Cartea lunii / Das Buch des Monats Cartea lunii aprilie 2021

Cartea lunii aprilie 2021

Aventuroasa călătorie în jurul lumii/ Die verrückte Weltreise
de Anna Fuchser, Igor Lange
Editura Ravensburger 2018

Cu mai mulți ani în urmă, editura Ravensburger lansa pe piață creionul electronic TipToi împreună cu o serie de cărți, care pot fi activate cu acest instrument ingenios. TipToi avea sa deschidă copiilor, o noua lume, a cărților interactive, vorbitoare.

Cărțile vorbitoare, odată atinse cu acest creion fermecat, încep să-și spună povestea. Din spatele imaginilor se aud efecte sonore, explicații, sau cintece.

Tip Toi este un sistem de învățare audiovizual pentru cărți cu care copiii pot decoperi lumea într-un mod creativ și învăța prin joc. El conține un senzor optic care poate citi coduri speciale ascunse în paginile cărților.

În cartea Die verrückte Weltreise/Aventuroasa călătorie în jurul lumii, de Anna Fuchser cu ilustrații de Igor Lange, cei doi copii Lily și Leo pornesc într-o călătorie aventuroasă în jurul lumii, în căutarea unchiului lor, inventatorul. Călătoria îi poartă prin deșert, prin agitația unui oraș mare precum Londra, prin Antarctica, China,  America, până la ruinele mayașe și în final Australia.

Cartea vine cu o surpriză: editura a produs un nou creion electronic TipToi CREATE care conține un microfon integrat și căruia i s-a adăugat funcția de înregistrare. Astfel, copiii au posibilitatea nu doar să asculte explicații și efecte sonore ci și să înregistreze și să-și asculte propria voce. Ei se pot înregistra inventând sunete, spunând povești, cântând cântece, interpretând vocea personajelor.

Pe fiecare pagină exista si jocuri captivante care pot fi rezolvate cu ajutorul creionului TipToi. De exemplu copiii trebuie să găsească în deșert contra-cronometru un număr de obiecte necesare supraviețuirii și să le atingă pe pagină cu creionul magic.

Cărtile nu mai sunt doar o combinatie de texte și imagini, cartea a devenit, cu ajutorul creionului electronic TipToi, o experienta multidisciplinară care stimulează creativitatea, învățarea prin joc și dezvoltă limbajul micilor cititori.

În filmulețul de mai jos puteți arunca o privire în cartea „Aventuroasa călătorie în jurul lumii”  și în jocul copiilor cu noul creion electronic Tiptoi CREATE.

Die verrückte Weltreise

von Anna Fuchser, Igor Lange

Ravensburger Verlag 2018

Vor einigen Jahren brachte der Ravensburger Verlag den elektronischen Stift TipToi zusammen mit einer Reihe von Büchern auf den Markt, die mit diesem neuartigen Tool aktiviert werden können. Mit TipToi hat der Ravensburger Verlag eine vollkommen neue Weise ermöglicht, wie Kinder interaktiv mit Büchern und neuem Wissen umgehen können und hat eine neue Welt der sprechenden Bücher eröffnet.

Die sprechenden Bücher, die einmal mit diesem verzauberten Stift getippt werden, beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Hinter den Bildern sind Geräusche, Sprache, Musik und Lieder zu hören.

Tipp Toi ist ein audiovisuelles Lernsystem für Bücher, mit dem Kinder die Welt auf kreative Weise entdecken und spielerisch darüber lernen können. Der Stift enthält einen optischen Sensor, der spezielle Codes lesen kann, die hinter den Seiten der Bücher versteckt sind.

In dem vorliegenden  Buch, Die verrückte Weltreise von Anna Fuchser mit Illustrationen von Igor Lange begeben sich die beiden Kinder Lily und Leo auf der Suche nach ihrem Onkel, dem Erfinder, auf eine abenteuerliche Reise um die Welt. Die Reise führt sie durch die Wüste, durch die Hektik einer Großstadt wie London, durch die Antarktis, China, Amerika, bis zu den Maya-Ruinen und schließlich nach Australien.

Das Buch bietet eine Überraschung: der Verlag hat einen neuen Stift produziert, „Tiptoi CREATE“, in dem ein Mikrofon integriert wurde und der auch die Aufnahmefunktion hat. So haben Kinder die Möglichkeit, nicht nur Sprache und Geräusche anzuhören, sondern auch ihre eigene Stimme aufzunehmen und anzuhören. Sie können sich selbst aufnehmen, wenn sie Geräusche erfinden, Geschichten erzählen, Lieder singen, Reime vervollständigen und den abgebildeten Figuren  ihre Stimme leihen.

Außerdem, gibt es auf jeder Seite spannende Spiele, die mit dem TipToi-Stift gelöst werden können. In der Wüste, zum Beispiel,  müssen Kinder eine Reihe von Objekten suchen, die zum Überleben benötigt werden, und sie mit dem Stift auf der Seite tippen.

Bücher sind nicht mehr nur eine Kombination aus Texten und Bildern, das Buch ist mit Hilfe des elektronischen Stifts TipToi CREATE zu einer multidisziplinären Erfahrung geworden, die Kreativität anregt, zum spielerischen Lernen motiviert und die Sprachkompetenz kleiner Entdecker trainiert.

Cartea lunii martie 2021
Atlasul universului pentru copii cu planete pop-up

De Marie Greenwood

Editura  Dorling Kindersley , 2011

Atlasul universului pentru copii cu planete pop-up  (Kinder-Weltraumatlas mit Pop-up Planeten) de Marie Greenwood este o carte pentru copiii pasionați de planete, care privesc îndelung cerul noaptea pentru a descoperi stelele și tainele care le înconjoară și care visează, poate, să zboare într-o zi în cosmos.

