Contact

Carnaval traditional german pentru copii

Kinderfasching mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest. Locatie” Universitatea Populara Ioan I. Dalles (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti)
Carnaval

 

 

Program cultural-februarie 2016

linie
01.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: “Energia Kundalini – puterea dorinței pure”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die Energie Kundalini – die Kraft des reinen Wunsches”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
01-02. 02.2016
Ora 10.00
Sala 1
Conferinţa internațională: “Perspective interdisciplinare asupra cercetării fenomenului migrației”, în colaborare cu Universitatea București, Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice. Prezintâ Conf. Dr. Raluca Râdulescu

Vortrag: “Internationale Tagung: Interdisyiplinäre Perspektiven auf die deutschsprachige Migrationsforschung°. in Zusammenarbeit mit der Universität Bukarest, das Deprtement für Germanistik. Es präsentiert Ao. Prof. Dr. Raluca Rādulescu

linie
06.02.2016 Ora 9.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare intelectuală” în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung der intellektuelle Entwicklung mit Hilfe der Werkstätten” ; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
08.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prezentare de carte Dr. Jürgen Henkel: „Semiluna deasupra Dobrogei. Islamul în România“.

Buchpräsentation Dr. Jürgen Henkel „Halbmond über der Dobrudscha. Der Islam in Rumänien“

linie
08.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: “Despre cele 3 canale energetice subtile si cele 3 tendinte majore ale fiintei umane”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei wichtigstern Tendenzen des menschlichen Lebewesen” in Zusammenarbeit mit dem Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
12.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prelegere: „Constantin Brâncuși – 140 de ani de la nașterea marelui sculptor”; în colaborare cu “Asociaţia Femeilor Universitare”. Invitat Prof. Bogdan Luchian Pantu – Critic de Artă

Vortrag : “Constantin Brâncuşi – 140 Jahre seit der Geburt des groüen Bildhauers” ; in Zusammenarbeit mit dem ° Verein der Universitären Frauen“. Gast Bogdan Luchian Pantu- Kunstkritiker

linie
13.02.2016       Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema – Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare spirituală şi afectivă”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der geistigen und gefühlsmäßigen Werkstätten”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
13.02.2016
Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Muladhara – Inteligența emoționalâ a inocenței”, în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: °Chakra Mulhadhara – die emotionale Intelligenz der Unschuld° in Zusammenarbeit mit dem
Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien

linie
15.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Muladhara – Inteligența emoționalâ a inocenței”, în colaborare cu „Asociaţia
Culturală Sahaja Yoga România”Vortrag: °Chakra Mulhadhara – die emotionale Intelligenz der Unschuld° in Zusammenarbeit mit dem Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien
linie
18.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Prezentarea volumului “Comunitatea disparută”, autor Dr. Laura Gheorghiu. Prezintă: Bogdan Hrib, Editura Tritonic. Participă: Christiane Cosmatu, subsecretar de stat , Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României si Dr. Klaus Fabritius, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România – Regiunea Extracarpatică. Ilustrația muzicală: Cristian BALAȘ, vioară. Coordonatorul proiectului: Aurora FABRITIUS

Vorstellung des Bandes °Die verschwundene Gemeinschaft, Autor Dr. Laura Gheorghiu. Es spricht Bogdan Hrib, des Verlags Tritonic. Unter der Teilnahme von Christiane Cosmatu, Unterstaatssekretärin, Departement für interethnische Beziehungen, Dr. Klaus Fabritius, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Regionalforum Altreich. Musikalische Untermalung: Cristian Balaş, Violine, Projektleiterin: Aurora Fabritius

linie
19.02.2016 Ora 17.00
Sala 1
Clubul turistic “Imagini din toată lumea”: „Pagini din istoria drumeției montane” – prezinta Geta Iftode și „Iarna, prin trasee de pe munte – prezintā Mihail Cernat.

TurTouristenstenklub “Bilder aus aller Welt”: “Seiten aus der Geschichte der Gebirgswanderungen” und “ Der Win Winter auf Gebirgswegen“. Es sprechen: Mihail Cernat und Geta Iftode

linie
20.02.2016 Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului” în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der Karakter entwiklung”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
20.02.2016 Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoasterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Swadhishthan – Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reone Erkenntnis” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
 20.02.2016 Ora 16.00
Sala  Dalles
Carnaval traditional german pentru copii, cu orchestra „Karpaten Show” și trupa de teatru „Improvisneyland”; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti

Kinderfasching mit der Musikgruppe „Karpaten Show” und der Theatergruppe „Improvisneyland; in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Demokratischen Forum in Bukarest Universitatea Populara Ioan I. Dalles (Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, Sector 1, Bucureşti)

linie
22.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoasterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“Chakra Swadhishtan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis ” in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
25.02.2016 Ora 18.00
Sala 1
Conferința pe tema: “De la Pamant la Luna, de la roman la film: pelicula știintifico-fantastica a lui Fritz Lang Femeia din luna (1929)” susținută de prof. univ. dr. Ioana Craciun Fischer. Conferința va fi ilustrată cu proiecții de film; în colaborare cu Clubul Humboldt.

Vortrag: „Von der Erde zum Mond, vom Roman zum Film Die Frau im Mond (1929) von Fritz Lang“; es spricht; Prof. Dr. Ioana Craciun Fischer. Der Vortrag ist mit Filmabschnitten aus dem Werk von Fritz Lang untermalt. Die Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit dem Humbold Klub organisiert worden

linie
27.02.2016 Ora 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”: tema: “Educaţie nonformală prin ateliere de dezvoltare a caracterului”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “Die nonformale Erziehung mit Hilfe der geistigen und gefühlsmäßigen Werkstätten”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
27.02.2016 Ora 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Creativitatea iluminata – Mari personalități iluminate Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoașterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die aufgeklärte Kreativität – Große aufgeklärte Persönlichkeiten Chakra Swaadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis” ; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
29.02.2016 Ora 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Creativitatea iluminata – Mari personalități iluminate Chakra Swadhishthan – Controlul atenției prin cunoașterea pură” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Die aufgeklärte Kreativität – Große aufgeklärte Persönlichkeiten Chakra Swaadhishthan – Die Kontrolle der Aufmerksamkeit durch die reine Erkenntnis”; in Zusammenarbeit mit dem „Kulturellen Verein Sahaja Yoga Rumänien”

linie
 INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

„Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”

Comunitatea disparutaContinuând tradiția evenimentelor dedicate istoriei culturii germane din România, Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15) vă invită joi, 18 februarie 2016, ora 18.00, la prezentarea volumului „Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”, semnat de dr. Laura Gheorghiu, apărut la Editura Tritonic, 2015.
Evenimentul este organizat în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din București.

Prezintă:
Dr. Laura GHEORGHIU, cercetător
Bogdan HRIB, Editura Tritonic: „Idee, manuscris, carte- astăzi și mâine”

Cu participarea:
Christiane Gertrude COSMATU, Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guvernul României,
Dr. Klaus FABRITIUS, Președintele Forumului Democrat al Germanilor – Regiunea Extracarpatică

Ilustrația muzicală: Cristian BALAŞ, vioară
Coordonatorul proiectului: Aurora FABRITIUS

„Despărțirea etnicilor germani de meleagurile care le-au fost patrie timp de sute de ani s-a făcut cu greutate, sub constrângerea unui regim opresiv. Germanii din România nu au dorit să părăsească patria strămoșilor lor, în conștiința lor fiind un element de mândrie asigurarea perpetuării misiunii lor civilizatoare în Est, o expresie a forței culturii ai căror purtători erau. Etnicii germani s-au „reîntors” în RFG doar datorită faptului că au fost puși în fața imposibilității de a-și continua existența ca germani, de a rezista ca o comunitate minoritară în România socialistă. În fapt, este o „reîntoarcere” silită, marcată de un sentiment intrinsec al unei pierderi iremediabile, percepția în cadrul comunității germane fiind că misiunea lor se încheie în mod tragic și că asistă la apusul ireversibil al mitului civilizator al coloniștilor germani care au venit în regiunile Transilvaniei și Banatului în urmă cu opt și respectiv două secole.” (Dr. Laura Gheorghiu)

“Comunitatea dispărută. Germanii din România între 1945 și 1967”, cartea Laurei Gheorghiu reprezintă o lucrare de referință, convingătoare, solidă, prin maniera în care este tratată tema abordată, prin documentația im-presionantă, inedită și edită utilizată, prin analizele pertinente expuse, în cadrul unui discurs istoriografic sobru și totodată elegant. Publicarea acestei lucrări îmbogățește istoriografia română cu o carte de referință nu numai pentru destinul comunității germane, ci și pentru istoriografia contemporană a României, o lucrare destinată deopotrivă specialiștilor și opiniei publice.”(Ottmar Trașcă, Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române Cluj-Napoca, 2015)

