Program cultural – decembrie 2018

03.12.2018, ora  18.00, Sala 1
Vernisajul expoziției itinerante dedicate pictorului austriac Gustav Klimt cu ocazia comemorării a 100 de ani de la moartea acestuia; prezintă: Călin Stegerean; participă: Thomas Kloiber; in colaborare cu Forumul Cultural Austriac

Vernissage der Wanderausstellung über den österreichischer Maler Gustav Klimt ein, dessen 100sten Todestag in diesem Jahr gedacht wird; es spricht: Călin Stegerean;unter der Teilnahme von: Thomas Kloiber; in Zusammenarbeit mit dem Österreichischem Kulturforum

04.12.2018, ora  14.00, Sala 1
Serbare de Crăciun pentru seniori și membrii Forumul Democrat al Germanilor din București cu orchestra Karpatenshow si corul Colegiului German“Goethe” din Bucuresti; coordonator prof. Adelina Oltean; în colaborare cu Forumul Democrat al Germanilor din România

Weihnachtsfeier für Senioren und Mitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Bukarest” mit dem Blasorchester Karpatenshow und dem Chor des “Goethe”- Kolleg Bukarest; Leiterin prof. Adelina Oltean; in Zusammenarbeit mit dem Demokratische Forum der Deutschen in Bukarest

04.12.2018. ora 18.00, Sala 1
Clubul turistic „Imagini din toată lumea”: conferință cu imagini “Călătorie in Georgia – Ascensiune pe Ushba Nord”; prezintă: Alexandru Baran și Mihai Cernat

Touristenklub „Bilder aus aller Welt”: „Konferenz und Bilder: „Reise in Georgien-der Aufstieg in Ushba Nord „; es sprechen: Alexandru Baran und Mihai Cernat

08.12.2018, ora 10.00, Sala 1
“Serbare de Crăciun pentru copii” cu participarea cursanților din grupele de copii de la Casa de Cultură “Friedrich Schiller”: colinde, poezii și ateliere

„Weihnachtsfeier für Kinder” mit den Kursteilnehmer der Kinderkurse des „Friedrich Schiller” Kulturhauses: Weihnachtslieder, Gedichte und Workshops

08.12.2018, ora 13.00, Sala 1
Conferinţa: „Meditaţia, integrarea completă în cea de-a patra dimensiune a conştiinţei” în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Meditation, die volle Integration in die vierte Dimension des Gewissens” in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien.

08.12.2018, ora  17.30,  Sala 1
Spectacolul eveniment: „Povestea lui Radha și Krishna”; prezintă: Carmen Coţovanu Pesantez și Carmen Muşat Coman; evenimentul se va desfășura sub auspiciile Ambasadei Indiei la București; în colaborare cu Centrul de arte “Euterpe“.

Indische Tanzvorstellung: „Die Geschichte von Radha und Krishna”; es sprechen: Carmen Coţovan Pesntez und Carmen Mușat; unter der Teilnahme von der indischen Botschaft in Bukarest; in Zusammenarbeit mit den Kunstzentrum „Euterpe“

10.12.2018 , ora 18.00, Sala 1
Prezentarea filmului: „Ladder in the Lions’ Den”; prezintă: prof. dr. Mariana-Virginia Lăzărescu; in colaborare cu Forumul Cultural Austriac

Aufführung des Films: „Leiter in der Löwengrube”; es spricht: Prof. Dr. Mariana-Virginia Lăzărescu; in Zusammenarbeit mit dem Österreichischem Kulturforum

11.12.2018 , ora 16.00,  Sala 1
Cenaclu literar „Arena literară”: seară de poezie: „Temeiul timpului” de Eliza Roha și „Din universul poeziei române actuale”; moderator: Nicolae Roșu; în colaborare cu editura Betta

Literatenkreis: „Literarische Arena“: lyrischer Abend: „Der Grund der Zeit“ von Eliza Roha und „Aus der rumänischen Dichtung“; Moderator: Nicolae Roșu; in Zusammenarbeit mit dem Betta Verlag

13.12.2018 , ora 16.00, Sala 1
Lansare de carte: „Artur” de Elisabeta Iosif și „Muma” de Angela Dina-Moțăianu; prezintă: Burcă; moderator: Nicolae Roșu; în colaborare cu editura Betta

Buchvorstellung: “Artur” von Elisabeta Iosif und „Die Mutter” von Angela Dina-Moțăianu; Moderator: Nicolae Roșu; in Zusammenarbeit mit dem Betta Verlag

15.12.2018 , ora 13.30,  Sala 1
Conferinţa: „Despre cele 3 canale energetice subtile şi cele 3 tendinţe majore ale fiinţei umane”; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Über die drei subtilen energetischen Kanäle und die drei Haupttendenzen der Lebewesen“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein „Sahaja Yoga“ Rumänien

19.11.2018 , ora 18.15 , Sala 1
Conferinţa: „Chakra Agnya – Poarta iluminării (Poarta cea strâmtă a Paradisului)””; în colaborare cu „Asociaţia Culturală Sahaja Yoga România”

Vortrag: „Chakra Agnya – Das Tor der Illumination (das enge Tor des Paradieses)“; in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein “Sahaja Yoga România”

20.12.2018 , ora 13.00 ,Sala 1
Cenaclul de poezie japoneză: Cenaclul literar de Haiku“: Bilanţul activităţilor desfăşurate şi analiza unor propuneri de activităţi pentru anul 2019; în colaborare cu „Societatea Română de Haiku”

Literatenkreis der japanischen Dichtung: Zusammenfassung der Aktivitäten in 2018 und Vorschläge für 2019 ; in Zusmmenarbeit mit dem„Rumänischen Haiku-Verein”