Program cultural – noiembrie 2017

04.11.2017, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator: Nadia Codreranu și Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Werkstätte für affektive Entwicklung”; in usammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter:  Adrian Popescu

06.11.2017, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Anahat –Spiritul, sursa adevărului absolut”/

„Chakra Anahat – der Geist, die Quelleder absoluten Wahrheit“,  în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

11.11.2017, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală şi afectivă.” în colaborare cu Centrul local „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu.

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Workshops für affektive Entwicklung”; in usammenarbeit mit „Cabana Scout”. Leiter:   Adrian Popescu

13.11.2017, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa /  Vortrag: „Chakra Agnya – Poarta  iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)”

„Chakra Agnya Der Tor der Illumination (der enge Tor des Paradieses)“ în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

16.11.2017, ora 13.00, Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: „Cenaclul literar de haiku“:„Prezentarea expoziției de grafică haiku de Andana Călinescu; Selecţia unor poeme pentru antologia română de poeme haiku  de iubire de Valentin Nicolițov. Lectura unor poeme haiku de către membrii cenaclului, prezintă: Dumitru Roșu; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”.

Literatenkreis der japanischen Dichtung: „Ausstellung graphischen Haikus“, von Andana Călinescu; „Vorstellung einer Auswahl von Haiku-Liebesgedichten”, von Valentin Nicolițov. „Lektüre und Analyse ausgewählter Gedichte”, es spricht:  Dumitru Roșu; in Zusammenarbeit mit der „Rumänischen Haiku-Gesellschaft”.

16.11.2017, ora 18.00, Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini „Expeditia Khan-Tengri 2017, ora”; prezintā  Alexandru Baran si Mihail Cernat.

Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Die Expedition Khan-Tengri 2017, ora”; Es spricht: Alexandru Baran; Moderator: Mihai Cernat.

18.11.2017, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală”  – în colaborare cu  entrul local „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu.

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Informelle Erziehung durch Workshops für die intelektuelle Entwicklung ”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”. Leiter:   Adrian Popescu..

20.11.2017, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa:  “Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”,  în colaborare cu„Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.

Vortrag: „Spirituelle Reinigung mithilfe von naturlichen Elementen”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

21.11.2017, ora 18.30, Sala 1
Prezentarea filmului: „Pe treptele vântului (Grupul de Actiune Banat)” Realizator: Cristian Amza; Prezintă: Werner Krem, William Totok, Prof. Univ. Dr. Bogdan Lefter

Aufführung des Films: “Auf den Stufen des Windes”. Produktion: Cristian Amza. Es sprechen: Werner Krem, William Totok, Prof. Univ. Dr. Bogdan Lefter

23.11.2017, ora 18.30, Sala 1
Conferinţă dezbatere: “Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva) – opera literară și de artă decorativă din timpul exilului 1891-1894. Lectură cu imagini: Povestea „Domnul Pulcinel” de Carmen Sylva cu ilustraţii de André Lecomte du Noüy”. Prezintă: dr. Silvia Irina Zimmermann. Coordonator proiect: Aurora Fabritius

Konferenzdebatte:”Königin Elisabeth von Rumänien (Carmen Sylva) – das literarische Werk und dekorative Kunstwerke aus der Zeit des Exils 1891-1894. Lesung: Die Geschichte “Herr Pulcinel” von Carmen Sylva, mit Illustrierung von André Lecomte du Noüy”. Es spricht: dr. Silvia Irina Zimmermann. Projektleiter: Aurora Fabritius

25.11.2017, ora 10.00, Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema : „Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare socială”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonatori: Nadia Codreanu și Adrian Popescu

Klub: „Rumäniens Pfadfinder – Thema: „Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Werkstätten für soziale Entwicklung”; in Zusammen-arbei-arbeiarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter:  Adrian Popescu

27.11.2017, ora 16.30, Sala 1
Lansare carte: „Exprimarea Trinității în Filozofia Timpului Figurativ“, de dr. Georg Mitrohi, In colaborare cu editura Betta. Prezintă: Nicolae Roșu

Vorstellung des Buches: „Ausdruck der Trinität in der Pholosophie der figurativen Zeit“. Von Dr. Georg Mitrohi, Freiburg. In Zusammenarbeit mit dem Betta Verlag.Es spricht: Nicolae Roșu

28.11.2017, ora 18.00, Sala 1
Conferinta cu prezentarea proiectului „Arhitectura neoromânească, promotoarea Marii Uniri“, in colaborare cu Asociatia Istoria Artei.. Prezintă: dr. arh.   Ruxandra Nemţeanu. Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

Konferez und Vorstellung des Projektes: „Die neurumänische Architektur, Vorläufer der Grossen Wiedervereinigung“. In Zusammenarbeit mit dem Verein: Istoria Artei. Es spricht: Dr. Arh Ruxandra Nemţeanu. Projekt finanziert von dem Kulturministärium.

27.11.2017, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa: „Meditaţia, integrarea completă în cea de-a patra dimensiune a conştiinţei” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Meditation, die volle Integration in die vierte Dimension des Gewissens” in Zusammenarbeit mit: „Asociaţia Culturală  Sahaja Yoga România”

29.07.2017, ora 18.15, Sala 1
Conferinţa: „Comunicarea în planul colectiv (Chakra Vishudhi)“; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”.

Vortrag: „Über die subtilen Wurzel die unser Wesen und Gleichgewicht  stützen“, in Zusammenarbeit mit dem  Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien