Conferinţă dezbatere

„România în patrimoniul UNESCO”

pliant_rum_fara bleed_versiunea color1 copyC o n f e r i n ţ ă  d e z b a t e r e

România  în patrimoniul UNESCO

va avea loc: joi 25.04.2013, ora 18.00, Sala 1 la Casa de cultură Friedrich Schiller

Prezintă:
Acad. Răzvan Theodorescu, critic şi istoric de artă

Dr. Daniela Popescu, preşedinte Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO

Atena Groza, expert biodiversitate

Prezentarea noului instrument Syntharp: Ferdinand Stemmer (Elveţia) maistru constructor de orgi, vor cânta: Robert Nagy & Filip Şerbu
Expoziţie de fotografie
George Dumitriu, artist fotograf

Temele abordate vor fi:
Cetăţile dacilor, cetăţile săseşti şi secuieşti, cetatea Sighişoara, Maramureş, Bucovina şi mănăstirile din Moldova, mănăstirea Hurezi, Delta Dunării. Temele reprezintă capitolele albumului cu acelaşi titlu apărut în 2012 la Editura Monitorul Oficial, prezentat la Paris 2012 şi la Târgul de carte de la Paris din 2013.
Argument
„Intr-o ţară care este o autentică Europă în miniatură din perspectiva credinţelor şi a artei, într-o ţară unde într-o singură zi poţi descoperi ruine ale unei cetăţi protoistorice, ale unui templu grecesc sau ale unei băi romane, bazilici bizantine, catedrale romanice şi gotice, moschei turceşti, castele din Renaştere, lăcaşuri şi palate baroce, edificii art nouveau şi cubiste, dar şi într-o ţară care este, poate, singura din lume al cărei patrimoniu a fost agresat în timp de pace (anii 70- 80 ai secolului trecut, în apusa epoca totalitară), înscrierea unor monumente naţionale în prestigioasa Listă a patrimoniului mondial UNESCO reprezintă o legitimă satisfacţie. Dar reprezintă, nu mai puţin, şi o foarte mare obligaţie pe care se cade să o invocăm mereu. Monumentele româneşti care figurează pe o asemenea listă sunt unicate ca stil, ca ilustrare a unei epoci istorice, şi faptul că sunt irepetabile le
sporeşte exponenţial interesul.” (Răzvan Theodorescu)
Cetăţile săseşti
„Pentru apărarea creştinătăţii europene au fost fortificate, la sfârşitul secolului al XV-lea şi imediat după 1500 – ca nicăieri în altă parte, bisericile din Transilvania ale saşilor colonizaţi aici, la poalele Carpaţilor, sosiţi din ţinuturile Flandrei, ale Luxemburgului şi ale Germaniei de Vest în părţile Braşovului, ale Sibiului, ale Albei, edificii cu volume puternice care ritmează un peisaj cu păduri şi coline, ce dăinuie din Evul Mediu până astăzi, la Biertan şi la Câlnic, la Dârjiu şi la Prejmer, la Saschiz, la Valea Viilor şi la Viscri. Siturile de pe lista UNESCO sunt vechi localităţi Conferinţă dezbatere “România în patrimoniul UNESCO” Pământul ardelenesc, pecetluit aşa de vădit, în chip cultural, prin sîrguinţa săsească, nu poate fi prea îngust pentru 210.000 de oameni (saşii) care reprezintă cinste, muncă, economie şi simţ pentru dreptate şi ideal. (Nicolae Iorga 1909 „Ce sunt şi ce vor saşii din Ardeal”, Editura Cultura neamului românesc, Bucureşti, 1919). “La întâlnirea Dunării cu Marea Neagră s-a născut cel mai tânăr pământ românesc, un loc în care şi-au găsit liniştea şi adăpostul nu doar peste 5.500 de specii de plante şi animale, dar şi o structură etnică ce cuprinde atât români, cât şi lipoveni, ruşi, ucraineni, rromi, greci şi turci. Medaliată cu bronz la nivel planetar, Delta Dunării nu putea să lipsească din galeria UNESCO a patrimoniului natural şi cultural. Fiecare, conştient sau nu, purtăm în noi certitudinea începutului şi sfârşitului. Dar ce facem fiecare în timpul dintre aceste certitudini, cum punem în valoare sau distrugem miracolele vieţii, este o mare incertitudine care poate duce omenirea de la agonie la extaz sau invers.“ (Atena Groza)
Albumul
