Contact

Expoziția de fotografie „MARTHA BIBESCU 130″

MARTHA -Schiller_afisIn cadrul evenimentelor dedicate istoriei personalităților culturii românești, Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15) vă invită joi, 21 iulie, la ora 19.00 la Expoziția de fotografie „MARTHA BIBESCU 130” realizată de istoricul de artă dr. Oana Marinache și fotograful Cristian Gache în cadrul proiectului „Anul cultural Martha Bibescu 130”. Expoziția a fost găzduită de Palatul Mogoșoaia în perioada 31 ianuarie- martie 2016. Cele 40 panouri reunesc aproximativ 180 de fotografii provenind din fondurile Arhivei Naționale ale României și ale Bibliotecii Naționale ale României și colecții private.

„Prinţesa Bibescu a anticipat unele descoperiri ale istoriografiei contemporane, îndeosebi valoarea nepreţuită a culturilor populare şi funcţia dătătoare de viaţă a istoriografiei europene, în sensul că orice cercetare istorică adevărată ajunge la conştiinţa unităţii culturale şi spirituale a Europei."(Mircea Eliade, 1977)

Cariera ei literară debutează în 1908, prin apariția volumului de călătorie „Cele opt paradisuri”, premiul acordat de Academia Franceză asigurându-i faima, la vârsta de 22 ani. Vor urma nenumărate alte volume, semnate uneori și cu pseudonimul Lucile Decaux, scriitoarea bucurându-se de atenția presei și popularitate internațională. A fost aleasă membră a Academiei Regale de Limbă şi Literatură Franceză a Belgiei și a primit Premiul pentru Literatură al Academiei Franceze.

“Sărbătorirea „Zilei Culturii Naționale” în 15 ianuarie 2016 ne-a oferit ocazia de a declara 2016 „Anul Cultural Martha Bibescu 130”. Evenimentele prilejuite de ziua de naștere a prințesei Martha Bibescu (28 ianuarie 1886, București – 28 noiembrie 1973, Paris) s-au desfășoarat în perioada 15 – 31 ianuarie 2016 la București, Sinaia și Mogoșoaia, partneri fiind Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Arhivele Naționale ale României, Biblioteca Națională a României, Ordinul Arhitecților din România, Muzeul Municipiului București, Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia. Proiectul cultural a fost inițiat de Asociația Istoria Artei și finanțat de Ministerul Culturii.

Expoziția punctează momente importante din viața prințesei Martha Bibescu (1886-1973), multe dintre ele datând din perioada primilor ani ai căsătoriei cu prințul George Valentin Bibescu (1880-1941). O atenție deosebită a fost acordată reședințelor de la Posada și Mogoșoaia, reconstituindu-se astfel cadrul intim al vieții sale în România.

La Editura Istoria Artei va apărea în toamna acestui an cel de-al doilea volum „Familia Bibescu – Paris și

București”, în care un capitol aparte va fi dedicat prințesei Martha Bibescu și proprietăților și colecțiilor de artă deținute de familie. Proiectul editorial beneficiază de finanțare din partea Ordinului Arhitecților din România, din Timbrul Arhitecturii.” (Dr. Oana Marinache)

Prezintă:

Dr. Oana Marinache, președintele Asociației Istoria Artei

Alina Havreliuc, istoric

Cristian Gache, grafician

Ilustrația muzicală: Marius Boldea și Ana Bădică, pian

Coordonatorul proiectului: Aurora Fabritius

Evenimentul se va desfășura în limba română. Intrarea este liberă.

Vernisaj expoziţie: „Amprente plastice dobrogene”

05_07_Expozitie de picturaIn cadrul ciclului expozițiilor de pictură organizate de Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15),  vă invităm marți, 5 iulie, la ora 18.30 la vernisajul expoziţiei de grup intitulată „Amprente plastice dobrogene” a Filialei Constanța a U.A.P.R. Prezintă criticul de artă Marius Tița.

Instituția noastră are o tradiție în promovarea picturii românești contemporane și în special a tinerilor artiști, iar în ultimii ani a colaborat cu succes cu pictori din Constanța.

“Expoziția de grup a artiștilor constănțeni cuprinde lucrări realizate în natură, în taberele de creație din Delta Dunării, Ostrov sau Balcic, dar și căutari figurative sau abstracte realizate în atelier, rafinamente cromatice ce denotă profesionalism, sensibilitate și împlinire tehnică.