Publicații:
– Germanii din România în relaţiile Republicii Populare Romānia cu cele douä state germane în anii 50“, publicat în „Revista pentru studii regionale şi culturale ale Transilvaniei“, 2014, („Die Rumäniendeutschen in den Beziehungen der Rumänischen Volksrepublik zu beiden deutschen Staaten in den 50er Jahren“ )
-Începuturile represiunii împotriva minoritāţii germane din România. Studiu de caz – comunitâţile rurale ale saşilor transilvāneni între 1945 – 1949, în volumul Viaţa cotidiană în comunism. Istorie, memorie, uitare. (coord.) Mihai Gheorghiu, Maria Mateoniu, Editura Eikon, 2014.
-Începuturile represiunii împotriva minorității germane din România. Studiu de caz al comunităților săsești din Transilvania (1945 – 1949), în revista MARTOR nr. 17/2012, (The Beginnings of the Repression against the German Minority in Romania. A Case Study of Transylvanian Saxon Communityies (1945 – 1949) în revista MARTOR (The Romanian Peasant Museum Anthropogical Review), nr.17/2012.
-Nivelarea conştiinţelor – situaţia comunităţii germane din România sub conducerea Grupului Etnic German în volumul Elite, naţiune şi societate în România modernă, (ed.) Liviu Neagoe, Presa Universitară Clujeană, 2012

Evenimentul se va desfășura în limba română.

„Semilună peste Dobrogea. Islamul în România”

06_02_Afis HenkelCasa de Cultură Friedrich Schiller (str. Batiștei, nr. 15) vă invită luni, 8 februarie 2016, la ora 18,00 la prezentarea volumului „Semilună peste Dobrogea. Islamul în România”, editat de Dr. Jürgen Henkel, fostul director al Academiei Dr. Jürgen Henkel. Volumul face parte din seria de publicații „Biblioteca teologică româno-germană” și a fost publicat de editura sibiană „Schiller”.

„Minarete și turle de biserici, sunetul clopotelor și vocea muezinilor își au locul lor tradițional în Dobrogea românească. Islamul în România se prezintă exclusiv ca Euro-Islam. Aceasta face convețuirea neproblematică. Exemplul arată însă și faptul că integrarea nu este o stradă cu sens unic, mai mult chiar musulmanii își asumă responsabilitatea integrării lor în statele vestice, europene marcate de creștinism, arătând disponibilitate în acceptarea valorilor vestice creștine. Musulmaniii care trăiesc  în țara noastră le-ar putea folosi ca exemplu pozitiv celor care trăiesc în alte state europene.
Volumul își dorește și poate aduce o contribuție la înțelegerea conviețuirii interreligioase din România și din UE. În afară de aceasta volumul de față este prima prezentare completă și sistematică a problematicii în literatura de specialitate de limbă germană”.
  (Dr. Jürgen Henkel)
Dr. Jürgen Henkel este pastor al bisericii bavareze și publicist protestant. A condus din 2003 și 2008 Academia Transilvania / EAS din Sibiu / Hermannstadt. Fondator editor și redactor al Bibliotecii Teologic German-Român (DRThB).

Publicații: Introducere în istoria și viața bisericii a Bisericii Ortodoxe Române, Münster 2007; Poduri noi sau noi obstacole. O evaluare a Adunării Ecumenice Europene a treia / AEE3, Münster 2008; Ascetism versus societate de consum. Oportunitatea și spiritualitatea monahismului și a vieții religioase în secolul 21, Bonn / Sibiu 2013. La scurt timp apare cartea sa „Semilună peste Dobrogea. Islamul în România”, la editura „Schiller”, Sibiu.

Manifestarea va avea loc în limba germană.

Perspective interdisciplinare asupra cercetării fenomenului migrației.

01_02_ProgramCasa de Cultură „Friedrich Schiller“ București va invită în zilele de 1 și 2 februarie, la ora 10,00 la conferința internațională Perspective interdisciplinare asupra cercetării fenomenului migrației.

Evenimentul este organizat de Conf. Dr. Raluca Rădulescu, Universitatea București, Departamentul de Limbi și Literaturi Germanice, și se bucură de participarea a 15 specialiști de renume internațional în domeniul cercetării fenomenului migrației, abordat din perspectivă interdisciplinară: literați, lingviști, experți în studii culturale, antropologi.

Vor susține comunicări, printre alții, Prof. Dr. Christel-Baltes Löhr (Univ. Luxemburg, Gender Expert for Luxembourg in the EU-Helsinki Group on Women and Science), Prof. Dr. Gesine Schiewer (Univ. Bayreuth, președinte Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik), Prof. Dr. Klaus Schenk (Univ. Dortmund), Prof. Dr. Lucia Perrone Capano (Univ. Salerno), Prof. Dr. Aglaia Blioumi (Univ. Atena). La eveniment va lua parte și șeful misiunii International Organisation for Migration România.

Conferința își propune promovarea și extinderea parteneriatelor între universitățile participante. Prevăzută este și o întâlnire de lucru pentru punerea bazelor unui proiect internațional la nivel științific și de schimb de experiență cu cadre didactice și studenți „Șanse și perspective ale unei cercetări internaționale interdisciplinare Migrație, Literatură, Cultură“.

Conferința se va desfășura în limba germană.