Locul muzeului în societatea contemporană

În cadrul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918, Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, Primăria Municipiului București” vă invită joi, 22 martie 2018, ora 18.00, la conferința-dezbatere „Locul muzeului în societatea contemporană și vernisarea  unei expoziții de fotografie cu săli din muzeele românești organizate după 1918.

Prezintă:

Dr. Ioan OPRIȘ, Muzeul Național de Istorie a României

Dr. Ioan Carol OPRIȘ, prodecan Facultatea de Istorie, Universitatea București

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, Director de Cabinet, Ministerul Culturii și Identității Naționale

Coordonatorul proiectului Aurora FABRITIUS

Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești. Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii națiuni române, realizată într-un elan țâșnit cu putere din străfundurile conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit.” (Florin CONSTANTINIU, 1997, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic)

Muzeele sunt așezăminte de mare folos, admirabile instrumente de mare cultură, care trebuie să se reinventeze tematic permanent și să creeze în jurul lor alte așezăminte complementare fără de care nu-și pot îndeplini misiunea”. ( Nicolae IORGA, 1930

Muzeul bine făcut luminează, scoate din obscuritate lucruri, teme, subiecte, idei, fapte, personaje, care nu ne-au fost cunoscute sau le-am imaginat, limitat, altfel. Este locul unde confuziile pot fi corectate, prejudecățile se atenuează sau dispar, faptele se explică, noi aspecte ne sunt descoperite, bucurându-ne de cunoașterea lor corectă. Accesul la muzeu pare să fie liber pentru toți, înlesnit de societatea postmodernă care a înlăturat barierele: sociale, economice, lingvistice. ” (Ioan OPRIȘ)

Muzeul bine făcut luminează, scoate din obscuritate lucruri, teme, subiecte, idei, fapte, personaje, care nu ne-au fost cunoscute sau le-am imaginat, limitat, altfel. Este locul unde confuziile pot fi corectate, prejudecățile se atenuează sau dispar, faptele se explică, noi aspecte ne sunt descoperite, bucurându-ne de cunoașterea lor corectă. Accesul la muzeu pare să fie liber pentru toți, înlesnit de societatea postmodernă care a înlăturat barierele: sociale, economice, lingvistice. ” (Ioan OPRIȘ)
Muzeograful  și conștiința lui – incontrolabilă, dar exprimată în produsul expozițional – definesc caracteristici, psihologii, atitudini, comportamente, adică redau specificul. Prin apelarea la simboluri și la imaginație, muzeul susține națiunea, contribuie la desăvârșirea acesteia, o îndeamnă la introspecție și la măsură, la echilibru și la respect față de valoare. Redescoperindu-le celorlalți trecutul, muzeul face din istorie suportul prețios al puterii colectivităților.”( Ioan  OPRIȘ, Muzeograme.Colecționism. Patrimonializare, Editura Oscar Print, 2013)

Muzeul este arsenalul cel mai potrivit cu care își apără un popor individualitatea și tot ce a moștenit de la străbuni {…)  Muzeele vechi, moderne  și cele construite din marile ansambluri antice sau medievale, modernizate sau din zilele noastre se vizitează și cu sufletul. Pe acesta trebuie să-l pregătești odată cu informațiile de care crezo că te pot servi pentru o cât mai bună înțelegere”. ( I.O. Muzeograme, 2014)

Vă invităm la această manifestare și vă rugăm să aveți amabilitatea de a publica știrea în rubrica culturală.

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.