Dezbaterea și prezentatrea volumului „Germanii din Banat”

În cadrul evenimentelor dedicate istoriei și culturii germane din România și ale altor minorități etnice, Casa de Cultură „Friedrich Schiller”, Primăria Municipiului București” și F.D.G.R.-Regiunea Extracarpatică vă invită joi, 31 mai 2018, ora 18.00, la dezbaterea și prezentatrea volumului Germanii din Banat prin povestirile lor, susținută de coordonatorul cărții conf. univ. dr. Smaranda Vultur, ediția a II-a revizuită și adăugită apărută la Editura Polirom, 2018.

Prezintă: conf. univ. dr. Smaranda VULTUR
Participă: Christiane Gertrud COSMATU, Subsecretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României
Dr. Klaus FABRITIUS, Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică

„Ediţia a doua revăzută şi adăugită a volumului Germanii din Banat prin povestirile lor (Editura Polirom, Iaşi, 2018), coordonat de Smaranda Vultur reuneşte povestiri de viaţă, mărturii şi fotografii extrase din arhiva de istorie orală a Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Tod

 

oran” din Timişoara, Ele sunt menite să contureze printr-o incursiune în memorie, viaţa diverselor comunităţi de germani care au trăit în Banatul de câmpie (Timiş-Torontal) sau de munte (Bergland).Aceste povestiri sunt rezultatul unui dialog propus de cei care au făcut interviurile, membri ai Grupului de Istorie Orală şi Antropologie Culturală coordonat de conf. dr. Smaranda Vultur şi coautori ai acestei cărţi (Simona Adam, Adrian Onica, Roxana Onica, Ștefana Ciortea–Neamţiu, Adela Lungu–Schindler, Mihai Crîznic, Gabriela Panu, Mihaela Sitariu, Alexandra Dorca, Voichiţa Năchescu, Ramona Ardelean, Antonia Komlosi, Gilda Vălcan, etc).

Din dialogul dintre generaţii, el însuşi parte a unei memorii ce se prezintă pe sine în acţiune, prind viaţă amintiri bune şi rele, istorii de supravieţuire, evocări dramatice, scene dintr-un trecut recent sau îndepărtat, revizitat şi reinterpretat din perspectiva prezentului în care s-au derulat interviurile (1998-2017). Printre cele 16 interviuri inedite în ediţia a doua, cele mai multe evocă viaţa în interbelic, al doilea război mondial, deportarea în U.R.S.S. a etnicilor germani din 1945 sau deportarea în Bărăgan (1951–1956), dar şi exproprierile, colectivizarea, emigrarea, alte evenimente care au dus treptat la împuţinarea unei etnii al cărei aport economic şi cultural a fost desosebit de important pentru Banat şi România.” (Smaranda Vultur)

Smaranda Vultur, membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1998 şi a PEN Clubului din 2003. A publicat între altele: Infinitul mărunt. De la configuraţia intertextuală la poetica operei. Editura Cartea Românească, Bucureşti,1992.(Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1992 pentru debut în eseu, istorie şi critică literară); Istorie trăită, istorie povestită, Deportarea în Bărăgan, 1951 – 1956, Editura Amarcord, Timişoara, 1997, Francezi în Banat, bănăţeni în Franţa. Editura Marineasa, 2012. A conceput şi coordonat volumele Lumi în destine. Memoria generaţiilor de început de secol din Banat, Editura Nemira, Bucureşti 2000, Germanii din Banat prin povestirile lor, Eitura Paideia, Bucureşti, 2000, Memorie şi diversitate culturală. Timişoara 1900-1945, album bilingv, editat de Centrul Cultural Francez din Timişoara, Editura Polirom, Iaşi, 2001, Memoria salvată. Evreii din Banat, ieri şi azi, Editura Polirom, Iaşi, 2002 şi Memoria salvată II (împreună cu Adrian Onica) la Editura Univesrităţii de Vest, Timişoara (2010), Basarabeni şi bucovineni în Banat (împreună cu Adrian Onica) ed. I, Editura Marineasa 2010, ediția a II-a adăugită, Editura Brumar, Timişoara, 2011, Germanii din Banat prin povestirile lor ( ediţia a doua revizuită şi adăugită ), Editura Polirom, Iaşi, 2018.

A primit în 2012 titlul de Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques pentru servicii aduse culturii franceze, acordat de Ministerul Educaţiei Naţionale al Franţei.

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.