Regina Elisabeta (Carmen Sylva), altfel decât o ştim

În cadrul evenimentelor dedicate  istoriei culturii românești Primăria Municipiului București și Casa de Cultură „Friedrich Schiller” (Str. Batiștei nr.15) vă invită joi, 30 mai 2019, ora 18,00   conferinţa cu proiecție de imagini şi prezentare de carte „Cu pana în mână sunt o cu totul altă persoană”. Carmen Sylva (1843-1916) Viaţa şi opera. /„Die Feder in der Hand bin ich eine ganz andre Person.” Carmen Sylva (1843-1916). Leben und Werk”, o nouă biografie a Reginei poete Carmen Sylva în limba germană.

   Conferința va fi susținută de dr. Silvia Irina ZIMMERMANN , inițiatoare, co-fondatoare şi conducătoare a Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare Wied.
Prefaţa este semnată de Principesa Isabelle de Wied.
Este volumul 8 al colecţiei Centrului de Cercetare Carmen Sylva al Arhivei Princiare de Wied din Neuwied, 434 pagini, Stuttgart: Editura Ibidem, 2019.
    Cartea cuprinde un studiu de imagine despre prima regină a României, Elisabeta de Wied  (Carmen Sylva) în literatura memorialistică şi biografii, urmat de o biografie în imagini, mărturii de epocă şi documente inedite din arhive şi din corespondenţa reginei cu familia ei din Neuwied şi cu Regele Carol I. Numeroasele fotografii de epocă şi imaginile despre viaţa şi opera literară a  Reginei Elisabeta (Carmen Sylva) cuprinse în carte provin din Arhiva Princiară de Wied şi din colecţia personală Silvia Irina Zimmermann.
 „Cartea este Carmen Sylva: complexă, cu multe straturi – și plină de fațete.”                                                                       ASS Principesa Isabelle de Wied (din prefaţa cărţii)

Participă:

Christiane Gertrud COSMATU, Subsecretar de  Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României
Ilustrația muzicală: Cristian Balaș (vioară)
În curs de apariţie 2019 volumul: Corespondența perechii regale Carol I şi Elisabeta
„Cu iubire tandră, Elisabeta –  Mereu al tău credincios, Carol”. Corespondenţa perechii regale Carol I şi Elisabeta (1869-1913). Ediţie îngrijită, note şi traducere din limba germană de Silvia Irina Zimmermann şi Romaniţa Constantinescu. Transcrierea textului după manuscrisul în limba germană, selecţia scrisorilor, studiu introductiv şi indice de nume de Silvia Irina Zimmermann, Bucureşti: editura Humanitas, ca. 400 pagini [2019].
Ediţia completă critică-ştiinţifică în limba germană a corespondenţei regale, îngrijită de Silvia Irina Zimmermann a apărut la Editura Ibidem din Stuttgart în două volume în 2019.
  „Prinţesa renană Elisabeta de Wied devenise în 1869 prin căsătoria cu Domnitorul Carol I al României, născut prinţ de Hohenzollern, Doamna României, iar în 1881 prima Regină a României. Înflăcărată de ideea unei misiuni în noua ei patrie, de a fi o mamă binefăcătoare a poporului ei şi de crea la Curtea Domnească şi Regală un centru intelectual şi artistic, ea însăşi fiind scriitoare şi artistă, Regina Elisabeta a României a atins o notorietate cu totul neobişnuită pentru o regină-consoartă la vremea ei. Partea de umbră a vieţii ei pe tron erau nesiguranţa poziţiei ei la Curte din pricina lipsei de copii, exilul vreme de trei ani din cauza implicării în politica matrimonială în privinţa prinţului moştenitor şi pierderea puterii şi a însemnătăţii ei odată cu apariţia la Curte a Principesei Moştenitoare Maria, de origine britanică, care în scurt timp deveni mama dinastiei României şi care, mai apoi, venerată ca „Regina tuturor Românilor“ şi deopotrivă ca scriitoare, făcu să pălească treptat amintirea despre prima Regină a României, poeta Carmen Sylva.
   Personalităţi contemporane cu regina şi mai mulţi biografi au încercat să cuprindă personalitatea plină de faţete, irizantă şi uneori contradictorie a Reginei-poete Carmen Sylva. Această biografie completează imaginea de până acum despre Carmen Sylva cu documente inedite din arhive şi indeosebi din corespondenţa personală a Elisabetei cu augustul ei soţ, Regele Carol I, şi cu membrii familiei din Neuwied şi Sigmaringen. Corespondenţa personală a Reginei Elisabeta relevă mărturii proprii necunoscute până acum despre viaţa şi opera ei, despre momentele dramatice din viaţă (de exemplu moartea fiicei, lipsa de copii în continuare, perioada exilului), despre ideea ei de misiune ca mamă a poporului şi despre convingerea reginei de a fi o scriitoare în serviciul noului regat, România. Portretul reginei din literatura memorialistică a contemporanilor ei, pasaje cu caracter autobiografic din opera ei literară, ilustraţii din operele literare originale, documente istorice şi o selecţie numeroasă de fotografii din Arhiva Princiară de Wied întregesc această biografie.”

Silvia Irina Zimmermann  (fragment din biografia „Carmen Sylva“)

Evenimentul se va desfășura în limba română și germană. Intrarea este liberă.