Conferința, Expoziția de fotografie BIBLIOTECA ROMÂNĂ DIN FREIBURG

PATRIMONIU CULTURAL ȘI SPIRITUAL AL ROMÂNILOR DIN GERMANIA

Casa de Cultură „Friedrich Schiller” și Primăria Municipiului București vă invită să vizionați on line începând cu 03 mai 2021 conferința și expoziția de fotografie Biblioteca română din Freiburg. Patrimoniu cultural și spiritual al românilor din Germania.

Expoziția de fotografie poate fi vizitată în perioada 04 – 07 mai 2021 la sediul instituției (Str. Batiștei, nr. 15) de marți până vineri între orele 11.00 -15.30  și miercuri  între orele 11.00 -17.30  cu o programare. (e-mail  info@casaschiller. ro, sau telefon 021.319.26.88)

Evenimentul se poate viziona pe pagina de web www.casaschiller.ro și pagina de facebook  www.facebook.com/casadeculturăfriedrichschiller.

Prezintă:

Dr. Mihaela TOADER, cercetător IICCMER
Dr. Liviu ȚĂRANU, consilier superior CNSAS

 Istoria Bibliotecii Române din Freiburg este o poveste a înălțimilor ce nu a cunoscut teama de abis și o mărturisire a exilului românesc care își reface universul cultural de acasă. Înfiinţată în 1949, Biblioteca Română din Freiburg (Germania) a fost un loc al păstrării spiritului românesc viu, nealterat de prigoana comunistă din țară, care își păstrează și astăzi amprenta trecutului asemenea unei călăuze pentru continuitatea culturii românești dincolo de granițele convenționale ale României.

Tablourile expoziţionale, orientate tematic, intenționează să introducă publicul în atmosfera de altădată a exilului românesc de la Freiburg. Imaginile simbolizează prologul evenimentului ce îşi propune o radiografie a principalelor documente ale Bibliotecii Române din Freiburg (cărţi vechi, lucrări istorice, elemente de folclor şi preţioase elemente religioase de cult, scrisori ale unor personalităţi ale culturii române etc) reliefând tezaurul românesc înflorit în inima Europei.

Istoria Bibliotecii de pe meleagurile freiburgheze începe la 1 mai 1949 și a obținut statutul juridic de Asociaţie cu denumirea de „Biblioteca Română din Freiburg” în data de 15 mai 1949.

Instituţia a fost înfiinţată din iniţiativa lui Virgil Mihăilescu şi a unui grup de refugiaţi români cu tendința de a promova istoria şi cultura română în rândul unor importante cercuri intelectuale străine din Occident și, mai ales, în cadrul Cercului de cultură româno-german. Scopul nobil al „centrului cultural” de la Freiburg este astăzi o vie realizare care s-a dorit încă de la inaugurare să devină „un mare centru intelectual, iradiind spiritul şi cultura românească în străinătate”.

La început de drum, Biblioteca cuprindea următoarele colecţii: 178 de volume şi broşuri diverse, 16 numere din publicaţii periodice străine, 12 manscrise (lucrări de doctorat) şi suma de 40 DM. În zilele noastre, biblioteca cuprinde peste 70.000 de volume.

Biblioteca va deveni în scurt timp, prin eforturile susţinute ale fondatorului ei dar şi ale altor iubitori de cultură, un centru de cultură românească, vizitat de intelectuali din întregul Occident Liber, ce reușește să coordoneze o activitate complexă reliefată prin colecţionarea de cărţi româneşti şi străine, albume de artă, fotografii sau reproduceri fotografice, mărci poştale româneşti, discuri cu muzică populară românească sau străină, lucrări literare şi studii inedite sau extrase din lucrări româneşti originale, conferinţe şi texte integrale fotocopiate ş.a. Personalități, precum Mircea Eliade, Emil Cioran, George Racoveanu, Aron Cotruş, Vintilă Horia, Nicolae Herescu, Alexandru Busuioceanu, Emil Turdeanu, Pamfil Şeicaru ca şi reeditări ale lui Mihai Eminescu, Alecu Russo, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandrescu, Alexandru Xenopol, figurează printre autorii ale căror cărţi puteau fi procurate prin intermediul Bibliotecii.

Biblioteca Română din Freiburg a contribuit, până în 1989, la menținerea spaţiului cultural românesc în Occidentul Liber, reprezentat de românii din exil, iar după 1990, forul cultural și-a deschis porțile pentru românii din diaspora dar și pentru studenții români sau străini interesați de cercetarea istoriei. Unicitatea acestui spațiu este determinată de păstrarea și conservarea unor documente valoroase, constituindu-se în importante fonduri de colecție și donație prin grija cercului intelectual format la Freiburg”. (Dr. Mihaela TOADER)

Evenimentul se va desfășura în limba română.