Program cultural – aprilie 2018

29.03-10.04. 2018, ora 18.15,Sala 1
Vizionarea expoziției colective „Salon de primăvară”, a Asociației Artiștilor Plastici din București; prezintă: Dumitru Nicolae Chilia, Președinte Asolciației Artiștilor Plastici din București; în colaborarecu AAPB
Besichtigung der Kollektivausstellung „Frühlingssalon“, des Vereins für bildende Künste Bukarest;
es spricht: Dumitru Nicolae Chilia, President des Vereins; in Zusammenarbeit mit dem Verein AAPB

02.04.2018, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa „Chakra Anahat –Spiritul, sursa adevărului absolut”; în colaborare cu:„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
Vortrag: „Chakra Anahat – der Geist, die Quelle der absoluten Wahrheit“, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein “Sahaja Yoga” Rumänien

04.04.2018, ora 14.00, Sala 1și 2
Întâlnirea Seniorilor Forumului Democrat al Germanilor din Bucureşti cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti.
Treffen der Senioren des Demokratischen Forums de Deutschen in Bukarest zur Osterfeier; in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest

05.04.2018, ora 17.30, Sala 1
Lansare de carte: “Generația care și-a făcut datoria”, de Barbu Pițigoi; în colaborare cu: Asociația
Creștin Democrata „România de Mânie”
Veröffentlichung des Romans „Die Generation die ihre Pflicht erfüllt hat” von Barbu Pițigoi; in Zusammenarbeit mit dem Christlich Demokratischen Verein „România de Mânie”

12.04.2018, ora 18.00, Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Incursiuni montane”; prezintă: Mihai Cernat.
Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Bergwanderungen”; es spricht: Mihai Cernat

14.03.2018, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”; tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu. Prezintă: Petrișor Mitoc.
Klub: „Rumäniens Pfadfinder; Thema: „Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter: Adrian Popescu.
Es spricht: Petrișor Mitoc.

16.04.2018, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa: „Chakra Agnya – Poarta iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)””; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
Vortrag: „Chakra Agnya – Das Tor der Illumination (das enge Tor des Paradieses)“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein “Sahaja Yoga” Rumänien

19.04.2018, ora 13.00, Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: Cenaclul literar de Haiku“: Selecţia poemelor haiku pentru concursul 2018, ora şi traducerea lor din limbile franceză şi engleză. Selecţia unor poeme haiku pentru publicare in numărul 59/2018, ora al revistei Haiku. Predarea poemelor juriului concursului de haiku 2018, ora ; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”.
Literatenkreis der japanischen Dichtung: Auswahl der Gedichte für den 2018, ora Wettbewerb und deren Übersetzung. Auswahl der Gedichte für die Ausgabe 59/2018, ora des Haiku Magazins. Abgabe der ausgewählten Gedichten an die Jury; in Zusammenarbeit mit der„Rumänischen Haiku-Gesellschaft”

20.04.2018, ora 16.30, Sala 1
Salon literar: „Astralis” Lansare de carte “Prietenii dreptatii” de Marina Costa; prezintă: Gabriela Banu, Ana Calina Garaș, Mihaela Cazimirovici, Maria-Gabriela Drăghici, Geo Călugăru, Lucian Gruia; ilustrația muzicală: mezzosoprana Sonia Hazarian , pian: Tiberiu Chiranuș
Literaturzirkel: „Astralis“ Veröffentlichung des Romans „Freunde der Gerechtigkeit” von Marina Costa; Es sprechen: Gabriela Banu, Ana Calina Garaș, Mihaela Cazimirovici, Maria-Gabriela Drăghici, Geo Călugăru, Lucian Gruia; musikalische Untermalung: Mezzosoprane Sonia Hazarian , Klavier: Tiberiu Chiranuș

21.03.2018, ora 13.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”; tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu. Prezintă: Petrișor Mitoc.
Klub: „Rumäniens Pfadfinder; Thema: „Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für diespirituelle Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter: Adrian Popescu.
Es spricht: Petrișor Mitoc

23.04.2018, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa: “Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”, în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
Vortrag: „Spirituelle Reinigung mithilfe von naturlichen Elementen”, in Zusammenarbeit mit dem
Kulturverein „Sahaja Yoga“Rumänien

24.04.2018, ora 18.00, Sala 1
Expoziție de fotografie: „Pe urmele lui Eminescu la Cernăuți”, realizată de artistul George Dumitriu; Prezintă: George Dumitriu, Nina May; Participă: Christiane Gertrud Cosmatu, Subsecretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României, Dr. Klaus Fabritius, Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică; Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius
Fotoausstellung: “Auf den Spuren von Eminescu in Cernăuți”, des Künstlers George Dimitriu; Es sprechen: George Dimitriu, Nina May; Unter der Teilnahme von: Christiane Gertrud Cosmatu, Unterstaatssekretär, Departament für Interethnische Beziehungen, Dr. Klaus Fabritius, Vorsitzender des Demokratischen Forum der Deutschen Altreich; Projektleiter: Aurora Fabritius

26.04.2018, ora 18.00, Sala 1  Nu se va proiecta filmul, urmeaza a se reprograma!
Prezentarea filmului: „Frescele călătoare”; realizator: Cristian Amza; prezintă: prof. univ. Dan Mohanu, Cristian Amza; în colaborare cu F.D.G.R. Regiunea Extracarpatică, F.D.G. București
Aufführung des Films: „Die wandernden Fresken”; Produktion: Cristian Amza; Es sprechen: prof. univ. Dan Mohanu, Cristian Amza; in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen Altreich, DFD in Bukarest

28.03.2018, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”; tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Adrian Popescu. Prezintă: Petrișor Mitoc.
Klub: „Rumäniens Pfadfinder; Thema: „Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für die spirituelle Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter: Adrian Popescu.
Es spricht: Petrișor Mitoc

30.04.2018, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure “; în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”
Vortrag: „Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches”, in Zusammenarbeit mit dem
Kulturverein „Sahaja Yoga“Rumänien