Brâncoveanu și Inalta Poartă, Documente noi din arhivele turcești, Vol. I

În cadrul evenimentelor dedicate istoriei din România, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a organizat în 28 martie 2017 conferința-dezbatere și prezentarea volumului Brâncoveanu și Inalta Poartă, Documente noi din arhivele turcești, Vol. I apărut la Editura Istros a Muzeului Brăilei Carol I”, 2016, autor  Dr. Mihai Maxim.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I” și cu Forumul Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Au przentat: Dr. Mihai Maxim, Membru de onoare al Academiei Turce,  Dr. Ionel  Cândea, Membru corespondent al Academiei Romane, directorul Muzeului Brăilei „Carol I”, directorul Editurii ISTROS, Dr. Andrei Pippidi, Membru corespondent al Academiei Române,  Academician Șerban Papacostea,  Academician Răzvan Theodorescu.  Ilustrația muzicală Cristian Balaș.

Coordonatorul proiectului Aurora Fabritius

Mihai Maxim este înnoitorul strălucit al istoriei relațiilor româno-otomane, eminent creator al școlii românești de osmanistică.” (Academician Florin Constantiniu, 1985)

Volumul prezintă seria de Documente noi din Arhivele turcești extrase din fabuloasa Arhivă Otomană din Istanbul privind relațiile româno-otomane, statutul Țărilor Române față de Înalta Poartă, rolul Moldovei și Țării Românești în aprovizionarea  Istanbulului, a corpurilor expediționare și a cetăților de margine otomane, regimul teritoriilor românești aflate sub administrație otomană și, în acest cadru, istoria pe multiple planuri a Brăilei otomane. (Mihai Maxim, Membru de onoare al Academiei Turce)

In preajma comemorării tricentenarului martirizării Brâncovenilor( 15 august 2014) Editura ISTROS a Muzeului Brăilei „Carol I”și-a asumat un proiect editorial care vizează, în principal publicarea critică a unor documente otomane inedite, selecționate  din celebra Arhivă de documente istorice de la Istanbul de către profesorul Mihai Maxim, leaderul studiilor de turcologie din România.” ( Ionel Cândea, Membru corespondent al Academiei Române)