Cartea ține loc de rachetă: îi poartă pe copii prin cosmos, într-o călătorie fascinantă, în care pot descoperi planetele, le pot privi de aproape cu ajutorul fotografiilor impresionante, pot observa poziția fiecăruia în sistemul solar în spectaculoasa imagine pop-up de la începutul cărții, pot afla detalii captivante și curiozități despre ele de pe planșele colorate care se extrag din paginile duble ale cărții.

Planetele sistemului nostru solar sunt prezentate rând pe rând, fiecăreia revenindu-i două pagini din atlas și o planșă cu informații suplimentare despre dimensiune, distanță, temperatură, etimologia numelui etc. Ultimele pagini ale atlasului sunt dedicate Căii Lactee și Universului.

Nu lipsesc întrebări care invită la cercetare și descoperire. De ce strălucește luna?  Care planetă se învârte cel mai repede? Ce greutate ai avea pe Mercur? Cine a descoperit planeta Uranus? Câte inele are Saturn? Cât durează un an pe planeta Marte?

Copiii care se îmbarcă în această aventură vor afla răspunsuri la aceste întrebări și la multe altele și își vor păstra viu interesul pentru cosmos și tainele sale.

Kinderweltraumatlas mit Pop-up- Planeten

Von Marie Greenwood

DK Verlag Dorling Kindersley, 2011

Kinder-Weltraumatlas  mit Pop-Up Planeten  von Marie Greenwood ist ein Buch für Kinder, die sich für Planeten interessieren, die gerne in den Nachthimmel schauen, um die Sterne und ihre Geheimnisse zu entdecken, und die vielleicht davon träumen, eines Tages in den Kosmos zu fliegen.

Das Buch tritt an die Stelle der Rakete: Es führt Kinder durch den Kosmos auf einer faszinierenden Reise, auf der sie die Planeten entdecken, sie mit Hilfe von ansprechenden Bildern genau betrachten, und die Position jedes einzelnen im Sonnensystem im beeindruckenden Pop-up Modell  vom Anfang des Buches beobachten, und  Details dazu auf den farbigen Auszietafeln erfahren können.

Die Planeten unseres Sonnensystems werden einzeln auf je einer Doppelseite des Atlases vorgestellt. Die Ausziehtafeln liefern zusätzliche Informationen zu Größenverhältnissen, Entfernungen, Temperaturen, Etymologie der Namen usw. Die letzten Seiten des Atlases sind der Milchstraße und dem Universum gewidmet.

Es gibt auch Quiz- Fragen, die zum Schauen und Entdecken anregen: Warum scheint der Mond? Welcher Planet dreht sich am schnellsten? Wie viel würde man auf Merkur wiegen?

Wer hat den Planeten Uranus entdeckt? Wie viele Ringe hat Saturn? Wie lange dauert ein Jahr auf dem Mars?

Kinder, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, finden Antworten auf diese und andere Fragen  und werden dadurch angeregt, sich weiter mit dem Thema Weltraum zu beschäftigen.

Cartea lunii februarie 2021
Un înțelept, un rege și mult orez
Legenda șahului
de Paolo Friz
Editura Antlantis 2017

În jurul apariției jocului de șah circulă mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute este cea a boabelor de orez sau de grâu.

“Un înțelept, un rege și mult orez” de Paolo Friz repovestește această legendă, plasând-o în spațiul asiatic, al Chinei antice și însoțind-o de ilustrații luminoase și clare care dau viață poveștii. Povestea este despre un rege nedrept dar iubitor de jocuri si un înțelept.

Atunci când oamenii s-au dus să se plângă la înțelept de lăcomia și nedreptatea regelui, acesta a născocit un joc pt a –i da o lecție regelui. Un joc în care personaje erau chiar regele și supușii săi.

Regele a fost încântat de frumusețea jocului și s-a aratat dispus să plătească oricât pentru a-l cumpăra. Înțeleptul i-a cerut însă ceva neașteptat: un bob de orez pentru primul pătrat de pe tabla de șah, două boabe pt al doilea, patru boabe pentru al treilea, opt boabe pentru al patrulea ș.a.m.d până la al șaizecișipatrulea, cantitatea dublându-se mereu de la un pătrat la altul. Regele a fost de acord, uimit că bărbatul a cerut o recompensă atât de mică : doar un sac de orez.

Mai târziu a aflat de la trezorierul său că ceea ce ceruse înțeleptul era o sumă astronomică, rezultatul progresiei geometrice: o cantitate de orez fabuloasă care depășea cu mult rezervele de orez ale Chinei și chiar ale întregului glob timp de mai multe secole. Era nevoie de miliarde de vapoare pline cu orez care dacă ar fi fost așezate unul lângă altul, ar fi depășit distanța de la pamînt la soare. Cantitatea era de 900 de miliarde de tone!

Cu această mutare abilă, înțeleptul i-a dat regelui orgolios și nedrept, șah mat și o importantă lecție de viață.

Povestea “Un înțelept, un rege și mult orez” este un fel de basm anecdotic-matematic, despre nedreptate, orgoliu și înțeleciune care nu se adresează doar copiilor. Ea explică foarte frumos apariția șahului și ilustrează inteligența și gândirea creativă și strategică de care este nevoie în confruntarea jocului.

Ein Weiser, ein Kaiser und viel Reis
 Die Legende von der Erfindung des Schachspiels
Von Paolo Friz
Antlantis Verlag 2017

Um die Erfindung des Schachs ranken sich zahlreiche Legenden. Eine der bekanntesten ist die von Reis- oder Weizenkörnern.

Paolo Friz erzählt in seinem schönen Bilderbuch “Ein Kaiser, ein Waiser und viel Reis”  diese Legende nach, und siedelt sie im asiatischen Raum des alten China an. Die Geschichte. die mit märchenhaften Illustrationen versehen ist, handelt von einem ungerechten, aber spieleliebenden König und einem Weisen.

Als sich die Bauern über die Gier und Ungerechtigkeit des Kaisers bei dem Weisen beschweren, erfindet dieser ein Spiel, das Schach, um dem König eine Lektion zu erteilen. Ein Spiel, in dem der Kaiser die wichtigste Figur ist aber ohne Bauern und die anderen Figuren nichts erreichen kann.

Der Kaiser ist so begeistert von der Schönheit des Spiels, dass er jeden Preis für das Spiel zu zahlen bereit ist. Aber der Weise bittet ihn um etwas Unerwartetes: ein Reiskorn für das erste Feld auf dem Spielbrett, zwei Körner für das zweite, vier Körner für das dritte, acht Körner für das vierte und so fort bis zum vierundsechzigsten – immer das Doppelte. Der König stimmt zu, erstaunt, dass der Mann eine so kleine Belohnung verlangt: nur einen Sack Reis.

Später erfährt er von seinem Hofmathematiker, dass der Weise um eine astronomische Summe gebeten hat, eine fabelhafte Menge Reis, die jahrhundertelang die Reisreserven Chinas und sogar der ganzen Welt weit überstieg. Das waren Milliarden von Frachtschiffen voller Reis. Wenn man sie aneinanderreihen würde, wäre die Schiffskette länger als der Weg von der Erde bis zur Sonne. Die Menge betrug 900 Milliarden Tonnen!

Mit diesem geschickten Zug setzt der Weise den überheblichen und ungerechten Kaiser Schachmatt und erteilt ihm eine wichtige Lektion fürs Leben.

Die Geschichte von der Erfindungs des Schachsspiels ist eine Art anekdotisch-mathematisches Märchen über Ungerechtigkeit, Überheblichkeit und Weisheit, die  sich nicht nur an Kinder richtet. Sie veranschaulicht die Intelligenz und das kreative und strategische Denken, die erforderlich sind, um eine Schachpartie zu gewinnen.

Cartea lunii decembrie 2020
Lângă pomul de Craciun…/ Am Weihnachtsbaume…
de Nils Kacirek și Franziska Biermann
Editura Berlin 2007

Cartea lunii decembrie este o carte de colinde. Crăciunul se apropie cu pași repezi, pregătirile sunt în toi și de aceea nu pot lipsi colindele care  ne fac așteptarea mai ușoară și mai frumoasă.

Compozitorul Nils Kacirek și ilustratoarea Franziska Biermann au creat o carte cu concept deosebit: Am Weihnachtsbaume…/ Lângă pomul de Craciun, o carte cu „colinde de privit ascultat și cântat”.

Cartea este un alt fel calendar de Advent, unul muzical: conține 24 de colinde  pentru fiecare din cele 24 de zile de dinaintea Crăciunului. Pe CD-ul inclus se găsesc colindele interpretate într-o combinație originală de  stil clasic și modern.

Ilustrațiile vesele și dinamice susțin vizual colindele redate cu text și note și le leagă într-o poveste unitară. Fiecare colind are o ilustrație proprie care îl completează. Ilustrațiile spun povestea  unei familii neobișnuite care se pregătește de Crăciun. La fiecare colind se mai adaugă în imagine un personaj desprins parcă din colindul prezentat iar în interpretarea de pe Cd se mai adaugă o voce nouă în grupul de interpreți.

Pe fiecare pagină a cărții, ușa se deschide, ca la calendarul de Advent și în casa familiei pătrund pe rând personaje reale sau de poveste: tatăl cu o chitară, un băiat cu tobe, o doamnă cu acordeon, oițe cu clopoței, un crocodil cu fular și cizme, un înger, un urs cu un brad de Crăciun și multe altele. La final,  la ultimul colind, apare chiar Moș Craciun pe un cal alb. Casa familiei a devenit neîncăpătoare pentru numeroșii vizitatori care s-au strâns în jurul bradului împodobit și cântă ca o adevărată orchestră.

CD-ul oferă și versiunea intrumentală a colindelor, așa că nu ne mai râmâne altceva de făcut decât să ne alăturăm colindătorilor din poveste și să cântăm împreună colinde germane. https://vimeo.com/87809295

Am Weihnachtsbaume…von Nils Kacirek und Franziska Biermann
Berlin Verlag 2007

Das  Buch des Monats Dezember ist ein Weihnachtsliederbuch. Die Weihanchten steht vor der Tür, die Vorbereitungen sind im vollen Gange, also dürfen die Weihnachtslieder nicht fehlen: sie stimmen uns auf Weihnachten ein und verschönern die  Wartezeit aufs Fest.

Der Komponist Nils Kacirek und die Illustratorin Franziska Biermann haben ein Buch mit einem besonderen Konzept verfasst: „Am Weihnachtsbaume…”, ein Buch mit Weihnachtsliedern „zum Gucken, Hören und Mitsingen”.

Das Buch ist ein origineller Adventskalender in musikalischer Form. Es enthält 24 Weihnachtslieder für jeden Adventstag. Auf der beiliegenden CD  finden sich originelle Weihnachtslieder in teils modernen, teils klassischen Arrangements.

Die witzigen und dynamischen Illustrationen unterhalten visuell  die Weihnachtslieder, die  mit Text und Noten geschrieben sind und binden sie in eine einheintliche Geschichte ein. Jedes Weihnachtslied hat eine eigene Illustration, die es veranschaulicht und ergänzt. Die Bilder erzählen die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie, die sich für das Weihnachtsfest vorbereitet.

Bei jedem Lied kommt eine neue Figur ins Weihnachtszimmer der Familie und  parallel kommt eine neue Stimme im Chor der Sänger und Musikanten auf der CD.

