Program cultural – mai 2014

 

05.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa / Vortrag: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure. Deschiderea chakrei Sahasrara”/ „Die Kundalini Energie. Die Öffnung der Sahasrara Chakra“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
06.05.2014
18.00
Sala 1
Vernisaj /  Vortrag: Drumurile doliuluiCrucile de la marginea străzilor – O expoziţie meditativă / „Straßen der Trauer“ Kreuze am Straßenrand – eine Ausstellung zum Innehalten; Fotografii / Fotos: Martin Eichler în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Leica – Klub Bucureşti / Bukarest”; Ilustraţie muzicală / Musikalische Begleitung: Cristian Balaş
linie
10.05.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Introducere in Sahaja Yoga”/ „Einführung in Sahaja Yoga“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
12/31.05.2014
18.00
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Despre cele 3 canale energetice subtile si cele 3 tendinte majore ale fiinţei umane”/ „Über die 3 subtilen Energiekanäle und die 3 Grundtendenzen des menschlichen Wesens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
15.05.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „ Alpinism clasic în Bucegi” / “Klassische Winterwanderungen durch  Bucegi” şi / und  „Cheile Nerei – o comoară a României” / “Nera – Klamm, ein Schatz Rumäniens” prezintă / es sprechen: Mihail Cernat şi Artemiza Covrig
linie
15.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Meditatia, integrarea completă in cea de-a patra dimensiune a conştiintei”/ „Die Meditation, die komplette Integration in der vierten Dimension des Gewissens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
17.05.2014
14.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Meditatia, integrarea completă in cea de-a patra dimensiune a conştiintei”/ „Die Meditation, die komplette Integration in der vierten Dimension des Gewissens“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
19.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Muladhara – Inteligenţa emoţionala a inocenţei”/ „Chakra Muladhara – Die emotionale Intelligenz der Unschuld“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
20.05.2014
17.00
Sala 1
Întâlnire a membrilor Forumului German din Bucureşti cu ocazia alegerii noului complet director / Treffen der Mitglieder des Deutschen Demokratischen Forums in Bukarest gelegentlich der Wahlen des neuen Vorstands în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti” / “Dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest”
linie
22.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţă  / Vortrag: „BUCURESTI IERI. AZI. MÂINE“ / „BUKAREST GESTERN. HEUTE. MORGEN“în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Muzeul de Istorie al Municipiului Bucuresti / Das Geschichtsmuseum der Stadt Bukarest; prezintă / es sprechen: Dr. Adrian Majuru şi / und Drd. Oana Marinache; Ilustraţie muzicală / Musikalische Begleitung: Cristian Balaş
linie
23.05.2014
18.00
Sala 1
Seară Literară  / Lesung: „Über Erleben und Erzählen. Lesung mit dem österreichischen Autor Alexander Peer” / „Despre întâmplări şi povestiri. Lectură cu scriitorul austriac Alexander Peer” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: Das Departement für Germanische Sprachen an der Universität Bukarest / Departamentul de Limbi şi literaturi Germanice al Universităţii Bucureşti, die Österreich Bibliothek / Biblioteca Austria şi / und Das Österreichische Kulturforum Bukarest / Forumul Cultural Austriac,  prezintă / es spricht: Prof. Dr. Mariana Lăzărescu
linie
26.05.2014
18.00
Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură”/ „Chakra Swadhishthan – die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch reine Erkenntnis“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
linie
29.05.2014
18.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea” / Touristenklub “Bilder aus aller Welt”: „ Abrupturi înzăpezite in Piatra Craiului” / “Verschneite Hänge im Königsstein” şi / und „Everest – evocare” / “Everest – Darstellung” prezintă / es spricht: Mihail Cernat
linie
30.05.2014
17.00
Sala 1
Conferinţa / Vortrag: „Amsterdam” în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: “Asociaţia Femeilor Universitare”; prezintă / es sprechen: Tatiana Isoo şi / und Alexandrina Niculescu
linie

INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI