Program cultural – iulie 2017

01.07.2017, ora 11.00
Asociația Cultural-Universală „Mihai Eminescu”: Adunarea Generală a membrilor. Kulturverein “Mihai Eminescu”: Generalversammlung der Mitglieder.

03.07.2017, ora 18.15
Conferinţa: „Despre rădăcinile subtile care ne susțin ființa și echilibrul” (Chakra Muladhara); în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.
Vortrag: „Über die subtilen Wurzeln die unser Wesen und inneren Gleichgewicht unterstützen (Chakra Muladhara)”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

03-14.06 2017, ora Sala 1
Vizitarea expoziției „Între sacru și sensual” a artiștilor Mariana Apostol și Cristian Ianza, expoziție compusă din lucrări de pictură, sticlă, ceramică și sculptură.
Ausstellung: „Zwischen Sakralität und Sinnlichkeit” der Künstler Mariana Apostol und Cristian Ianza. Die Werke umfassen Gemälde, Glas- und Keramikskulpturen.

07.07.2017, ora 17.00
Vernisajul expoziției „Salonul de vară” a Asociației Artiștilor Plastici din București. Prezintă: Dumitriu Nicolae Chilia.
Ausstellung: „Sommerausstellung” des Bukarester Künstlervereins. Es spricht: Dumitriu Nicolae Chilia.

10.07.2017, ora 18.15
Conferinţa: “Creativitatea iluminată – Mari personalităţi iluminate”, în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.
Vortrag: „Über die subtilen Wurzel die unser Wesen und Gleichgewicht stützen“ (Chakra Muladhara)”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

17.07.2017 18.15
Conferinţa: „Despre principiul de guru; Cei zece Maestri Primordiali”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.
Vortrag: „Die zehn Urmeister”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

24.07.2017, ora 18.15
Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.
Vortrag: “Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

25.07.2017, ora 18.00
Prezentarea filmului: „Destine frânte”, Deportările etnicilor germani din Banat în Uniunea Sovietică, un film de Cristian Amza.
Prezintă: Cristian Amza, Erwin Țigla, Werner Kremm, dr. Klaus Fabritius. Evenimentul este organizat în colaborare cu F.D.G. Caraș Severin , F.D.G. Regiunea Extracarpatică, F.D.G. București.
Aufführung des Films: „Gebrochene Schicksale”, Deportation der Banater Schwaben in der Sowjetunion. Produktion: Cristian Amza. Es sprechen: Cristian Amza, Erwin Țigla, Werner Kremm, dr. Klaus Fabritius. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem D.F.D. Caraș Severin, dem D.F.D. Region Altreich und dem D.F.D. Bukarest.

24.07.2017, ora 18.15
Conferinţa: „Comunicarea în planul colectiv (Chakra Vishudhi)“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.
Vortrag: „Über die subtilen Wurzel die unser Wesen und Gleichgewicht stützen“, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

INTRAREA LIBERĂ / FREIER EINTRITT