Auf jeder Seite des Buches, öffnet sich die Tür des Zimmers, wie bei dem Adventskalender und ins Haus der Familie treten reale oder Phantasiefiguren ein: ein Mann mit einer Gitarre, ein Junge mit Trommeln, eine Frau mit Akkordeon, Schafe mit Glöckchen, ein Krokodil mit Schal und Stiefeln, ein Engel, ein Bär mit einem Weihnachtsbaum und viele andere. Am Schluss, beim letzten Lied, taucht  der Weihnachtsmann selbst auf einem weißen Pferd auf. Das Weihanchtszimmer ist zu eng für die zahlreichen Gäste geworden, die sich um den geschmückten Tannenbaum versammelt haben und  wie ein echtes Orchester musizieren.

Die CD bietet auch die Mitsingversion der Lieder an, also es bleibt uns nichts anderes übrig als der fröhlichen Sängergruppe anzuschließen und zusammen deutsche Weihnachtslieder mitzusingen. https://vimeo.com/87809295

Cartea lunii noiembrie 2020

DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN- EIN GRAMMATIKKRIMI/

FRUMOASA A SOSIT – O POVESTIRE POLIȚISTĂ DESPRE GRAMATICĂ

Klett Verlag/ Editura Klett (Edition Deutsch) de Linda M. Brand (1999)

Ai impresia că verbele te urmăresc? Substantivele au devenit suspecte? Adjectivele sună ciudat? Pastrează-ți calmul, nu e cazul să suni la poliție. Ai pătruns intr-un Grammatikkrimi, un fel de povestire polițistă în care gramatica e parte din mister.

Gramatica germană nu e doar complicată și dificilă. Poate fi și captivantă dacă e prezentată sub forma unui thriller polițist. Acest lucru o dovedește cartea Die Schöne ist angekommen

(Frumoasa a sosit) subintitulată Ein Grammatikkrimi, o combinație inedită de poveste polițistă și culegere de exerciții de gramatică.

Personajele și intriga poveștii (Hugo von Zabelthau deține ilegal o statuetă egipteană valoroasă) sunt un pretext de a recapitula și exersa regulile gramaticii germane într-o forma creativă și interesantă.

Povestea polițistă începe cu o scrisoare anonimă care declanșează tensiune și suspans. Cineva cunoaște secretul lui Hugo și îi cere bani pentru a nu-l face public.

Între capitolele poveștii se strecoară exerciții de gramatică  care sunt parte din poveste și care îl implică direct pe cititor: să completeze terminațiile unui adjectiv, să pună verbul la forma potrivită, să decline un substantiv, toate acestea sunt parte din dezlegarea misterului. Rezolvând exercițiile, cititorul descoperă și în același timp scrie și el povestea.

Vocabularul, exercițiile, și explicațiile gramaticale sunt de nivel B1-B2 și sunt o bună pregătire pentru Zertifikat Deutsch. Ele pot fi folosite pentru studiul individual cât și pentru predarea la curs. După rezolvarea lor, cititorul își poate verifica cunoștințele rezolvând un test cu 60 de întrebări care sintetizează întreaga poveste.

La final totul se clarifică, tensiunea se aplanează, statueta egipteană își recapătă locul. Gramatica germană nu mai pare un mister greu de descifrat. Adjectivele își găsesc singure terminațiile, verbele se așează cuminți în formele lor, substantivele și articolele își schimbă cu ușurință cazurile. Și aceasta fără ajutorul vreunui detectiv sau polițist.

Nu mai încape nici o îndoială: povestea  polițist-gramaticală e cea mai bună opțiune, dacă vrei să înveți gramatica germană cu „sufletul la gură”.­
„Frumoasa a sosit” abordează într-o poveste polițistă captivantă problemele gramaticale esențiale pentru Zertifikat Deutsch (B1).

Lectura conține:

 • o poveste polițistă în curs de desfășurare
 • explicații gramaticale ușor de înțeles
 • diverse exerciții care continuă și îmbogățesc thrillerul
 • soluții pentru toate exercițiile
 • un autotest cu 60 de întrebări

Această culegere de exerciții se bazează pe practica didactică și a fost folosită de multe ori cu succes la cursuri. Explicațiile detaliate și soluțiile exercițiilor vă permit, să lucrați și  individual cu exercițiile.

Puteți folosi „Frumoasa a sosit”:

 • la sfârșitul nivelului de bază pentru a vă pregăti pentru examenul de Zertifikat Deutsch (B1)
 • La începutul nivelului intermediar (B2) pentru a recapitula gramatica nivelului de bază

DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN       Ein Grammatikkrimi    Deutsch als Fremdsprache

Klett Verlag (Edition Deutsch) von Linda M. Brand (1999)

Hast du das Gefühl, dass die Verben dir heimlich folgen? Sind dir die Substantive in der letzten Zeit verdächtig geworden? Klingen die Adjektive merkwürdig? Bleib ruhig, du sollst nicht gleich die Polizei anrufen. Du bist gerade in einen Grammatikkrimi eingedrungen, eine Art Kriminalgeschichte, in der die Grammatik Teil des Rätsels ist.

Die deutsche Grammatik ist nicht nur kompliziert und schwierig, sie kann auch spannend sein, wenn sie in Form eines Thrillers präsentiert wird. Das beweist das Buch Die Schöne ist angekommen, Ein Grammatikkrimi. Der Untertitel (Ein Grammatikkrimi) weist darauf hin, dass es um eine originelle Mischung aus Kriminalgeschichte und Übungsgrammatik handelt.

Die Figuren und der Konflikt (Hugo von Zabelthau besitzt illegal eine kostbare ägyptische Statue) sind eine Vorwand, die Grammatikregeln der deutschen Sprache in einer kreativen und interessanten Form zu festigen und wiederholen.

Der Grammatikkrimi fängt mit einem mysteriösen, anonymen Brief an, der Spannung und Aufregung auslöst. Ein Unbekannter weiß um das Geheimnis von Hugo und verlangt Geld, um nicht die Polizei darüber zu informieren.

