Conferinţe

MEDICI ŞI FARMACIŞTI GERMANI DIN ROMÂNIA

Joi 03.04.2014 ora: 18.00

Farmacisti _Afis A3La sfârşitul anilor ‘90 Casa de Cultură «Friedrich Schiller» a iniţiat un proiect având ca temă Moştenirea culturii germane din România (Deutsches Kulturerbe in Rumänien) cu scopul de a prezenta publicului larg din Bucureşti, în special tinerilor remarcabile personalităţi care au contribuit la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc.

Ideea studierii şi prezentării contribuţiei medicilor germani în medicina românească, în practica clinică, în învăţământ şi cercetare, a farmaciştilor de asemenea este inedită ca abordare, binevenită şi cu multe semnificaţii: este o tradiţie istorică datând de secole când medici şi farmacişti germani de pe teritoriul românesc au contribuit la dezvoltarea medicinii, la asistenţa medicală a populaţiei, au alimentat reţeaua medico-farmaceutică a ţării cu generaţii de absolvenţi dedicaţi acestor nobile profesii. Cunoscuta rigoare germană au îmbogăţit axiologic practica medicinii, învăţământul de specialitate şi cercetarea ştiinţifică. Comunitatea germană a constituit de-a lungul secolelor de convieţuire cu românii din Ardeal cât şi din spaţiul pe care ne place să-l numim “Carpato-danubiano-pontic” o frăţietate în sensul bun al cuvântului, care a fertilizat toate domeniile vieţii sociale, nivelul de civilizaţie, cultura, ştiinţele. Un multiculturalism armonios şi benefic a fost câştigul acestei convieţuiri de secole. Nu e lipsit de relevanţă că românii au respectat şi încurajat păstrarea tradiţiilor, a culturii şi limbii, istoria demonstrând că nu s-au înregistrat conflicte, neînţelegeri, germanii având toate drepturile şi acces neîngrădit în toate domeniile de activitate, inclusiv la nivel de vârf profesional, politic, decizional etc. (Dr. Constantin Bogdan).

Muzeul de Istorie a Farmaciei„, din cadrul Muzeului National Brukenthal din Sibiu, deschis în anul 1972 a avut o dublă motivare: pe de o parte aici a funcţionat prima farmacie pe teritoriul ţării noastre, atestată documentar în anul 1494, pe de altă parte în zona Sibiului s-a dezvoltat o bogată tradiţie a activităţii farmaceutice.

In aceeaşi clădire a funcţionat şi farmacia La ursul negru înfiinţată în jurul anului 1600. Colecţiile muzeului cuprind peste 6600 de piese ce aduc mărturii valoroase pentru evoluţia medicamentaţiei şi a tehnicilor farmaceutice de-a lungul a mai mult de trei secole şi jumătate.

Expoziţia de bază a Muzeului de istorie a farmaciei din Sibiu este organizată pe tiparul unei farmacii clasice, adică din oficină şi laborator la care s-au adăugat holul truselor medicale şi un sector de homeopatie.

Muzeul de Istorie din Sighişoara

Muzeul de istorie din Sighişoara are principalul sediu în Turnul cu Ceas, cel mai important turn al fortificaţiei sighişorene. La sfârşitul secolului XIX, în anul 1899 a devenit sediul muzeului, Urcând câteva trepte în Turnul cu Ceas ajungem la expoziţia de farmacie şi instrumente medicale, Sighişoara având o veche tradiţie în aceste domenii. Încă din Evul Mediu existau aici două centre spitaliceşti construite pe lângă biserici. Prima atestare documentară a unui spital s-a făcut în anul 1461, existenţa spitalelor determinând şi apariţia farmaciilor. Obiectele farmaceutice din expoziţia muzeului provin de la farmacia La Vulturul, din 1720 şi cuprind recipiente de lemn din secolele XVII-XVIII, sticlă şi porţelan aparţinând secolului XVIII.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

Specificul Muzeului din Piatra Neamţ este accentuat de prezenţa artiştilor germani care, încă din secolul XIX s-au remarcat în mişcarea artistică naţională şi europeană.

Laboratoarele PLANTAVOREL

Documentele istorice locale atestă existenţa pionierilor ‘’farmaciei verzi’’, a dinastiei Vorel, începând cu spiţerul Anton Vorel (1792 – 1860), ajuns pe aceste meleaguri din Boemia ( Cehia de astăzi), urmat de fiul său Lascăr şi de nepoții Constantin şi Teodor, care au dezvoltat la Piatra Neamţ în decursul unul secol o industrie performantă a medicamentelor şi produselor din plante medicinale. In 1883 se înființează Farmacia Curţii Regale. In 1910 ia naştere Laboratorul Vorel. 1983 se redeschid laboratoarele cunoscute şi astăzi sub denumirea de Plantavorel.

Prezintă:

Prof. dr. Constantin Bogdan: membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Gerontologie şi Geriatrie, membru titular al Uniunii Medicale Balcanice, membru al Societăţii Franceze de Gerontologie, autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice de specialitate, a 8 cărţi şi monografii dedicate geriatriei, diploma Decree of Merit- contributionn to Medicine and Gerontology, 1997.

Prof. dr. Nicolae Marcu: preşedintele Societăţii Române de Istoria Medicinii, copreşedinte al Asociaţiei Balcanice de Istoria şi Filozofia Medicii, autorul a peste 500 de lucrări de specialitate în ţară şi străinătate, coautor al tratatelor de Istoria Medicinii, 1970 şi Istoria Medicinii Româneşti, 1972.

Prof. dr. Farm. Ana Carată, preşedinte onorific Societatea Română de Istoria Farmaciei, membru titular Uniunea Medicală Balcanică, membru titular al Academiei Internaţionale de Istoria Farmaciei, autor a peste 200 de lucrări de specialitate publicate în ţară şi străinătate.

Coordonator proiect : Aurora Fabritius