Program cultural – aprilie  2017

01.04.2017, ora 14.00
Conferinţa: „Energia Kundalini, puterea dorinţei pure “; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Die Kundalini – Energie, die Kraft des reinen Wunsches” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

03,04.2017, ora 18,15
Conferinţa: „Despre cele 3 canale energetice subtile şi cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei Haupttendenzen der Lebewesen“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

8.04.2017, ora 10.00
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă 
„Cabana Scout”. Prezintă: Nadia Codreranu. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Werkstätte für affektive Entwicklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”. Es spricht: Nadia Codreanu. Leiter: Adrian Popescu

8.04.2017, ora 14.00
Conferinţa: „ Chakra Muladhara – Despre radacinile subtile care ne susțin ființa și echilibrul“ în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Chakra Muladhara – die emotionale Intedligenz der Unschuld“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

10.04.2017, ora 18.15
Conferinţa: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenţiei prin cunoaşterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Chakra Swadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

11.04.2017, ora 18.00
Conferința: „Farmecul discret al Bucureștiului.”se anulează!  Prezintă: dr. Andrei Pippidi, dr. Nicolae Șerban Tanașoca, dr. Arh. Peter Derer Ilustrația muzicală: Elena Dincă Velica, soprană și Mădălina Florescu, pian. Coordonator proiect: Aurora Fabritius.

Vortrag „Der diskrete Zauber Bukarests”. Es sprechen: Dr. Andrei Pippidi, Dr. Nicolae Șerban Tanașoca, Prof. Dr. Arch. Peter Derer. Musikalische Untermalung: Elena Dincă Velica, sopran und Mădălina Florescu, pian. Projektleiterin: Aurora Fabritius

15.04.2017, ora 10.00
Conferinţa: „ Creativitatea iluminată – Mari personalități iluminate ”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România” Vortrag: “Die aufgeklärte Kreativität – Große aufgeklärte Persönlichkeiten”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

17.04.2017, ora 18.15
Conferinţa: „ Chakra Nabhi – Onestitatea cîutarii spirituale”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Chakra Nabhi – Die Redlichkeit des geistigen Suchens”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

18.04. 2017, ora 14.00
Întâlnirea Seniorilor Forumului Democrat al Germanilor din Bucureşti cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucuresti. În program orchestra „Karpaten Show”.

Treffen der Senioren des Demokratischen Forums de Deutschen in Bukarest zur Osterfeier; in Zusammenarbeit mit dem Demokratischen Forum der Deutschen in Bukarest. Im Programm – das Blasorchester „Karpaten Show”.

20.04.2017, ora 1300
Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“: „Ce este un foto-haiku? Cateva definiţii prezentate de poetul Vasile Moldovan. Prezentarea unui album de foto-haiku pe ecran- poetul Jules Cohn Botea ”, în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Was ist ein Foto-Haiku? Ein paar Definitionen präsentiert vom Dichter Vasile Moldovan. Vorstellung eines Haiku Fotoalbums – beschrieben von Jules Cohn Botea”; in Zusammenarbeit mit der „Rumänischen Haiku-Gesellschaft”

20.04.2017, ora 18.00
Vernisajul expoziției de pictură și sculptură „Formă și culoare” a artiștilor plastici: Françoise Mariana Rosian Apostol și Doru Drăgușin. Prezintă: Oana Monica Holban și Doru Pavel Mugur.

Die Vernissage der Malerei – und Bilhauereiausstellung „Form und Farbe” der Künstler Françoise Mariana Rosian Apostol und Doru Drăgușin. Es sprechen: Oana Monica Holban und Doru Pavel Mugur.

 21.04.2017, ora 18.00
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini Dufourspitze – ruta italiană”, prezintă: Vlad Alexandru Dan Vasilescu. Moderator: Mihai Cernat.

Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Dufourspitze – die Italienische Route”, Es spricht: Vlad Alexandru.Moderator: Mihai Cernat.

22.04.2017, 10,00
Clubul „Cercetaşii României”- tema : „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare socială”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Prezintă: Nadia Codreanu. Coordonator: Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für soziale Entwicklung”; in Zusammen- arbeit mit „Cabana Scout”, Es spricht: Nadia Codreanu. Leiter Adrian Popescu

22.04.2017, 14,15
Conferinţa: „Despre principiul de guru; Cei zece Maestri Primordiali“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Guru“; die 10 Ur-Meister; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

24.04.2017, ora 18.00
Conferinţa: „Chakra Anahat –Spiritul, sursa adevărului absolut“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Chakra Anahat – der Geist, die Quelle der absoluten Wahrheit“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

28.04.2017, ora 18.30
Conferinţa: „Chakra Vishudhi – comunicarea în planul colectiv“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Chakra Vishudhi – Kommunikation bei dem kollektiven Bewusstsein“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien