Contact

Return to Cursuri

Structura cursuri de limba germană

afis nivele 8-10 ani

afis nivele 11-15

A1 – Nivelul Introductiv

Poate să înţeleagă şi să utilizeze expresiile familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care
vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să-i pună
întrebări unei persoane privitor la ea, de exemplu, despre locul de trai, relaţiile, lucrurile care-i aparţin etc.
Poate să răspundă la acelaşi fel de întrebări. Poate să comunice într-un mod simplu, dacă interlocutorul
vorbeşte lent şi clar şi este cooperativ.

A2 – Nivelul Introductiv

Poate să înţeleagă fraze izolate şi expresii folosite frecvent care ţin de domeniile priorităţilor sale
nemijlocite (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, anturajul apropiat, munca).
Poate să comunice în cadrul unor sarcini simple şi obişnuite care nu cer decât un schimb de informaţii
simplu şi direct despre subiecte familiare şi obişnuite. Poate să descrie cu mijloace simple studiile sale,
anturajul său apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

B1 – Nivel de bază

Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj clar şi standard şi când este vorba
despre lucruri familiare privitor la muncă, şcoală, timpul liber, etc. Poate să se descurce în majoritatea
situaţiilor survenite în timpul unei călătorii în ţara sau regiunea unde este vorbită limba-ţintă. Poate să
producă un discurs simplu şi coerent despre subiecte familiare din domeniile sale de interes. Poate să
relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, poate să descrie o speranţă, sau un scop şi să expună pe
scurt motivele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei..

B2 – Nivelul Avansat sau Independent

Poate să înţeleagă conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv
al unei discuţii tehnice privitor la specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate
şi fluenţă, încât conversaţia cu un locutor nativ să fie lipsită de tensiune pentru ambii interlocutori. Poate
să se exprime cu claritate şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-şi expună părerea
asupra unui subiect de actualitate şi să expună avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

C1 – Nivelul Autonom: pentru o folosire regulată în contexte de dificultate rezonabilă

Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi complicate, şi să sesizeze semnificaţiile implicite. Poate
să se exprime spontan şi fluent, fără a fi obligat să-şi caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cu
eficacitate şi supleţe în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime pe marginea unor
subiecte complexe cu claritate, într-un mod bine structurat, şi să controleze instrumentele de organizare,
structurare şi coeziune ale discursului.

C2 – Nivelul Stăpânire

Poate să înţeleagă practic fără efort tot ceea ce citeşte sau aude. Poate să restituie anumite fapte şi
argumente din diverse surse scrise sau orale rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan,
fluent şi cu precizie şi să distingă nuanţele fine de sens ale subiectelor complexe.