Im Verlauf der Kriminalgeschichte sind Grammatikübungen eingebettet, die Teil der Geschichte sind, und den Leser aktiv miteinbeziehen: die Endungen der Adjektive zu ergänzen, ein Substantiv zu deklinieren, ein Verb in die richtige Form zu setzen, all das gehört zur Lösung des Rätsels. Während der Leser die Grammatikübungen löst, entdeckt er den Gang der Handlung und schreibt an der Geschichte mit.

Die Übungen, der Wortschatz und die grammatischen Schwerpunkte sind auf Niveau B1-B2 und orientieren sich an den Anforderungen des Zertifikats Deutsch. Sie können sowohl im Unterricht als auch im Selststudium eingesetzt werden. Nachdem der Leser die Übungen gelöst hat, kann er sein Wissen testen: im Anhang wird der Inhalt der Geschichte in 60 Fragen zusammengefasst.

Am Ende klärt sich alles auf, die Spannung wird abgebaut, die Statue verlässt ihren Versteck und auch das Rätsel der deutschen Grammatik wird gelöst. Die Adjektive finden wie von selbst ihre Endungen, die Verben setzen sich brav an ihren Platz, die Substantive und die Artikel wechseln im Nu ihre Kasus und Form. Ohne Hilfe eines Polizisten oder Detektivs.

Es besteht kein Zweifel mehr: der Grammatikkrimi ist die beste Wahl, wenn man die deutsche Grammatik mit Spannung und Neugier erleben und lernen will.

„Die Schöne ist  angekommen” vermittelt Deutschlernenden in einer spannenden Kriminalgeschichte wichtige Grammatikthemen, die sie für das Zertifikat Deutsch (B1) beherrschen müssen.

Die Lektüre enthält:

 • eine fortlaufende Kriminalgeschichte
 • leicht verständliche Grammatikerklärungen
 • vielfältige Übungen, die den Krimi fortführen und ausschmücken
 • Lösungen für alle Übungen
 • Testfragen für einen Selbsttest

Für Unterricht und Selbststudium
Dieses Übungsbuch wurde aus der Unterrichtspraxis heraus entwickelt und dort mehrmals mit Spaß und Erfolg erprobt. Ausführliche Erklärungen und ein Lösungsschlüssel erlauben auch eine selbstständige Bearbeitung der Übungen.

Setzen Sie Die Schöne ist angekommen ein

 • am Ende der Grundstufe zur Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch(B1)
 • zu Beginn der Mittelstufe (B2) zur Wiederholung der Grammatik der Grundstufe
Cartea lunii martie 2021
Atlasul universului pentru copii cu planete pop-up

De Marie Greenwood

Editura  Dorling Kindersley , 2011

Atlasul universului pentru copii cu planete pop-up  (Kinder-Weltraumatlas mit Pop-up Planeten) de Marie Greenwood este o carte pentru copiii pasionați de planete, care privesc îndelung cerul noaptea pentru a descoperi stelele și tainele care le înconjoară și care visează, poate, să zboare într-o zi în cosmos.

Cartea ține loc de rachetă: îi poartă pe copii prin cosmos, într-o călătorie fascinantă, în care pot descoperi planetele, le pot privi de aproape cu ajutorul fotografiilor impresionante, pot observa poziția fiecăruia în sistemul solar în spectaculoasa imagine pop-up de la începutul cărții, pot afla detalii captivante și curiozități despre ele de pe planșele colorate care se extrag din paginile duble ale cărții.

Planetele sistemului nostru solar sunt prezentate rând pe rând, fiecăreia revenindu-i două pagini din atlas și o planșă cu informații suplimentare despre dimensiune, distanță, temperatură, etimologia numelui etc. Ultimele pagini ale atlasului sunt dedicate Căii Lactee și Universului.

Nu lipsesc întrebări care invită la cercetare și descoperire. De ce strălucește luna?  Care planetă se învârte cel mai repede? Ce greutate ai avea pe Mercur? Cine a descoperit planeta Uranus? Câte inele are Saturn? Cât durează un an pe planeta Marte?

Copiii care se îmbarcă în această aventură vor afla răspunsuri la aceste întrebări și la multe altele și își vor păstra viu interesul pentru cosmos și tainele sale.

Kinderweltraumatlas mit Pop-up- Planeten

Von Marie Greenwood

DK Verlag Dorling Kindersley, 2011

Kinder-Weltraumatlas  mit Pop-Up Planeten  von Marie Greenwood ist ein Buch für Kinder, die sich für Planeten interessieren, die gerne in den Nachthimmel schauen, um die Sterne und ihre Geheimnisse zu entdecken, und die vielleicht davon träumen, eines Tages in den Kosmos zu fliegen.

Das Buch tritt an die Stelle der Rakete: Es führt Kinder durch den Kosmos auf einer faszinierenden Reise, auf der sie die Planeten entdecken, sie mit Hilfe von ansprechenden Bildern genau betrachten, und die Position jedes einzelnen im Sonnensystem im beeindruckenden Pop-up Modell  vom Anfang des Buches beobachten, und  Details dazu auf den farbigen Auszietafeln erfahren können.

Die Planeten unseres Sonnensystems werden einzeln auf je einer Doppelseite des Atlases vorgestellt. Die Ausziehtafeln liefern zusätzliche Informationen zu Größenverhältnissen, Entfernungen, Temperaturen, Etymologie der Namen usw. Die letzten Seiten des Atlases sind der Milchstraße und dem Universum gewidmet.

Es gibt auch Quiz- Fragen, die zum Schauen und Entdecken anregen: Warum scheint der Mond? Welcher Planet dreht sich am schnellsten? Wie viel würde man auf Merkur wiegen?

