Program cultural – iunie 2017

08.06.2017, ora 18.00

Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Trasee montane pentru vacante. Evocari himalayene”; prezintā Mihail Cernat.

Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Bergwanderungen in den Ferien. Erinnerungen aus dem Himalaya”; Moderator: Mihai Cernat.

 

09.06.2017, ora  18.30

Prezentarea volumului „Căbășanu, Velculescu, Valbudea, Brancovici, Isbășoiu…Oameni și întâmplări din trecutul învățământului românesc” al autorilor  Ana-Voica Bojar, Cătălina Velculescu și Ștefan Hica.

Vorstellung des Buches „Căbășanu, Velculescu, Valbudea, Brancovici, Isbășoiu…Menschen und Ereignisse aus der Vergangenheit des rumänischen Schulsystems”, Ana-Voica Bojar, Cătălina Velculescu und Ștefan Hica.

 

10.06.2017, ora 10.00

Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului” în colaborare cu  Centrul local „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu.

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Workshops für die  Entwicklung der Persönlichkeit”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”. Leiter:   Adrian Popescu.

 

12.06.2017, ora 18.15

Conferinţa:  „Despre rădăcinile subtile care ne susțin ființa și echilibrul” (Chakra Muladhara) în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.

Vortrag: „Über die subtilen Wurzeln die unser Wesen und inneren Gleichgewicht unterstützen (Chakra Muladhara)”  in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

 

14.06.2017, ora 18.00

Expoziția: “Între sacru și sensual” a artiștilor Mariana Apostol și Cristian Ianza, expoziție compusă din lucrări de  pictură, sticlă, ceramică și sculptură.

Ausstellung: “Zwischen Sakralität und Sinnlichkeit” der Künstler Mariana Apostol und Cristian Ianza. Die Werke umfassen Gemälde, Glas- und Keramikskulpturen.

 

15.06.2017, ora 13.00

Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“: „Prezentarea unei selecţii de poeme haiku de iubire”, prezintă  Teodora Moţet și Vasile Moldovan. „Lectura şi analiza unor poeme haiku în cenaclu”, prezintă: Florin Grigoriu. „Selecţia poemelor pentru antologia română de haiga”, prezintă Dumitru Roșu; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”.

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Vorstellung einer Auswahl von Haiku-Liebesgedichten”, es sprechen: Teodora Moţet und Vasile Moldovan. „Lektüre und Analyse ausgewählter Gedichte”, es spricht: Florin Grigoriu. „Auswahl der Gedichte für den rumänischen Haigasammelband”, es spricht:  Dumitru Roșu; in Zusammenarbeit mit der „Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

 

17.06.2017, ora 10.00

Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală şi afectivă.” în colaborare cu Centrul local „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu.

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Workshops für affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”. Leiter:   Adrian Popescu.

 

19.06.2017, ora 18.15

Conferinţa:  “Creativitatea iluminată – Mari personalităţi iluminate”  în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.

Vortrag: „Über die subtilen Wurzel die unser Wesen und Gleichgewicht  stützen“ (Chakra Muladhara)”  in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

 

24.06.2017, ora 10.00

Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală”  – în colaborare cu  Centrul local „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu.

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Workshops für die intelektuelle Entwicklung ”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”. Leiter:   Adrian Popescu.

 

26.06.2017, oa 18.15

Conferinţa: “Despre principiul de guru; Cei zece Maestri Primordiali”  în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.

Vortrag: „Die zehn Urmeister”  in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.