Program cultural – SEPTEMBRIE 2019

2 septembrie 2019, ora 18.00:
Conferință: „Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz „Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis“  in Zusammenarbeit mit dem kulturellen Verein Sahaja Zoga – Rumänien

6 septembrie 2019, ora 16.30:
Lansare de carte „Tangouri potrivite în stil englezesc”, autor Nicu Doftoreanu; prezintă: Camelia Pantazi Tudor, Luminița Zaharia și Lucia Gruia; în colaborare cu Editura Astralis.

Uhr: Buchvorstellung „Angemessene Tangos im Englischen Stil”, Autor Nicu Doftoreanu; Es sprechen: Camelia Pantazi Tudor, Luminița Zaharia und Lucia Gruia; In Zusammenarbeit mit dem Verlag Astralis.

.7 septembrie 2019, ora 14.00::
Conferință: „Creativitatea iluminată – Mari personalităţi iluminate”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: „Die erleuchtete Kreativität – Große erleuchtete Persönlichkeiten”; In Zusammenarbeit mit dem kulturellen Verein Sahaja Zoga – Rumänien.

9 septembrie 2019, ora 18.00:
Conferință: „Onestitatea căutării spirituale”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: „Die Redlichkeit des geistigen Suchens”; in Zusammenarbeit mit dem kulturellen Verein Sahaja Zoga – Rumänien

10 septembrie 2019:
Conferință: „Despre natura sufletului”, Clelia Ifrim, Portret de scriitor; prezintă: Clelia Ifrim, Nischike Mayo, Vasile Poenaru, Victor Atanasiu, Aurora Fabritius.

Konferenz: „Über die Natur der Seele”, Clelia Ifrim, Portrait eines Schriftstellers; es sprechen: Clelia Ifrim, Nischike Mayo, Vasile Poenaru, Victor Atanasiu, Aurora Fabritius.

13 septembrie 2019, ora 17.00:
Dublă lansare de carte – poezie: „Amintitorul”, autor Constantin Kapitza; „Elegiile pământului”, autor Victor Pencu; prezintă: Aureliu Goci, Emil Lungeanu și Florentin Popescu.

Uhr: Doppelte Buchvorstellung – Dichtung: „Der Erinnernde”, Autor Constantin Kapitza; „Die Elegien der Erde”Autor Victor Pencu; Es sprechen: Aureliu Goci, Emil Lungeanu und Florentin Popescu.

14 septembrie 2019, ora 14.00::
Conferință: „Despre principiul de guru. Cei zece Maeștri Primordiali”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz „Über das Prinzip des Guru. Die zehn primordialen Meister”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga – Rumänien

16 septembrie 2019, ora 18.00:
Conferință: „Spiritul, sursa adevărului absolut”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferernz: „Der Geist, die Quelle der absoluten Wahrheit”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga – Rumänien.

17 septembrie 2019, ora 18.30:
Conferință: „Parcelări publice și private”, prezintă: dr. Oana Marinache, dr. Răzvan Voinea, arhitect Raluca Zaharia; în colaborare cu Asociația Istoria Artei.

Uhr: Konferenz: „Öffentliche und private Parzellierung” Es sprechen: Dr. Oana Marinache, Dr. Răzvan Voinea, Architekt Raluca Zaharia; In Zusammenarbeit mit dem Kuntgeschichteverein.

19 septembrie 2019, ora 17.00:
Dublă lansare de carte – poezie: „Endorfinele”, autor Dan Tipuriță; „Credința și păcatul”, autor Maria Niculescu; prezintă: Aureliu Goci, Lucian Gruia, Geo Călugăru, Emil Lungeanu și Florentin Popescu.

Doppelte Buchvorstellung – Dichtung: „Endorphine”, Autor Dan Tipuriță; „Der Glaube und die Sünde ”, Autor Maria Niculescu; Es sprechen: Aureliu Goci, Lucian Gruia, Geo Călugăru, Emil Lungeanu und Florentin Popescu.

20 septembrie 2019, ora 16.30:
Conferință „Dincolo în nemurire”, de George Vlaicu, prezintă: Răzvan Nicula, Aureliu Goci, Gabriela Ban; în colaborare cu Editura Astralis.

Uhr: Konferenz „Jenseits der Unsterblichkeit ”, von George Vlaicu, Es sprechen: Răzvan Nicula, Aureliu Goci, Gabriela Ban; in Zusammenarbeit mit dem Verlag

21 septembrie 2019, ora 14.00:::
Conferință: Comunicarea în planul colectiv; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: „Die Kommunikation auf der kollektiven Eben: ”;  In Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga – Rumänien 

23 septembrie 2019, ora 18.00::
Conferință: „Poarta iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: „Das Tor der Erleuchtung (Das schmale Tor des Paradieses)”;  in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga – Rumänien

26 septembrie 2019, ora 16.30:
Cenaclu „Arena Literară”, în colaborare cu Editura Betta: „Moment comemorativ Constantin Stan”; prezintă Aurel Maria Baros, Ștefan Dimitriu, Nicolae Iliescu, Aureliu Goci, Lucian Gruia, Geo Călugăru, Emil Lungeanu și Florentin Popescu; moderatori: Nicolae Roșu și Nicolae Georgescu.

Uhr: Der Literatenkreis „Die  Literaturarena”; In Zusammenarbeit mit dem Verlag Betta: „Gedenkmoment Constantin Stan”; Es sprechen Aurel Maria Baros, Ștefan Dimitriu, Nicolae Iliescu, Aureliu Goci, Lucian Gruia, Geo Călugăru, Emil Lungeanu und Florentin Popescu; Moderatoren: Nicolae Roșu und Nicolae Georgescu

26 septembrie 2019, ora 18.30:
Conferință: „Bibliotecile – instituții promotoare ale interculturalității”, invitat Institutul Goethe, Liceul German Goethe; prezintă dr. Carmen Pesantes; în colaborare cu Asociația Euterpe.

Uhr: Konferenz: „Die Bibliotheken- Initiatorinstitutionen der interkulturalität „ Eingeladene: Das Goethe –Institut, der  Deutsche Kolleg Goethe. Es spricht : Carmen Pesantes; in Zusammenarbeit mit dem Euterpe-Verein

28 septembrie 2019, ora 14.00::
Conferință: „Ultimul salt evolutiv, integrarea în conştiinţa colectivă”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: „Der letzte Evolutionssprung, Integration in dem kollektiven Bewußtsein” In Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein SahajaYoga – Rumänien

30 septembrie 2019, ora 18:00:
Prezentarea antologiei lirice „Rapsod popular”, autor Luminița Zaharia; prezintă: Camelia Tudor Pantazi, Victor Ghe. Stan, Ana Dobre; în colaborare cu Editura Astralis.

Uhr: Vorstellung der lyrischen Anthologie „ Der Volksrhapsode”, Autor Luminița Zaharia; Es sprechern: Camelia Tudor Pantazi, Victor Ghe. Stan, Ana Dobre; In Zusammenarbeit mit dem Verlag Astralis.

30 septembrie 2019:
Conferință: „Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”; în colaborare cu Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România.

Konferenz: ”Läuterungstechniken durch den Gebrauch der natürlichen Elemente“. In Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein SahajaYoga – Rumänien