Wer hat den Planeten Uranus entdeckt? Wie viele Ringe hat Saturn? Wie lange dauert ein Jahr auf dem Mars?

Kinder, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, finden Antworten auf diese und andere Fragen  und werden dadurch angeregt, sich weiter mit dem Thema Weltraum zu beschäftigen.

Cartea lunii februarie 2021
Un înțelept, un rege și mult orez
Legenda șahului
de Paolo Friz
Editura Antlantis 2017

În jurul apariției jocului de șah circulă mai multe legende. Una dintre cele mai cunoscute este cea a boabelor de orez sau de grâu.

“Un înțelept, un rege și mult orez” de Paolo Friz repovestește această legendă, plasând-o în spațiul asiatic, al Chinei antice și însoțind-o de ilustrații luminoase și clare care dau viață poveștii. Povestea este despre un rege nedrept dar iubitor de jocuri si un înțelept.

Atunci când oamenii s-au dus să se plângă la înțelept de lăcomia și nedreptatea regelui, acesta a născocit un joc pt a –i da o lecție regelui. Un joc în care personaje erau chiar regele și supușii săi.

Regele a fost încântat de frumusețea jocului și s-a aratat dispus să plătească oricât pentru a-l cumpăra. Înțeleptul i-a cerut însă ceva neașteptat: un bob de orez pentru primul pătrat de pe tabla de șah, două boabe pt al doilea, patru boabe pentru al treilea, opt boabe pentru al patrulea ș.a.m.d până la al șaizecișipatrulea, cantitatea dublându-se mereu de la un pătrat la altul. Regele a fost de acord, uimit că bărbatul a cerut o recompensă atât de mică : doar un sac de orez.

Mai târziu a aflat de la trezorierul său că ceea ce ceruse înțeleptul era o sumă astronomică, rezultatul progresiei geometrice: o cantitate de orez fabuloasă care depășea cu mult rezervele de orez ale Chinei și chiar ale întregului glob timp de mai multe secole. Era nevoie de miliarde de vapoare pline cu orez care dacă ar fi fost așezate unul lângă altul, ar fi depășit distanța de la pamînt la soare. Cantitatea era de 900 de miliarde de tone!

Cu această mutare abilă, înțeleptul i-a dat regelui orgolios și nedrept, șah mat și o importantă lecție de viață.

Povestea “Un înțelept, un rege și mult orez” este un fel de basm anecdotic-matematic, despre nedreptate, orgoliu și înțeleciune care nu se adresează doar copiilor. Ea explică foarte frumos apariția șahului și ilustrează inteligența și gândirea creativă și strategică de care este nevoie în confruntarea jocului.

Ein Weiser, ein Kaiser und viel Reis
 Die Legende von der Erfindung des Schachspiels
Von Paolo Friz
Antlantis Verlag 2017

Um die Erfindung des Schachs ranken sich zahlreiche Legenden. Eine der bekanntesten ist die von Reis- oder Weizenkörnern.

Paolo Friz erzählt in seinem schönen Bilderbuch “Ein Kaiser, ein Waiser und viel Reis”  diese Legende nach, und siedelt sie im asiatischen Raum des alten China an. Die Geschichte. die mit märchenhaften Illustrationen versehen ist, handelt von einem ungerechten, aber spieleliebenden König und einem Weisen.

Als sich die Bauern über die Gier und Ungerechtigkeit des Kaisers bei dem Weisen beschweren, erfindet dieser ein Spiel, das Schach, um dem König eine Lektion zu erteilen. Ein Spiel, in dem der Kaiser die wichtigste Figur ist aber ohne Bauern und die anderen Figuren nichts erreichen kann.

Der Kaiser ist so begeistert von der Schönheit des Spiels, dass er jeden Preis für das Spiel zu zahlen bereit ist. Aber der Weise bittet ihn um etwas Unerwartetes: ein Reiskorn für das erste Feld auf dem Spielbrett, zwei Körner für das zweite, vier Körner für das dritte, acht Körner für das vierte und so fort bis zum vierundsechzigsten – immer das Doppelte. Der König stimmt zu, erstaunt, dass der Mann eine so kleine Belohnung verlangt: nur einen Sack Reis.

Später erfährt er von seinem Hofmathematiker, dass der Weise um eine astronomische Summe gebeten hat, eine fabelhafte Menge Reis, die jahrhundertelang die Reisreserven Chinas und sogar der ganzen Welt weit überstieg. Das waren Milliarden von Frachtschiffen voller Reis. Wenn man sie aneinanderreihen würde, wäre die Schiffskette länger als der Weg von der Erde bis zur Sonne. Die Menge betrug 900 Milliarden Tonnen!

Mit diesem geschickten Zug setzt der Weise den überheblichen und ungerechten Kaiser Schachmatt und erteilt ihm eine wichtige Lektion fürs Leben.

Die Geschichte von der Erfindungs des Schachsspiels ist eine Art anekdotisch-mathematisches Märchen über Ungerechtigkeit, Überheblichkeit und Weisheit, die  sich nicht nur an Kinder richtet. Sie veranschaulicht die Intelligenz und das kreative und strategische Denken, die erforderlich sind, um eine Schachpartie zu gewinnen.

Cartea lunii decembrie 2020
Lângă pomul de Craciun…/ Am Weihnachtsbaume…
de Nils Kacirek și Franziska Biermann
Editura Berlin 2007

Cartea lunii decembrie este o carte de colinde. Crăciunul se apropie cu pași repezi, pregătirile sunt în toi și de aceea nu pot lipsi colindele care  ne fac așteptarea mai ușoară și mai frumoasă.

Compozitorul Nils Kacirek și ilustratoarea Franziska Biermann au creat o carte cu concept deosebit: Am Weihnachtsbaume…/ Lângă pomul de Craciun, o carte cu „colinde de privit ascultat și cântat”.

