Tudor Plăieșu „Hyperborea II”- expoziţie de pictură la Casa de Cultură Friedrich Schiller, 13 – 27 martie 2015

Afis Hyperborea IICasa de Cultură Friedrich Schiller și Meda Popea- Arts & Events anunţă expoziţia „Hyperborea II” aparţinând artistului vizual Tudor Plăieșu. Expoziţia va avea loc în perioada 13- 27 martie 2015. Vernisaj: vineri, 13 martie 2015, ora 19.00.

Tudor Plăieșu, artist vizual care trăiește în România și Germania, prezintă in „Hyperborea II” lucrări realizate în ultimii 3 ani, expuse acum în premieră sau care au fost parte a unor expoziţii de autor.

Curatorul expoziţiei: Meda Popea.
Partener eveniment: Crama Rotenberg, care va oferi o degustare de vinuri la vernisaj.

O primă secţiune a expoziţiei „Hyperborea II” cuprinde monocromii tratate în spiritul picturii, realizate cu vin roșu (pictura cu vin) pe hârtie Fabriano. Lucrările sunt alegorii care au în centru figura feminină, ideal de frumuseţe, și includ aproape imperceptibil referiri la istoria artei universale și citate din mari maeștri. Lucrările surprind calităţile unice ale petei de vin așezate cu măiestrie pe o hârtie de o înaltă calitate, menită să pună în valoare istoria petei și modul ei diferit în care se absoarbe sau se usucă brusc pe suprafaţa hârtiei.

A doua secţiune a expoziţiei cuprinde suita „Bestiarium”, miniaturi pictate pe vellum (pergamente din piele) în vechea tehnică armenească. Lucrările, de dimensiuni de 8 cm x 8 cm, aduc privitorului o viziune cu totul personală a artistului asupra temei „bestiarului”, etalând un desen de sinteză trecut prin esenţa curentului art deco. De evidenţiat și trimiterile evidente la celebrele pătrate ale lui Malevici.

„Hyperborea II” propune și o selecţie de lucrări pe pânză realizate în ulei sau tehnică mixtă (ulei și pulberi de aur, foiţă de aur sau cupru). Lucrările ne introduc într-un univers mitologic, în care întâlnim sânziene diafane, zmei cu chipuri trudite și aripi tehnologice sau îngeri, tot atâtea metafore ale creatorului.  Cu aceste lucrări, Tudor Plăieșu se declară „structuralist vizual”, o atitudine care presupune depășirea postmodernismului și asumarea condiţiei artistului trăind și respirând realităţile secolului 21.

Expoziţia „Hyperborea II” reprezintă un manifest al artistului Tudor Plăieșu, în care regăsim credo-ul său artistic, temele și preocuparile sale plastice: clar-obscurul, monocromia, tehnica en grisaille, drip paintingul, portretul și gestualismul abstract.

Despre Tudor Plăieșu

Tudor Plăieșu este un artist vizual roman, care trăiește în Romania și în Germania. A absolvit Universitatea de Artă București și are la activ o experienţă de peste 15 ani. Lucrează grafică, pictură murală și de șevalet, gravură, ilustraţie și copertă de carte, fotografie, stăpânește cu excelenţă tehnicile vechi, iar lucrările sale de grafică reflectă această măiestrie, fie că este vorba de creion, peniţă, gravură, acuarelă și laviu sau tehnici mixte.

A lucrat pictură monumentală în spaţii diverse, în tehnici diverse (frescă, ulei  si acrilic pe perete sau lemn). Lucrările sale de mari dimensiuni se afla in România, Franţa sau Germania.

Artistul a lucrat ilustraţie și copertă de carte (colecţiile integrale Arthur Conan Doyle, Lev Tolstoi, Dostoievski, Alexandre Dumas  de la Adevărul Holding), dar si ilustraţie de presă (Ziarul Financiar).

Tudor Plăieșu este un excelent portretist, fiind recunoscut pentru măiestria sa în realizarea portretelor de copii, dar și pentru proiectele sale de portret de animale. Lucrările sale se afla în colectii private în Romania, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Austria, SUA, Canada. Expoziţii personale: „Oglinda abisală”- 2013, „Hyperborea”- 2013. Performances: „Faces Extravaganza by Plaiesu”- 2013 si 2014. Expoziţii colective: Atelier 35, Muzeul Tăranului Roman. In licitatie la Grimberg Auction House.

