ANUNT CONCURS OCUPARE POST INSPECTOR DE SPECIALITATE (ATRIBUTII ECONOMIST)

  1. Casa de Cultură Friedrich Schiller, cu sediul pe str. Batiștei nr. 15, sector 2, organizează în data de 22.07.2024, ora 09.00, concurs/examen pentru ocuparea postului vacant (unic) de execuție, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, cu norma întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână: