DACIA FELIX – SITUAŢIA ISTORICĂ ÎN DACIA DUPĂ ANUL 106 D.Hr

Foto; Nini Vasilescu

În cadrul tradiției prezentărilor istoriei României, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București (PMB) organizează joi, 17 noiembrie 2022, ora 18.00, conferința Dacia Felix și situația istorică în Dacia după anul 106 d.Hr. (anul cuceririi romane).
Prezintă: Leonard VELCESCU, doctor în istoria artei la École Pratique des Hautes Études
(Paris – Sorbona), profesor la Universitatea din Pitești.
„Întreprinzând războaiele pentru cucerirea Daciei din motive esenţial strategice şi politice, Traian fusese stimulat, fireşte, şi de perspectiva de a pune mâna pe considerabilul tezaur dac”.
(acad. Radu Vulpe)  „Constituind o parte importantă din teritoriul geto-dacilor, Regiunea « Provincia Dacia » a fost ocupată prin război în anul 106 d.Hr. de armata romană, în timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.). Acest teritoriu a rămas sub ocupaţia romană timp de 165 de ani, până la retragerea completă (retragerea aureliană) ordonată de împăratul Aurelianus în anul 271 d.Hr. Din cauza situaţiei conflictuale, armata romană nu a mai făcut faţă atacurilor constante şi devastatoare ale dacilor şi aliaţilor lor și a fost constrângă să se retragă din Dacia.
Izvoarele antice scrise menționează că în toată această perioadă s-a perpetuat o situaţie de confruntări militare majore, extrem de virulente, continuând războaiele duse de geto-daci, sarmaţi (şi alte popoare aliate) împotriva romanilor, după anul 106 d.Hr. Provincia Dacia, fiind o ţară foarte bogată în resurse naturale (aur, argint, sare, lemn, etc.), a fost exploatată de administrația romană timp de 165 de ani (106-271 d.Hr.), sursă foarte importantă pentru bunăstarea economică a Imperiului roman.
În a doua jumătate a secolului al III-lea, provincia Dacia a primit denumirea de «DACIA FELIX», inscripţiile de pe monedele romane din perioada împăraţilor Traianus Decius (249-251 d.Hr.), Claudius al II-lea  Goticul (268-270 d.Hr.) şi Lucius Domitius Aurelianus (270-275 d.Hr.) dovedesc acest lucru. În limba latină cuvântul « FELIX » are mai multe sensuri: felix, felicis = fericit, fertil. Aici sensul denumirii Daciei « Felix » poate fi înţeles prin « Dacia Fericită », « Dacia Fertilă » sau « Productivă, Roditoare, Bogată ». De asemenea, termenul « Felix » poate avea o semnificație cu caracter la fapte de arme, confruntări războinice sau cu sens religios de protecție a zeilor. În contextul violent provocat de războaiele extrem de sângeroase și de atacurile necontenite ale dacilor, sarmaţilor, roxolanilor, carpilor și ale popoarelor germanice, epitetul de « Dacia Felix » cu sensul de « Dacia Fericită » pare paradoxal cu realitatea istorică. Semnificația epitetului « Felix » pare să apară într-o lumină cu totul diferită, având un caracter politico-administrativ şi militar. În cadrul acestei conferințe vom discuta despre situația politică şi militară a acestei perioade tumultoase a ocupației romane în Dacia, între anii 106-271 d.Hr. Ne vom propune două aspecte importante pe care dorim să le cercetăm, să le analizăm şi să aducem răspunsuri cât mai pertinente şi mai plauzibile: – cronologic, atacurile dacilor şi ale aliaților lor împotriva ocupanților romani pentru eliberarea teritoriului Daciei, după anul 106 d.Hr.;
– semnificația cât mai apropriată a epitetului « Felix » pentru Dacia, în contextul conflictelor”.
(Dr. Leonard VELCESCU)
Leonard VELCESCU
Profesia: istoric de artă și arheolog. Doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei; Cercetător CRESEM – echipa CRHISM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța; Președinte de onoare al Asociației Identitate Culturală Contemporană (București); Profesor la Universitatea din Pitești. În anul 2012 a primit premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române pentru cartea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.
Evenimentul se va desfăşura în limba română.

Pentru participare în sistem online, vă rugăm să ne accesați linkul: https://us06web.zoom.us/j/88375988116?pwd=NzltQXBLRUxqaWtVWDdPaTRUajVmdz09