„Albumul trilingv, română, franceză, engleză ROMÂNIA IN PATRIMONIUL UNESCO, apărut sub semnătura autorilor George Dumitriu, Acad. Răzvan Theodorescu şi Atena Groza este o deschidere către universul patrimonial românesc care a izbutit intre in averea universală. Textul este excepţional şi foarte bine scris însoţit de fotografii remarcabile. Sunt descrise cele 7 situri aflate pe Lista UNESCO – Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, Centrul istoric al Sighişoarei, aşezările săseşti cu ziduri fortificate din Transilvania, Bisericile cu pictură murală exterioară din nordul Moldovei, inclusiv Biserica Suceviţa, recent intrată pe această lista şi absentă din albumele existente deja în librării, Mănăstirea Hurezi, Bisericile de lemn din Maramureş şi Delta Dunării. Este o carte care ne reprezintă în faţa străinilor care vor să ne cunoască prin tradiţiile noastre culturale si naturale, cât şi prin repere religioase.” (Editura Monitorul Oficial, 2012)
Acad. Răzvan THEODORESCU Istoric al culturii, istoric de artă român, profesor universitar, membru titular al Academiei Române, director general al TVR (1990-1992), ministru al Culturii (2000-2004), rectorul Universităţii Media din 2000, şeful Catedrei UNESCO de Studii Sud Est Europene din Universitatea de Arte din 1995. Între 2000 şi 2004 a deschis 11 muzee noi, a pus bazele ideii proiectului Luxemburg-Sibiu Capitală Culturală Europeană. Este membru corespondent al Societăţii Arheologice din Atena din 1990, Cavaler din 1997 şi Comandor din 2003 al Ordinului Artelor şi Literelor al Republicii Franceze, membru al Academiei de Stiinţe şi Arte din New-York din 1998. Lucrări de specialitate: 15 cărţi şi peste 600 lucrări de specialitate. Selecţie lucrări: Românii şi Balcanii în civilizaţia sud-est european (1999), Pictura murală moldovenească din secolele XV şi XVI (1995)
Dr. Daniela POPESCU Preşedinta Federaţia Europeană a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO. Selecţie medalii şi diplome: Medalia Clubului pentru UNESCO din Pireu si Insule cu ocazia deschiderii oficiale a Biroului pentru Europa şi America de Nord din cadrul Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor, Centrelor si Cluburilor UNESCO, Pireu,26 mai 2009
Atena GROZA
Evaluator de Mediu, coordonator al Strategiei Naţionale şi al Planului de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii pentru perioada 2010-2020, coordonarea adoptării acquis-ului comunitar în domeniile protecţia naturii şi organisme modificate genetic – dezvoltarea cadrului legal şi instituţional pentru transpunerea, implementarea şi controlul aplicării legislaţiei comunitare, negocieri cu Comisia Europeană (1999-2006), reprezentantul României în Comitetul ORNIS al Comisiei Europene (2000-2006), membru al Comitetului de Avizare al EUROBATS (Acordul privind conservarea liliecilor în Europa) (2001-2007)
Patrimoniul
“Patrimoniul nostru constituie tot ceea ce ştim despre noi înşine; ceea ce păstrăm este singurul semn în acest sens. Acest semn reprezintă o lumină călăuzitoare în noaptea timpurilor, o lumină care ne ghidează paşii. Conservarea reprezintă instrumentul

prin care se realizează această prezervare. Muzeul, ca şi conservarea este un angajament pe care ni-l luăm nu faţă de trecut, ci faţă de viitor.” (Philip Ward „Conservarea Patrimoniului Cultural, o Cursă Împotriva Trecerii Timpului – The Getty Conservation Institute, 1986, California)
Noul instrument SYNTHARP

Elveţianul Arion Pascal a inventat un instrument care transformă sunetele electronice în vibraţiile corzilor şi produce cu peste 5000 de sunete înalte un fel de „muzica sferelor“. Ferdinand Stemmer: „Eu ca maistru constructor de orgi sunt întotdeauna deschis pentru proiecte şi idei noi. De aceea am fost imediat de acord să produc şi dezvolt Syntharpul mai departe – împreună cu inventatorul. Suntem mândri să prezentam acest instrument în toata Europa şi să avem o contribuţie în istoria muzicii“. „Poate cu timpul se dezvolta o nouă direcţie muzicală?“ spera inventatorul.