Conferința dezbatere „Pe urmele naturalistului Carl Friedrich Jickeli”

Conf. univ. dr. OCTAVIAN BUDA, dr. KLAUS FABRITIUS,

ANAMARIA PAPUREANU

Expoziție de fotografie

COLECTIA DE MALACOLOGIE (MOLUȘTE)

Muzeul de Istorie Naturală Sibiu

Casa de Cultură „Friedrich Schiller“, continuînd tradiţia ciclului de conferinţe dezbateri „Personalităţi ale culturii germane din România“  a organizat în colaborare cu Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie Naturală, Sibiu, în 27 februarie 2014  conferinta dezbatere Pe urmele naturalistului Carl Friedrich Jickeli – personalitate ştiinţifică complexă. (26.07.1850 – 27.02.1925).

Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu, departament al Muzeului Naţional Brukenthal, a fost înfiinţat de către Societatea Ardeleană de Ştiinţele Naturii din Sibiu în anul 1895.  Bazele acestei au fost puse în 1849, anul înfiinţării Societăţii Ardelene, din iniţiativa unor intelectuali saşi transilvăneni.

Evoluţia se săvîrşeşte astfel prin treceri de la stabilitate la instabilitate, şi apoi iar la stabilitate. …………. Distrugerea, provocată de imperfecţiunea metabolismului  explică înlocuirea unui organ printr-o structură morfologică, păstrînd vechea funcţie în filogeneză. Supravieţuirea celui mai apt este condiţionată de prevalenţa stabilităţii în metabolism, este supravieţuirea celui mai stabil în metabolism.” (Carl F. Jickeli, 1902)

La eveniment au participat: conf. univ. dr. Octavian Buda, Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila.” din Bucureşti, Carl F. Jickeli şi evoluţionismul din spaţiul german”, dr. Klaus Fabritius, preşedintele Asociaţiei Române pentru Combaterea Vectorilor în Igiena Publică,  Naturalistul Carl Friedrich Jickeli, personalitate științifică complexă” și muzeograful Anamaria Păpureanu, Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, Secţia de Istorie Naturală, Carl Friedrich Jickeli, preşedintele Societăţii Ardelene de Ştiinţele Naturii din Sibiu, 1898 – 1925.”

Carl F. Jickeli este un remarcabil biolog evoluţionist ardelean  de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul secolului XX .  Naturalist de talie internaţională născut la Sibiu în anul 1850 Jickeli urmează cursurile gimnaziale în oraşul natal. La 19 ani are şansa de a pleca într-o expediţie ştiinţifică în Africa de Est, din Trieste spre Alexandria, mai exact spre coasta africană a Mării Roşii.

Hotărât să se dedice activităţii ştiinţifice, Carl Fr. Jickeli studiază 5 semestre la Universităţile din Wurzburg, Graz şi Heidelberg în domeniul ştiinţelor naturale şi filozofiei. Obține  titlul de doctor  in 1882 La Heidelberg, iar în 1902 Carl Jickeli  îşi prezintă  concepţia sa originală despre teoria evoluţionistă.

În 1924 publică la Berlin lucrarea sa fundamentală  Pathogenesis. Imperfecţiunea metabolismului şi tendinţa spre stabilitate ca principiu de bază pentru distrugere şi formare în lupta pentru existenţă.Activează în cadrul Societăţii Ardelene pentru Ştiinţele Naturii pe care o conduce între anii 1898 şi 1925. In 1924 a donat  Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 20.000 de cochilii aparţinînd la 1.800 de specii de moluşte  colectate  în Transilvania, Marea Roşie şi Abisinia.

Au fost prezentate fotografii din Colecţia de malacologie (moluște) a Muzeului de Istorie Naturală Sibiu, donaţia Carl F. Jickeli. Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius.