împăratul de origine dacă Gaius Galerius Valerius Maximianus (292-311), care i-a urmat la domnie lui Diocleţian, după ce a ajuns la conducerea Imperiului roman a vrut să supună la obligaţia plăţii impozitelor Roma şi întreaga Italie, drept răzbunare pentru umilirea dacilor de către Traian, care le-a impus tribut dacilor. În al doilea rând, a vrut să schimbe numele Imperiului roman în Imperiul dacic. Aceste lucuri sunt menționate în documente”. (Dr. Leonard Velcescu)

 Leonard Velcescu este istoric de artă și arheolog; doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei; Cercetător CRESEM – echipa CRHISM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța; doctorat în istoria artei și arheologie: Les «Barbares» (Daces) dans la sculpture romaine. Étude d’iconographie antique

Distincții: 2012 – premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române pentru lucrarea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.

Publicații: Dacii în sculptura romană. Studiu de iconografie antică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Academiei Române, București, 2015; Réflexions sur le Forum de Trajan (Rome) et les représentations statuaires de daces et leur signification culturelle, în volumul La Colonne Trajane. Colloque franco-roumain de Bucarest (28-29 octombre 2013), ed. C. C. Petolescu, M. Gallinier, F. Matei-Popescu, București, 2015.

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă. Participarea la eveniment: cu o rezervare prealabilă (e-mail: info@casaschiller. ro, sau telefon 021.319.26.88). Accesul publicului se va face cu respectarea reglementărilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.