Lucrarile aduc în capitală culoarea, lumina și atmosfera Dobrogei pe care artiștii de la malul mării o simt și o urmăresc de mulți ani. „(Aurelian Broască)

Expun: Aurelian Broască, Adrian Chilipirea, Alexandra Bădilă, Cătălin Botezatu, Eugenia Leca Botezatu, Constanța Petrescu Dănilă, Constantin Grigoruță, Doina Misian, Eugenia Leca Botezatu, Filiz Velula, Florin Ferendino, Ignat Stefanov, Laura Nestorescu Seniuc, Lelia Rus, Loretta Lorincz Băluță, Niță Manolescu, Niculae Morărescu si Iolanda Manolescu .

“Grupul de artiști profesioniști de la malul mării reușesc să ni se arate pe simeze cu o ritmicitate sezonieră infinit mai bună decât cea reușită de conducerea centrală a Uniunii lor. După simeza de vară, desfășurată în iulie, începutul anului ne aduce, pentru un timp cam prea scurt, câte un strop din observația, construcția și strădania fiecăruia dintre acești artiști de excepție. Sunt peisaje, vibrate în lumina Dobrogei, cercetări abstracte și alegorii înalte, cu semnături adânci, bine conturate, original ca un destin de artist.“(Marius Tița)

 05_07_Expozitie de pictura 1

Program cultural – iulie 2016

 

linie
1 – 18.07. 2016
Sala 1
Expoziția de fotografie „Povestea lăzilor săsești din Transilvania”, cu imagini din arhiva personală a lui Cristian Sencovici și arhiva Complexului Naţional Muzeal ASTRA; eveniment în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ASTRA – Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Fotoausstellung „Die Geschichte der sächsischen Truhen aus Siebenbürgen“, mit Bilder aus dem Personalarchiv von Cristian Sencovici und aus dem Archiv des Nationalen Museen-Komplexes ASTRA. Das Ereignis wird in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Museen-Komplex ASTRA – Sibiu und dem Demokratischen Forums der Deutschen in Bukarest organisiert.

linie
02.07-14.00 11.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Anahat – Spiritul, sursa adevărului absolut ”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: “Chakra Anahat – Der Geist, Quelle der absoluten Wahrheit”, in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
04.07.2016 18.15
Sala 1
Conferinţa: „Vidul – Principiile stăpanirii de sine”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Die Leere – die Prinzipien der Selbstbeherrschung“, in Zusammenarbeit mit dem Kultur- Verein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
05.07.2016 18.00
Sala 2
Expoziție de pictură „Amprente plastice dobrogene”, în colaborare cu Filiala Constanța a U.A.P.R. Prezintā: Marius Tița, critic de artā

Malereiausstellung „Plastische Akzente aus der Dobrudscha“ in Zusammenarbeit mit der Filiale aus Constanţa der U:A:P:R. Es spricht: Marius Tiţa, Kunstkritiker

linie
9.07 – 14.00 18.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: „Chakra Vishudhi – Comunicarea în planul colectiv”; în colaborare cu „Asociaţia CulturalăSahajaYogaRomânia”

Vortrag: „Chakra Vishudhi – Mitteilung auf kollektiver Ebene.“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein ein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
16.07.2016 11.00
Sala 1
Clubul „Cercetaşii României”- tema: “Ateliere practice: pregătirea rucsacului pentru drumeţie, meniu de tabără, specificul programelor cercetăşeşti în taberele de vară”; în colaborare cu Grupul de Iniţiativă „Cabana Scout”. Coordonator Adrian Popescu

Klub: “Rumäniens Pfadfinder – Thema: “ Praktische Werkstätte: Die Vorbereitung des Rucksacks für die Wanderung, das Spezifische der Pfadfinderprogramme in den Sommerlagern”; in Zusammenarbeit mit „Cabana Scout”, Leiter Adrian Popescu

linie
16.07-14.00 25.07-18.15
Sala 1
Conferinţa: “Chakra Agnya – Poarta iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „ Chakra Agnya – das Tor der Erleuchtung (Das enge Tor des Paradieses“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
21.07.2016 19.00
Sala 1
Expoziţie de “Martha Bibescu”, în cadrul proiectului „Anul cultural Martha Bibescu 130”, în colaborare cu “Asociația Istoria Artei”. Prezintă Dr. Oana Marinache, istoric de artă și fotograful Cristian Gache. Ilustrație muzicală: Marius Boldea si Ana Bădică, pian

Fotoausstellung “Martha Bibescu“ im Rahmen des Projektes „Das Kulturjahr Martha Bibescu 130“ in Zusammenarbeit mit dem „Verein für Kunstgeschichte“. Es sprechen: Dr. Oana Marinache, Kunsthistorikerin und Cristian Gache, Fotograf. Musikalische Untermalung: Marius Boldea si Ana Bădică, Klavier

linie
23.07.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „ Chakra Sahasrara – Ultimul salt evolutiv, integrarea in constiinta colectiva.”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“Chakra Sahasrara – Der letzte evolutionäre Sprung, die Integration in das kollektive Bewußtsein“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
30.07.2016 14.00
Sala 1
Conferinţa: „Tehnici de purificare prin utilizarea elementelor naturale”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag:“ Purifikationstechniken durch die Verwendung der natürlichen Elemente”; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

linie
INTRAREA LIBERĂ / EINTRITT FREI

„Pictura de mobilier la sașii transilvăneni”

Afis lazi sasestiContinuând tradiția evenimentelor dedicate istoriei culturii germane din România, Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15) vă invită joi, 9 iunie 2016, ora 18.00 la conferinta dezbatere si la prezentarea volumului Pictura de mobilier la sașii transilvăneni” (“Das siebenbürgisch-sächische Schreinermalerei“), semnat de Roswith Capesius, apărut în limba română la Editura Honterus-Sibiu, în seria Convergențe transilvane”, 2015. Traducerea este semnată de Cristian Sencovici și Christa Richter. Volumul cuprinde 76 desene, 73 fotografii , fiind publicat cu sprijnul financiar al Guvernului României, Departamentul pentru Relații Interetnice  prin intermediul Forumului Democrat al Germanilor din România și al Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu.

Evenimentul  este organizat în colaborare cu Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu și Forumul Democrat al Germanilor din București.

Cu această ocazie va fi vernisată și expoziția de fotografie „Povestea lăzilor săsești din Transilvania”, cu imagini din arhiva personală a lui Cristian Sencovici și arhiva Complexului Naţional Muzeal ASTRA.

„Când vorbim despre pictura mobilierului trebuie mai întâi să dovedim ce mult a însemnat atunci pentru locuitorii Transilvaniei, cât de bine corespundea ea existenței țăranului sas și ce relație profundă a existat între natură (pentru țăranul sas floarea era întruchiparea solemnității), reproducere și simbolistică. A trecut din viața zilnică în odaia bună pentru a-l introduce în acestă lume misterioasă și bogată în frumusețe și spiritualitate.” (Roswith Capesius)

Mobilierul pictat săsesc, considerat astăzi o creaţie artistică deosebită, a fost iniţial realizat de meşterii breslaşi din ateliere de tâmplărie şi dulgherie, dezvoltate în special în marile oraşe precum Sighişoara, Sibiu, Mediaş, Braşov, Cluj şi Bistriţa. Acest gen de piese se regăsesc atât în colecţii private cât şi publice din ţară. Dintre acestea amintim colecţia de mobilier pictat săsesc din cadrul Muzeului ASTRA din Sibiu, care deţine aproximativ 300 de obiecte achiziţionate de-a lungul timpului din diferite areale geografice ale Transilvaniei, înscrise în perioada secolelor XVI- XX. (Simona Malearov)

 Prezintă:

Simona Malearov: videoconferința „Din istoria picturii mobilierului săsesc în Transilvania” (expert mobilier pictat transilvănean din cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA – Compartimentul de Etnografie Săsească Emil Sigerus)

Ing. Cristian Sencovici: „Povestea lăzilor săsești din Transilvania”- expoziția de fotografie

Cu participarea:

Christiane Gertude COSMATU,  Subsecretar de Stat, Departamentul pentru Relații Interetnice, Guverul României,

Dr. Klaus FABRITIUS, Președintele Forumului Democrat al Germanilor – Regiunea Extracarpatică

Ilustrația muzicală: orchestra de suflători Karpaten Show, dirijor: Hans Groza

Coordonatorul proiectului: Aurora FABRITIUS

„În căutarea poporului pierdut”

Imagini de la conferinta

 

 DSC04971 DSC04977 DSC05008 DSC04981 DSC04983    DSC04999

DSC05002

DSC04991DSC04969 - Copy

DSC04983 DSC04981DSC05001

In cadrul evenimentelor dedicate istoriei recente a României , Casa de Cultură “Friedrich Schiller” (Str. Batiștei, nr. 15) organizeză împreună cu istoricul Marius Oprea ciclul de conferințe ”În căutarea poporului pierdut”, ilustrat cu  difuzarea unor filme documentare.

Vă invităm marți, 7 iunie, la ora 18.00, la prima conferință susținută de dr. Marius Oprea și la vizionarea documentarului ”Vînătorul de securiști”, realizat de Mirel Bran și Jonas Mercier.

Cu acest prilej, va fi vernisată și o expoziție de fotografie din arhiva personală a istoricului.

La această conferință va participa și jurnalista TV Lucia Hossu-Longin.

Marius Oprea este cunoscut publicului larg ca fondator și primul președinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România și mai ales prin aceea că, din 2006, a inițiat un program de cercetare inedit în România, ca dealtfel în majoritatea țărilor foste 01comuniste, pe care l-a numit, ușor paradoxal, arheologie contemporană. Este vorba de o arheologie propriu-zisă a victimelor comunismului, începută prin cercetări în Cimitirul Săracilor de la Sighet, în încercarea de a găsi rămăşiţele celor morţi în penitenciarul de tristă faimă de acolo. În fond, mai mult decît de un program de cercetare, este vorba de o căutare a poporului nostru pierdut, a celor morţi în închisori sau uciși și îngropați în genere nu departe de locul unde, din dispoziții arbitrare și fără vreo judecată, au fost asasinați de către Securitate sau Miliție.

”Destinul lui Marius Oprea, Vînătorul de securişti, cum a fost supranumit după ce a intrat în conştiinţa publică drept cel care descoperă şi inventariază mormintele şi gropile comune în care au fost aruncaţi, fără judecată, cîteva mii de români în perioada anilor ‘50 – de consolidare a comunismului în România – ucişi de poliţia politică, a fascinat Occidentul. Filmul, realizat de Mirel Bran şi Jonas Mercier (ambii ziarişti sau corespondenţi în Franţa – n. red.), este o cronică despre travaliul documentar şi logistic pe care-l presupune o deshumare. Privitorul este purtat prin munţi, alături de arheologii Horaţiu Crişan, Gheorghe Petrov şi Paul Scrobotă, “locotenenţii” lui Oprea, pe urmele unor morţi împuşcaţi de Securitate. ” (Ziua de Cluj)

SONY DSCDocumentarul realizat de Mirel Bran și Jonas Mercier a primit mai multe premii la festivaluri de film independent din Statele Unite: Best world feature – DIY Film Festival, Hollywood, 2010, Award of excellence, The Indie Fest, La Jolla, California,, 2010, Best documentary feature – American International Film Festival (Michigan), Best overall – Sky Fest Film Festival (Asheville, North Carolina). Fragmente din film au fost difuzate de postul de televiziune Canal + din Franța și filmul a fost, de asemenea, difuzat în România de TVR 2.

”Marius Oprea este specialistul cel mai avizat în Istoria Securităţii. Animat de un deosebit spririt investigativ, el dă dovadă în tot ce a scris pe această temă – crucială pentru înţelegerea evoluţiei politice a României dinainte, dar şi de după 1989 – de curaj şi tenacitat

e (…). Unui oficial UE, care s-a interesat în cursul unei vizite la Braşov cine este opoziţia din România, cineva, un român, i-a răspuns: Marius Oprea. Oprea a avut curajul, asumîndu-şi un risc deloc neglijabil pentru el şi familia lui, să descîlcească modul în care, în România de azi, Securitatea, privatizîndu-se, şi-a întins tentaculele pînă în cele mai ascunse cotloane ale puterii”. (Dennis Deletant)

Evenimentul se va desfășura în limba română.