Cartea este un alt fel calendar de Advent, unul muzical: conține 24 de colinde  pentru fiecare din cele 24 de zile de dinaintea Crăciunului. Pe CD-ul inclus se găsesc colindele interpretate într-o combinație originală de  stil clasic și modern.

Ilustrațiile vesele și dinamice susțin vizual colindele redate cu text și note și le leagă într-o poveste unitară. Fiecare colind are o ilustrație proprie care îl completează. Ilustrațiile spun povestea  unei familii neobișnuite care se pregătește de Crăciun. La fiecare colind se mai adaugă în imagine un personaj desprins parcă din colindul prezentat iar în interpretarea de pe Cd se mai adaugă o voce nouă în grupul de interpreți.

Pe fiecare pagină a cărții, ușa se deschide, ca la calendarul de Advent și în casa familiei pătrund pe rând personaje reale sau de poveste: tatăl cu o chitară, un băiat cu tobe, o doamnă cu acordeon, oițe cu clopoței, un crocodil cu fular și cizme, un înger, un urs cu un brad de Crăciun și multe altele. La final,  la ultimul colind, apare chiar Moș Craciun pe un cal alb. Casa familiei a devenit neîncăpătoare pentru numeroșii vizitatori care s-au strâns în jurul bradului împodobit și cântă ca o adevărată orchestră.

CD-ul oferă și versiunea intrumentală a colindelor, așa că nu ne mai râmâne altceva de făcut decât să ne alăturăm colindătorilor din poveste și să cântăm împreună colinde germane. https://vimeo.com/87809295

Am Weihnachtsbaume…von Nils Kacirek und Franziska Biermann
Berlin Verlag 2007

Das  Buch des Monats Dezember ist ein Weihnachtsliederbuch. Die Weihanchten steht vor der Tür, die Vorbereitungen sind im vollen Gange, also dürfen die Weihnachtslieder nicht fehlen: sie stimmen uns auf Weihnachten ein und verschönern die  Wartezeit aufs Fest.

Der Komponist Nils Kacirek und die Illustratorin Franziska Biermann haben ein Buch mit einem besonderen Konzept verfasst: „Am Weihnachtsbaume…”, ein Buch mit Weihnachtsliedern „zum Gucken, Hören und Mitsingen”.

Das Buch ist ein origineller Adventskalender in musikalischer Form. Es enthält 24 Weihnachtslieder für jeden Adventstag. Auf der beiliegenden CD  finden sich originelle Weihnachtslieder in teils modernen, teils klassischen Arrangements.

Die witzigen und dynamischen Illustrationen unterhalten visuell  die Weihnachtslieder, die  mit Text und Noten geschrieben sind und binden sie in eine einheintliche Geschichte ein. Jedes Weihnachtslied hat eine eigene Illustration, die es veranschaulicht und ergänzt. Die Bilder erzählen die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie, die sich für das Weihnachtsfest vorbereitet.

Bei jedem Lied kommt eine neue Figur ins Weihnachtszimmer der Familie und  parallel kommt eine neue Stimme im Chor der Sänger und Musikanten auf der CD.

Auf jeder Seite des Buches, öffnet sich die Tür des Zimmers, wie bei dem Adventskalender und ins Haus der Familie treten reale oder Phantasiefiguren ein: ein Mann mit einer Gitarre, ein Junge mit Trommeln, eine Frau mit Akkordeon, Schafe mit Glöckchen, ein Krokodil mit Schal und Stiefeln, ein Engel, ein Bär mit einem Weihnachtsbaum und viele andere. Am Schluss, beim letzten Lied, taucht  der Weihnachtsmann selbst auf einem weißen Pferd auf. Das Weihanchtszimmer ist zu eng für die zahlreichen Gäste geworden, die sich um den geschmückten Tannenbaum versammelt haben und  wie ein echtes Orchester musizieren.

Die CD bietet auch die Mitsingversion der Lieder an, also es bleibt uns nichts anderes übrig als der fröhlichen Sängergruppe anzuschließen und zusammen deutsche Weihnachtslieder mitzusingen. https://vimeo.com/87809295

Cartea lunii noiembrie 2020

DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN- EIN GRAMMATIKKRIMI/

FRUMOASA A SOSIT – O POVESTIRE POLIȚISTĂ DESPRE GRAMATICĂ

Klett Verlag/ Editura Klett (Edition Deutsch) de Linda M. Brand (1999)

Ai impresia că verbele te urmăresc? Substantivele au devenit suspecte? Adjectivele sună ciudat? Pastrează-ți calmul, nu e cazul să suni la poliție. Ai pătruns intr-un Grammatikkrimi, un fel de povestire polițistă în care gramatica e parte din mister.

Gramatica germană nu e doar complicată și dificilă. Poate fi și captivantă dacă e prezentată sub forma unui thriller polițist. Acest lucru o dovedește cartea Die Schöne ist angekommen

(Frumoasa a sosit) subintitulată Ein Grammatikkrimi, o combinație inedită de poveste polițistă și culegere de exerciții de gramatică.

Personajele și intriga poveștii (Hugo von Zabelthau deține ilegal o statuetă egipteană valoroasă) sunt un pretext de a recapitula și exersa regulile gramaticii germane într-o forma creativă și interesantă.

Povestea polițistă începe cu o scrisoare anonimă care declanșează tensiune și suspans. Cineva cunoaște secretul lui Hugo și îi cere bani pentru a nu-l face public.

Între capitolele poveștii se strecoară exerciții de gramatică  care sunt parte din poveste și care îl implică direct pe cititor: să completeze terminațiile unui adjectiv, să pună verbul la forma potrivită, să decline un substantiv, toate acestea sunt parte din dezlegarea misterului. Rezolvând exercițiile, cititorul descoperă și în același timp scrie și el povestea.