Facebook: Tudor Plaiesu- Visual Artist, http://www.tudorplaiesuvisualartist.blogspot.ro/

Contact: 0040-729609102.

Tudor Plaiesu„Hyperborea II”- Malereiausstellung

Casa Schiller, 13- 27 März 2015

Das Schillerhaus lädt Sie zur Ausstellung „Hyperborea II” mit Werken des Künstlers Tudor Plaiesu.

Die Ausstellung kann in der Zeitspanne 13- 27 März 2015 besichtigt werden. Die Vernissaje findet am Freitag, den 13 März 2015, um 19.00 Uhr, statt.

„Hyperborea II” ist eine Ausstellung, die Werke des Künstlers Tudor Plaiesu aus der Zeitspanne 2011- 2014, beinhaltet, die zum Teil zum ersten Mal gezeigt werden.

Kurator: Meda Popea.

Eine erste Sequenz der Ausstellung beinhaltet Monochromien, die mit Rotwein (Weinmalerei) auf Fabriano – Papier entstanden sind. Die Werke stellen Allegorien dar, wobei die weibliche Gestalt als Schönheitsideal im Mittelpunkt steht und sie beinhalten fast unbemerkbare Hinweise zur Kunstgeschichte und Zitate von bekannten Künstler. Die Werke erschließen die Einzigartigkeit der Weinflecken, die meisterhaft auf einem hochqualitativem Papier abgebildet sind. Dadurch werden Flecken selbst im Mittelpunkt gestellt, und die Art un Weisen, wie diese im Kontakt zum Papier reagieren.

Die zweite Sequenz der Ausstellung beinhaltet die Serie „Bestiarium” mit Miniaturen, die auf Pergament, mit Hilfe einer alten armensichen Technik, gemalt wurden. Die Werke mit den Angaben 8 cm x 8 cm ermöglichen dem Zuschauer eine äußerst persönliche Perspektive des Künstlers zum Thema des Bestiariums, wobei Zeichnungen gezeigt werden, die auch die Essenz der art deco Strömung erfassen. Erwähnenswert sind auch die auffälligen Verweise auf die wohlbekannten Quadrate des Malevici.

„Hyperborea II” zeigt auch eine Auswahl von Werke, die in Öl, oder durch vermischte Techniken entstanden sind (mit Goldblätter, u.a.). Es ist eine Art Einführung in einer mythischen Welt, wo wir zarte Feen, Drachen oder Engel treffen können.

„Hyperborea II” ist eine Manifest- Ausstellung des Künstlers Tudor Plăieșu, in der wir sein künstlerisches Credo, seine Themen und malerischen Beschäftigungen wiederfinden: das Spiel zwischen Klarheit und Dunkelheit, die Monochromie, die „en grisaille” Technik, drip painting, Porträts und abstrakte Gestik.

Über Tudor Plaiesu

Tudor Plaiesu ist ein rumänischer Künstler, der zwischen Rumänien und Deutschland pendelt. Er hat die Universität für Kunst aus Bukarest besucht und hat eine Erfahrung von über 15 Jahren im Bereich. Er kreiert Grafiken, Wandgemälde, Buchillustrationen, Gravuren und Fotografien. Er ist ein Experte in älteren Techniken und seine Grafiken erfassen seine Meisterlichkeit sowohl in Gravuren, als auch in Ölgemälden u.a.

Er hat an verschiedenen Orten, sowie mit unterschiedlichen Techniken gearbeitet (Fresken, Ölgemälde, Acrylgemälde). Seine größten Werke befinden sich in Rumänien, Frankreich und Deutschland.

Er hat auch Buchillustrationen bearbeitet (eine komplette Serie Arthur Conan Doyle, Lev Tolstoi, Dostoievski und Alexandre Dumas,  bei  Adevarul Holding erschienen), aber auch mit der Presse zusammengearbeitet (Ziarul Financiar).

Tudor Plaiesu ist ein meisterhafter Darsteller von Porträts, anerkannt für seine wunderbaren Kinderporträts, aber auch für seine Darstellungen von Tieren.

Seine Werke findet man in privaten Sammlungen aus Rumänien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Österreich, und der USA.

Persönliche Ausstellungen: „Oglinda abisala” (“Der abysale Spiegel”)- 2013, „Hyperborea”- 2013.

Facebook: Tudor Plaiesu- Visual Artist

http://www.tudorplaiesuvisualartist.blogspot.ro/