Vocabularul, exercițiile, și explicațiile gramaticale sunt de nivel B1-B2 și sunt o bună pregătire pentru Zertifikat Deutsch. Ele pot fi folosite pentru studiul individual cât și pentru predarea la curs. După rezolvarea lor, cititorul își poate verifica cunoștințele rezolvând un test cu 60 de întrebări care sintetizează întreaga poveste.

La final totul se clarifică, tensiunea se aplanează, statueta egipteană își recapătă locul. Gramatica germană nu mai pare un mister greu de descifrat. Adjectivele își găsesc singure terminațiile, verbele se așează cuminți în formele lor, substantivele și articolele își schimbă cu ușurință cazurile. Și aceasta fără ajutorul vreunui detectiv sau polițist.

Nu mai încape nici o îndoială: povestea  polițist-gramaticală e cea mai bună opțiune, dacă vrei să înveți gramatica germană cu „sufletul la gură”.­
„Frumoasa a sosit” abordează într-o poveste polițistă captivantă problemele gramaticale esențiale pentru Zertifikat Deutsch (B1).

Lectura conține:

 • o poveste polițistă în curs de desfășurare
 • explicații gramaticale ușor de înțeles
 • diverse exerciții care continuă și îmbogățesc thrillerul
 • soluții pentru toate exercițiile
 • un autotest cu 60 de întrebări

Această culegere de exerciții se bazează pe practica didactică și a fost folosită de multe ori cu succes la cursuri. Explicațiile detaliate și soluțiile exercițiilor vă permit, să lucrați și  individual cu exercițiile.

Puteți folosi „Frumoasa a sosit”:

 • la sfârșitul nivelului de bază pentru a vă pregăti pentru examenul de Zertifikat Deutsch (B1)
 • La începutul nivelului intermediar (B2) pentru a recapitula gramatica nivelului de bază

DIE SCHÖNE IST ANGEKOMMEN       Ein Grammatikkrimi    Deutsch als Fremdsprache

Klett Verlag (Edition Deutsch) von Linda M. Brand (1999)

Hast du das Gefühl, dass die Verben dir heimlich folgen? Sind dir die Substantive in der letzten Zeit verdächtig geworden? Klingen die Adjektive merkwürdig? Bleib ruhig, du sollst nicht gleich die Polizei anrufen. Du bist gerade in einen Grammatikkrimi eingedrungen, eine Art Kriminalgeschichte, in der die Grammatik Teil des Rätsels ist.

Die deutsche Grammatik ist nicht nur kompliziert und schwierig, sie kann auch spannend sein, wenn sie in Form eines Thrillers präsentiert wird. Das beweist das Buch Die Schöne ist angekommen, Ein Grammatikkrimi. Der Untertitel (Ein Grammatikkrimi) weist darauf hin, dass es um eine originelle Mischung aus Kriminalgeschichte und Übungsgrammatik handelt.

Die Figuren und der Konflikt (Hugo von Zabelthau besitzt illegal eine kostbare ägyptische Statue) sind eine Vorwand, die Grammatikregeln der deutschen Sprache in einer kreativen und interessanten Form zu festigen und wiederholen.

Der Grammatikkrimi fängt mit einem mysteriösen, anonymen Brief an, der Spannung und Aufregung auslöst. Ein Unbekannter weiß um das Geheimnis von Hugo und verlangt Geld, um nicht die Polizei darüber zu informieren.

Im Verlauf der Kriminalgeschichte sind Grammatikübungen eingebettet, die Teil der Geschichte sind, und den Leser aktiv miteinbeziehen: die Endungen der Adjektive zu ergänzen, ein Substantiv zu deklinieren, ein Verb in die richtige Form zu setzen, all das gehört zur Lösung des Rätsels. Während der Leser die Grammatikübungen löst, entdeckt er den Gang der Handlung und schreibt an der Geschichte mit.

Die Übungen, der Wortschatz und die grammatischen Schwerpunkte sind auf Niveau B1-B2 und orientieren sich an den Anforderungen des Zertifikats Deutsch. Sie können sowohl im Unterricht als auch im Selststudium eingesetzt werden. Nachdem der Leser die Übungen gelöst hat, kann er sein Wissen testen: im Anhang wird der Inhalt der Geschichte in 60 Fragen zusammengefasst.

Am Ende klärt sich alles auf, die Spannung wird abgebaut, die Statue verlässt ihren Versteck und auch das Rätsel der deutschen Grammatik wird gelöst. Die Adjektive finden wie von selbst ihre Endungen, die Verben setzen sich brav an ihren Platz, die Substantive und die Artikel wechseln im Nu ihre Kasus und Form. Ohne Hilfe eines Polizisten oder Detektivs.

Es besteht kein Zweifel mehr: der Grammatikkrimi ist die beste Wahl, wenn man die deutsche Grammatik mit Spannung und Neugier erleben und lernen will.

„Die Schöne ist  angekommen” vermittelt Deutschlernenden in einer spannenden Kriminalgeschichte wichtige Grammatikthemen, die sie für das Zertifikat Deutsch (B1) beherrschen müssen.

Die Lektüre enthält:

 • eine fortlaufende Kriminalgeschichte
 • leicht verständliche Grammatikerklärungen
 • vielfältige Übungen, die den Krimi fortführen und ausschmücken
 • Lösungen für alle Übungen
 • Testfragen für einen Selbsttest

Für Unterricht und Selbststudium
Dieses Übungsbuch wurde aus der Unterrichtspraxis heraus entwickelt und dort mehrmals mit Spaß und Erfolg erprobt. Ausführliche Erklärungen und ein Lösungsschlüssel erlauben auch eine selbstständige Bearbeitung der Übungen.

Setzen Sie Die Schöne ist angekommen ein

 • am Ende der Grundstufe zur Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch(B1)
 • zu Beginn der Mittelstufe (B2) zur Wiederholung der Grammatik der Grundstufe